Etsi

Emergency banner

Tiedote

Työpaikkasopiminen on avattava

Suomen Yrittäjät vastustaa ehdotusta, jonka mukaan paikallisen sopimisen osapuoleksi yleissitovaa työehtosopimusta noudattavissa yrityksissä kelpuutettaisiin vain luottamusmies silloin, kun työehtosopimuksessa on tällainen määräys. Suomen Yrittäjät vaatii, että myös luottamusvaltuutettu tai koko henkilöstö saa tehdä paikallisia sopimuksia. Luottamusmiespakko vaikeuttaa paikallista sopimista pienissä yrityksissä ja tuhoaa haaveet työllisyyden parantamisesta Suomessa.

Yli vuoden kestäneet neuvottelut yhteiskuntasopimuksesta ovat loppusuoralla. Suomen hallitus teki viime viikolla paikallisesta sopimisesta syntyneessä kiistassa kompromissiesityksen. Sen mukaan paikallisen sopimisen sopijaosapuoleksi hyväksyttäisiin vain ammattiliittoon kuuluva luottamusmies myös työnantajaliittoihin kuulumattomissa yrityksissä, jos työehtosopimus sitä edellyttää. Luottamusmiesjärjestelmä ei nykyään ole käytössä järjestäytymättömissä yrityksissä. 

Hallitus halusi asiaan kannan Suomen Yrittäjiltä tänään 1.6., kun paikallisen sopimisen edistymisen työehtosopimusneuvotteluissa oli määrä olla tiedossa. 

– Suomen Yrittäjät ei voi hyväksyä sitä, että vain ammattiliittoon kuuluva luottamusmies kävisi työntekijöiden edustajaksi työpaikkasopimisessa, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo.

Luottamusmiesjärjestelmä kuuluu normaalisitovaan kenttään eli työnantajaliittoihin kuuluviin yrityksiin. Lisäksi luottamusmiehen pitää kuulua työntekijäliittoon, samoin kuin luottamusmiehen valintaan osallistuvien työntekijöiden. Joka kolmas yksityisen sektorin työntekijä ei kuulu ammattiliittoon.

Ratkaisuehdotus: sopijaosapuoleksi luottamusmiehen lisäksi myös luottamusvaltuutettu tai muu henkilöstön valitsema edustaja

Suomen Yrittäjät hyväksyisi lainsäädännön pohjaksi mallin, jossa paikallisen sopimisen työntekijöitä edustavaksi sopijakumppaniksi hyväksytään luottamusmiehen ohella myös luottamusvaltuutettu tai muu henkilöstön valitsema edustaja. Jos työntekijät haluavat sopia asioista koko henkilöstön ja työnantajan kanssa, sen pitäisi olla mahdollista. 

– Nyt esitetty malli johtaisi yhdistymisvapauden irvikuvaan muutaman henkilön yrityksissä, joissa työntekijät ja työnantaja haluaisivat sopia työehdoista keskenään, itsekin alle kymmenen henkilön yritystä johtava Mäkynen sanoo. 

Mäkynen muistuttaa, että nyt puhutaan massoista, yli 50 000 työnantajayrityksestä. Lähes kaikki yksityisen sektorin uudet työpaikat – yli 100 000 kymmenessä vuodessa – ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, suurin osa niistä kaikkein pienimpiin. 

– Helpottamalla paikallista sopimista laajasti palkkojen ja työaikojen osalta hallitusohjelman mukaisesti olisi ollut mahdollista luoda työpaikka yli 60 000 ihmiselle. Tässä työttömyystilanteessa tuntuu todella pahalta, että tätä mahdollisuutta ei käytetä. Se on kylmää kyytiä hallituksen omalle työllisyystavoitteelle, Mäkynen sanoo.

Hallituksella mandaatti uudistaa työmarkkinoiden rakenteet

Suomen Yrittäjät vaatii, että järjestäytymättömiä yrityksiä koskeva paikallisen sopimisen mallin valmistelu irrotetaan kilpailukykysopimuksen toteutuksesta ja luottamusmiespakkoa merkitsevän mallin valmistelu lopetetaan niin sanotussa Timosen työryhmässä mietintöä antamatta.

– Jos talous halutaan kasvuun ja työttömille töitä, hallituksen pitää uudistaa työmarkkinoiden rakenteet ohjelmansa mukaisesti. Kannustamme hallitusta rohkeasti ottamaan välttämättömän uudistusvastuun. Siihen sillä on mandaatti, Mäkynen toteaa. 

Uudistuksen tavoitteena on oltava, että työlainsäädännön muutoksin vähennetään työelämän sääntelyä olennaisesti ja lisätään jäljelle jäävän sääntelyn joustavuutta merkittävästi. 


Taustamateriaalia:

Suomen Yrittäjien vastaus Sipilän hallitukselle

Kysymyksiä ja vastauksia

Turun yliopiston työoikeuden professorin Seppo Koskisen asiantuntijalausunto


Lisätietoja: 

puheenjohtaja Jyrki Mäkynen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 364 791,
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,