Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Pienten yritysten hyvistä työoloista suuntaviivoja lainsäädännön kehittämiseen

Suomen Yrittäjien selvityksen mukaan työntekijät pitävät pienten yritysten työoloja erityisen hyvinä. Työnantajan ja työntekijän väliset suhteet muuttuvat sitä avoimemmiksi ja luottamuksellisemmiksi mitä pienemmästä yrityksestä on kyse. Samoin pienten yritysten työntekijät kokevat omat vaikutusmahdollisuutensa työpaikan toiminnan kehittämiseen ja töiden jakoon hyviksi.

Suomen Yrittäjien selvityksen mukaan työntekijät pitävät pienten yritysten työoloja erityisen hyvinä. Työnantajan ja työntekijän väliset suhteet muuttuvat sitä avoimemmiksi ja luottamuksellisemmiksi mitä pienemmästä yrityksestä on kyse. Samoin pienten yritysten työntekijät kokevat omat vaikutusmahdollisuutensa työpaikan toiminnan kehittämiseen ja töiden jakoon hyviksi.

Suomen Yrittäjien lainopillisen asiamiehen Outi Tähtisen mukaan työelämässä tulee tapahtumaan lähivuosina suuria rakenteellisia muutoksia. Näitä ovat mm. työurien pidentyminen, työn tuottavuuden parantuminen ja Suomen ulkopuolelta tulevan työvoiman lisääntyminen.
 
- Pk-yritykset tarjoavat työntekijöilleen hyvät työolot ja perustan työurien pidentämiselle. Tämän tulee näkyä myös työelämää koskevassa sääntelyssä. Työpaikkatason mahdollisuuksia sopia asioista työntekijöiden ja työnantajan välillä on syytä lisätä. Nykyinen työehtosopimusjärjestelmä on turhan monimutkainen, eikä ota pienten yritysten hyviä työoloja riittävästi huomioon, Tähtinen huomauttaa.
 
Selvityksen mukaan pienten yritysten työntekijät katsovat muita useammin töiden olevan hyvin organisoituja, vaikka suuremmissa yrityksissä on enemmän resursseja työn organisointiin ja hallinnointiin. Lisäksi pienten yritysten työntekijät tekevät muita työntekijöitä vähemmän korvaamattomia ylitöitä. Pienten yritysten työntekijät kokevat myös harvemmin työtahdin ja kiireen lisääntyneen. Myös työpaikkakiusaamisen ja sairauspoissaolojen määrä on vähäisempi pienissä yrityksissä.
 
Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien selvityksestä, joka perustuu työ- ja elinkeinoministeriön viime syksyn työolobarometrin haastattelutietoihin. Haastattelussa työntekijöiltä kysyttiin arvioita mm. suomalaisen työelämän laadun ja palkansaajien työolojen kehittymisestä. Suomen Yrittäjien selvitys tehtiin tänä keväänä seitsemännen kerran. Pk-yritysten työntekijöiden työolot kiinnostavat, koska nämä yritykset työllistävät tällä hetkellä yli 60 prosenttia yksityisen sektorin henkilöstöstä eli yli 850 000 työntekijää. 
 
 
Lisätiedot:
 
Suomen Yrittäjät,
Lainopillinen asiamies Outi Tähtinen p. (09) 229 22842, 050 324 7377 ja
Ekonomisti Harri Hietala p. (09) 229 22845, 0500 789 906.