Etsi

Emergency banner

Tiedote

Suomen Yrittäjien vastaus pääministerin vetoomukseen: ​Suomen Yrittäjät haluaa kaikki mukaan paikalliseen sopimiseen

Suomen Yrittäjät on edelleen valmis hyväksymään lainsäädännön pohjaksi mallin, jonka mukaisesti paikallisen sopimisen työntekijöitä edustavaksi sopijakumppaniksi hyväksytään luottamusmiehen ohella myös työsopimuslain mukainen luottamusvaltuutettu tai muu henkilöstön valitsema edustaja. Lisäksi Suomen Yrittäjät katsoo, että paikallinen sopimus on voitava työntekijöiden näin halutessa tehdä työnantajan ja henkilöstön kanssa yhdessä.

Pääministeri Juha Sipilä vetosi blogissaan ”Kaikki mukaan paikalliseen sopimiseen”, että Suomen Yrittäjät tarttuisi paikallista sopimista koskevaan kompromissiesitykseen. Pääministeri toteaa, että hallituksen kompromissiesitys ei sisällä työnantajille eikä työntekijöille järjestäytymispakkoa eikä työnantajalle velvollisuutta tehdä liityntäsopimusta työntekijäliiton kanssa. 

Suomen Yrittäjien mukaan kilpailukykysopimuksen alkuperäinen tulkinta olisi johtanut kaikkiin edellä mainittuihin velvollisuuksiin. Eräiltä osin kompromissiesitys on siten askel parempaan. Työntekijöille kuitenkin syntyisi velvoite järjestäytyä tiettyyn ammattiliittoon, jotta luottamusmies ylipäätään voitaisiin valita. Valintaan voisivat osallistua vain samaan ammattiliittoon kuuluvat työntekijät. 

— Kyse ei siis käytännössä ole pääministerin esittämästä tilanteesta, että ’luottamusmies edustaisi vain työpaikan työntekijöitä, ei ammattiosastoa tai ammattiliittoa’, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja, yrittäjä Jyrki Mäkynen sanoo.

— Muutaman työntekijän yrityksessä ei välttämättä ole yhtään ammattiliittoon kuuluvaa työntekijää. Näille työpaikoille syntyisi järjestäytymispakko, jotta voidaan sopia niistä asioista, joissa työehtosopimus edellyttää luottamusmiestä. 

Merkittävimmät sopimisen kohteet ovat tällä hetkellä esimerkiksi teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa luottamusmieslukon takana. Yleissitovaa työehtosopimusta noudattavassa yrityksessä on keskimäärin viisi työntekijää. Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin tietojen perusteella luottamus on kaikkein vahvinta pienimmissä yrityksissä ja niissä myös tieto kulkee parhaiten. 

— Työpaikkasopimiseen ei tarvita jäykkiä menettelymuotoja, Mäkynen sanoo.

— Mitään järkisyytä ei ole sille, etteivät kaikki työpaikan työntekijät saisi osallistua oman edustajansa valintaan. Sopimista ei pidä kytkeä liittojen vaikutusvaltaan etenkään silloin, kun työpaikalla ei ole vapaaehtoisesti sitouduttu työehtosopimukseen. 

Vaikka luottamusmies ei juridisesti edustaisikaan ammattiliittoa, on selvää, että luottamusmies olisi tosiasiassa ammattiliiton vaikutusvallassa. 

Mäkynen korostaa, että Suomen Yrittäjät nimenomaisesti haluaa, että työpaikoilla jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa työpaikan asioihin, kuului liittoon tai ei. 

— Pitää muistaa, että kolmasosa työntekijöistä ei kuulu liittoon. Kompromissiesitys syrjii näitä työntekijöitä ja sulkee heidät osin paikallisen sopimisen ulkopuolelle.

Suomen Yrittäjät on edelleen valmis hyväksymään lainsäädännön pohjaksi mallin, jonka mukaisesti paikallisen sopimisen työntekijöitä edustavaksi sopijakumppaniksi hyväksytään luottamusmiehen ohella myös työsopimuslain mukainen luottamusvaltuutettu tai muu henkilöstön valitsema edustaja. Lisäksi Suomen Yrittäjät katsoo, että paikallinen sopimus on voitava työntekijöiden näin halutessa tehdä työnantajan ja henkilöstön kanssa yhdessä.

Suomen yrityksistä 94 prosenttia työllistää alle kymmenen henkeä. 

— On vaikea ymmärtää, miksi pienissä yrityksissä ei voitaisi sopia saman pöydän äärellä ilman välikäsiä tai liittojen ohjausta, Mäkynen toteaa.

— Suomen Yrittäjien esittämä kompromissi toteuttaisi pääministerin tavoitteen, jolla kaikki työnantajat ja työntekijät saataisiin mukaan paikalliseen sopimiseen.


Lisätietoja: 
puheenjohtaja Jyrki Mäkynen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 364 791,
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,