Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Verkkolaskupalveluiden kustannuksissa huomattavia eroja

Verkkolaskupalveluiden sisällöissä ja hinnoissa on suuria eroja erityisesti verkkolaskuoperaattoreiden välillä. Verkkolaskuoperaattoreiden lisäksi verkkolaskupalveluita tarjoavat pankit. Suomen Yrittäjien tekemän selvityksen mukaan kuukausikustannusten ero halvimman ja kalleimman verkkolaskuoperaattorin välillä on kymmenkertainen. Maventa on selvästi edullisin palveluntarjoaja myös pankit huomioon ottaen.

Selvityksessä toinen esimerkkiyritys lähetti ja vastaanotti noin 10 000 verkkolaskua kuukaudessa ja toinen alle 100 verkkolaskua kuukaudessa. Suuren maksumäärän yritykset joutuvat maksamaan verkkolaskuoperaattoreille kuukaudessa 505 eurosta 5676 euroon. Pienemmällä laskumäärällä verkkolaskuoperaattoreiden kustannukset vaihtelevat taas 4,40 eurosta 356 euroon kuukaudessa
 
Paljon verkkolaskuja lähettävälle ja vastaanottavalle yritykselle pankkien palveluista ovat edullisimpia Aktian ja Handelsbankenin palvelut sekä Nordean pankkiyhteysohjelmalla käytettävä verkkolaskupalvelu. Pienille laskumäärille OP-Pohjola ja Suupohjan Osuuspankki sekä Sampon verkkopankissa käytettävä verkkolaskupalvelu ovat edullisimmat. Pankkien verkkolaskupalveluista suuren maksumäärän yritykset joutuvat maksamaan 1554 eurosta 4860 euroon, kun pienemmän maksumäärän yritykset maksavat pankkien palveluista 21 eurosta 49 euroon kuukaudessa.
 
- Pankeilla verkkolaskutus perustuu yhtenäiseen Finvoice-välityspalvelukokonaisuuteen, joten pankkien palveluntarjonta ja hinnoittelu on verkkolaskuoperaattoreita yhtenäisempää, Hietamäki selventää.
 
Hinnoitteluperiaatteet vaihtelevia
 
Verkkolaskupalveluiden hinnoitteluperiaatteet ovat hyvin vaihtelevia. Palveluntarjoajat perivät palveluistaan käyttöönotto- ja kuukausimaksuja sekä laskukohtaisia maksuja. Osa palveluntarjoajista perii kaikkia edellä mainittuja maksuja, osa vain yhtä tai kahta näistä. Myös maksuerien suuruudet vaihtelevat merkittävästi palveluntarjoajien välillä.
 
Verkkolaskujen määrän ollessa suuri, laskukohtainen maksu on merkittävin verkkolaskupalvelun kustannuksia määrittävä tekijä. Laskuliikenteen ollessa vähäisempää saattavat korkeat käyttöönotto- ja kuukausikustannukset nostaa palvelun kokonaiskustannuksia huomattavasti. Osassa palveluista maksut on porrastettu kuukausittaisen laskumäärän mukaan.
 
- Tämä on useimmiten edullista yritykselle, jonka laskumäärä on suuri mutta saattaa osoittautua kalliiksi vähän verkkolaskuja lähettävälle ja vastaanottavalle yritykselle, Hietamäki arvioi.
 
Yrityksen verkkolaskutustarpeet huomioon
 
Pankkien palveluntarjonta on operaattoreiden palveluntarjontaa suppeampaa mutta saattaa vastata hyvin pienen laskuttajan tarpeisiin. Verkkolaskutusratkaisua harkittaessa on arvioitava verkkolaskutuksesta koituvia hyötyjä ja tutustuttava tarkemmin palveluntarjoajien palvelusisältöihin.
 
- Erityisesti laskujen määrän ollessa suuri, verkkolaskutuksen suurimmat hyödyt koituvat taloushallinto-ohjelmaan yhdistettävästä verkkolaskutusratkaisusta, joka mahdollistaa laskujen automaattisen käsittelyn, Hietamäki päättelee.
 
- Vähän laskuja lähettävälle ja vastaanottavalle yritykselle verkkolaskutuksen tarve voi aiheutua pääasiassa asiakkaiden ja tavarantoimittajien odotuksista, jolloin ominaisuuksiltaan suppeampi Internet-verkkolaskupalvelu tai verkkolaskupalvelu verkkopankissa on sopiva, Hietamäki laskee.
 
Tämä Suomen Yrittäjien tekemä selvitys on tiettävästi ensimmäinen verkkolaskupalveluiden kokonaistarjontaa kartoittava selvitys Euroopassa. Se on tehty pankeille ja verkkolaskuoperaattoreille lähetetyn kyselyn perusteella.
 
Lisätietoja:
Ekonomisti Johanna Hietamäki, Suomen Yrittäjät, p. 040 842 4292