Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Pk-yritysten rekrytoinnit ja rekrytointiongelmat laskussa – Henkilöstöstä pidetään kiinni

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vajaa viidennes on rekrytoinut uutta henkilöstöä vuoden aikana. Kaikilla toimialoilla, mutta erityisesti teollisuudessa, rekrytointien määrä on laskenut. Yrityksistä 9 prosenttia on joutunut lomauttamaan ja 6 prosenttia irtisanomaan henkilöstöään kuluneen vuoden aikana. Pk-yrityksistä 4 prosentilla ovat lomautukset parhaillaan käynnissä.

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vajaa viidennes on rekrytoinut uutta henkilöstöä vuoden aikana. Kaikilla toimialoilla, mutta erityisesti teollisuudessa, rekrytointien määrä on laskenut. Yrityksistä 9 prosenttia on joutunut lomauttamaan ja 6 prosenttia irtisanomaan henkilöstöään kuluneen vuoden aikana. Pk-yrityksistä 4 prosentilla ovat lomautukset parhaillaan käynnissä.

Teollisuuden yrityksistä lähes puolet on joutunut lomauttamaan henkilöstöään, kun taas palveluyrityksissä lomauttaneiden osuus on 7 prosenttia. Teollisuudessa vajaa viidennes on joutunut turvautumaan irtisanomisiin, kun palveluissa irtisanoneiden osuus jää muutamaan prosenttiin. Rakentamisessakin lomautukset (28 prosenttia) ja irtisanomiset (14 prosenttia) ovat olleet muita aloja yleisimpiä.
 
-       Pk-yritykset ovat kyenneet säilyttämään työpaikat hyvin. Irtisanomisiin ja lomauttamisiin on arvioiden mukaan turvautunut kymmenen–viisitoista tuhatta yritystä irtisanottujen määrän jäädessä selvästi alle kymmeneen tuhanteen. Ensi vuonna tilanne voi kuitenkin vielä heiketä merkittävästi, ellei kysyntä virkoa pian, ekonomisti Harri Hietala Suomen Yrittäjistä arvioi.
 
Pk-yrityksistä 8 prosenttia on kärsinyt rekrytointiongelmista viimeisen vuoden aikana. Rekrytointiongelmat ovat kuitenkin vähentyneet selvästi, sillä keväällä 2008 ongelmista kärsi 17 prosenttia. Ongelmia on aiempaa harvemmissa yrityksissä kaikilla toimialoilla, mutta etenkin teollisuudessa ja rakentamisessa rekrytointiongelmat ovat helpottuneet.
 
-       Taloustilanne selittää rekrytointien vähenemistä, mutta vaikka rekrytointiongelmat ovat vähentyneet, ongelmia kärsineistä yrityksistä 70 prosenttia on kärsinyt suoranaisesta työvoimapulasta, Hietala pelkistää.
 
Pienistä ja keskisuurista yrityksistä 8 prosenttia on käyttänyt vuokratyövoimaa vuoden aikana. Luku on sama kuin vuosi sitten. Vuokratyövoiman käyttöä arvioi lisänneensä 5 prosenttia ja vähentäneensä 10 prosenttia vastaajista. Vuokratyövoiman käyttö on ollut keskimääräistä yleisempää teollisuudessa (22 prosenttia) ja rakentamisessa (15 prosenttia). Näillä aloilla on myös yleisimmin vähennetty vuokratyövoiman käyttöä, teollisuudessa peräti 34 prosenttia.
 
Ulkomaista työvoimaa on ollut 5 prosentilla pk-yrityksistä. Lisäksi pari prosenttia ilmoittaa käyttäneensä ulkomaista työvoimaa epäsuorasti. Ulkomaisen yrityksen kautta tapahtunut ulkomaisen työvoiman käyttö on vähentynyt.
 
 
Rekrytointikysely lähetettiin 6 000 Suomen Yrittäjien jäsenyritykselle marraskuussa 2009. Kyselyyn vastasi 1 336 yrityksen edustaja. Vastaajayritysten rakenne vastaa Suomen pk-yritysrakennetta.
 
 
 
Lisätietoja: ekonomisti Harri Hietala, puh. (09) 2292 2845, 0500 789 906