Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Pk-yritysten odotukset ovat tasaantuneet - mutta suhdannetila pysyy edelleen vaikeana

Yleiset suhdanneodotukset ovat pk-yrityksillä hieman tasaantuneet viime syksyn jyrkän laskun jälkeen. Muutamilla osa-alueilla näkymät heikkenivät edelleen ja odotusten tasoa kuvaavat saldoluvut ovat erittäin matalat.

Yleiset suhdanneodotukset ovat pk-yrityksillä hieman tasaantuneet viime syksyn jyrkän laskun jälkeen. Muutamilla osa-alueilla näkymät heikkenivät edelleen ja odotusten tasoa kuvaavat saldoluvut ovat erittäin matalat.

Tiukkuus rahoituksen saatavuudessa ja muissa ehdoissa näyttää jatkuvan. Asiakkaiden ja kumppaneiden maksuvaikeudet ovat yleistyneet. Sen sijaan verottajan katsotaan suhtautuvan joustavasti yritysten maksujärjestelytarpeisiin. 
 
Suhdanneodotusten saldoluku nousi, mutta liikevaihdon lasku jatkuu   
 
Pk-yritysten suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku nousi tasolle -16, kun se viime joulukuun vastaavassa kyselyssä oli -22. Suhdannenäkymiä kuvaavasta kahdeksasta osa-alueesta neljällä saldoluku aleni joulukuusta edelleen, kahden kohdalla tilanne pysyi ennallaan ja kahdessa nähtiin loiva nousu.
 
- Merkittävin pudotus tapahtui liikevaihtoa koskevissa odotuksissa. Niitä kuvaava saldoluku heikkeni joulukuusta viidellä yksiköllä tasolle -10. Sitä pudottivat erityisesti teollisuuden heikot näkymät, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Timo Lindholm toteaa.
 
Myös odotukset henkilöstön määrän kehityksestä ovat hieman pessimistisemmät kuin joulukuussa. Myönteistä on kuitenkin se, että lähes 70 prosenttia pk-yrityksistä uskoo henkilöstönsä määrän pysyvän ennallaan seuraavien 12 kuukauden aikana ja että 11 prosenttia aikoo palkata lisää työvoimaa.
 
Investointiodotusten jyrkkä lasku on tasaantunut, mutta tuorein saldoluku -27 on erittäin matala. Investointien määrä vähenee tänä vuonna tuntuvasti kaikilla päätoimialoilla.   
 
Suhdannelainoihin ja -takauksiin vahva kiinnostus
 
Pk-yrityksistä reilulla puolella on lainaa rahoituslaitoksista. Seuraavan vuoden aikana ulkoista rahoitusta aikoo hankkia 26 prosenttia pk-yrityksistä. Osuus on korkeampi kuin viime syksynä. Käyttöpääomarahoituksen merkitys on kasvussa samoin kuin rahoituksen tarve toimitusaikaiseksi rahoitukseksi ja vakuuksiksi.
 
- Finnveran suhdannetuotteille näyttäisi riittävän kysyntää. Seuraavan vuoden aikana ulkoisen rahoituksen hakemista suunnittelevista 30 prosenttia arvioi hakevansa Finnveran suhdannelainaa tai -takausta. Finnveran suhdannetuotteisiin aiotaan turvautua erityisesti teollisuudessa ja työnantajina toimivissa mikro- ja pienyrityksissä, ekonomisti Harri Hietala kertoo.
 
Yrityksistä 28 prosenttia on ottanut ulkoista rahoitusta viimeisen vuoden aikana. Ulkoista rahoitusta ottaneista 75 prosenttia on havainnut rahoitusmarkkinoiden muutosten vaikutuksia omassa rahoituksessaan.
 
- Rahoitusta ottaneista on 12 prosenttia huomannut erittäin suuria vaikutuksia. Suuria vaikutuksia havainneiden osuus on edelleen noussut kevään aikana, Hietala toteaa.
 
Vaikutuksia havainneista 53 prosentin mukaan rahoituksen hinnan marginaali on noussut. Vakuusvaatimukset ovat kiristyneet 51 prosentin mukaan ja rahoituksen yleinen saatavuus on heikentynyt 41 prosentin mukaan. Viime vuoteen verrattuna erityisesti rahoituksen saatavuus on heikentynyt, mutta myös vakuusvaatimukset näyttäisivät kiristyneen.
 
Maksuvaikeudet kasvussa, verottaja joustaa
 
Pk-yrityksistä 42 prosenttia katsoo, että asiakkaiden ja/tai kumppaneiden maksuvaikeudet ovat lisääntyneet viimeisen kolmen kuukauden aikana verrattuna vuodentakaiseen. Joulukuussa vastaava osuus oli 36 prosenttia.
 
- Vain 14 prosenttia maksuvaikeuksia kohdanneista yrityksistä ei ole kohdannut yksipuolisia maksuajan pidennyksiä lainkaan. Maksuajan pidennykset ovat sitä yleisempiä mitä pienempiin yrityksiin mennään, Hietala summaa.
 
Pk-yrityksistä 12 prosentilla on ollut tarvetta maksujärjestelyihin verottajan kanssa viimeisen kuuden kuukauden aikana. Maksujärjestelyihin on ollut tarvetta muita yleisemmin pienimmissä työnantajayrityksissä. lähes 70 prosenttia yrityksistä, joilla ollut tarvetta maksujärjestelyihin, kokee verottajan suhtautumisen erittäin tai melko joustavaksi.
 
Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn huhti-toukokuussa (28.4.–5.5.). Vastaava kysely tehtiin viime vuoden loka- ja joulukuussa. Kysely lähetettiin nyt 14 000 satunnaisesti poimitulle Suomen Yrittäjien jäsenyritykselle, ja siihen vastasi lähes 2 200 yritystä. Vastaajien rakenne vastaa hyvin Suomen pk-yritysrakennetta sekä samalla Suomen Yrittäjien ja Finnvera Oyj:n tekemän pk-yritysbarometrin vastaajien rakennetta.

>> Pk-yritysten suhdannenäkemys, toukokuu 2009
 
Lisätietoja:  
pääekonomisti Timo Lindholm, Suomen Yrittäjät, p. 050 303 9398
ekonomisti Harri Hietala, Suomen Yrittäjät, p. 0500 789 906