Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Pienyrityksillä hyvät kokemukset paikallisesta sopimisesta

Suomen Yrittäjien tekemän selvityksen mukaan pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on hyviä kokemuksia paikallisesta sopimisesta.

- Kehittäminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia

Suomen Yrittäjien tekemän selvityksen mukaan pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on hyviä kokemuksia paikallisesta sopimisesta.  Noin 90 % paikallisia sopimuksia tehneistä pk-yrityksistä kertoo, että kokemukset ovat hyvät. Työehtosopimusten tai työlainsäädännön määräyksistä on poikennut paikallisesti sopien 40 % kyselyyn vastanneista pk-yrityksistä.

- Olemme ilahtuneita, että kokemukset ovat näinkin hyviä, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Merja Hirvonen toteaa.

- Toisaalta kyselystä käy selkeästi ilmi, että yrittäjät pitävät tarpeellisena paikallisen sopimisen mahdollisuuksien laajentamista. Vastaajista 68 %  arvioi, että paikallista sopimista tulisi tukea yksinkertaistamalla lainsäädäntöä, Hirvonen tiivistää.

Tarpeelliseksi koetun paikallisen sopimisen esteeksi näyttää nousevan riski sopimuksen myöhemmästä riitauttamisesta ja se, ettei lainsäädäntö tai työehtosopimus salli tarvittavia poikkeamia. Paikallista sopimista koskeva sääntely koetaan myös epäselväksi; vain 9 % vastaajista pitää sääntelyä riittävän selkeänä.

- Kyselyn tulokset osoittavat, että paikallista sopimista koskevaa lainsäädäntöä on yksinkertaistettava, Suomen Yrittäjien johtaja Antti Neimala sanoo.

Järjestelmää muuttamalla ja paikallisen sopimisen mahdollisuuksia lisäämällä voidaan parantaa työn tuottavuutta ja edistää hyvien käytäntöjen kehittymistä. Tulokset osoittavat, että paikallisen sopimisen lisääminen täydentää hyvin työehtosopimusten määräyksiä. Lisääntyvä paikallinen sopiminen ei siis romuttaisi TES-järjestelmää tai heikentäisi työntekijöiden suojaa.

-    On myös työntekijöiden etu, että lainsäädännön lähtökohtana ovat työpaikkojen todelliset tarpeet ja käytännön olosuhteet,  Antti Neimala täsmentää. 

>> Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä 2009  

Lisätietoja:
Suomen Yrittäjät, työmarkkina-asioiden päällikkö Merja Hirvonen, p. 040 588 0841 ja johtaja Antti Neimala