Etsi

Tiedote

Yrittäjävähennyksessä kyse yritysmuotojen tasavertaisuudesta

– Yrittäjävähennys asettaa erilaiset yhtiömuodot verotuksessa enemmän samalle viivalle. Se on ennen kaikkea tasavertaisuuskysymys ja hyödyttää pienimpiä yrityksiä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Hallitus esittää, että vuoden 2017 alusta otetaan käyttöön uusi yrittäjävähennys. Se on viisi prosenttia toiminimien, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden tulosta.  

– Ehdotus on osoitus siitä, että hallitus panostaa pienyrittäjyyteen. 

Valtaosalla pienyrityksistä tuotto alle 30 000 euroa vuodessa – vähennys auttaa    

Julkisuudessa on ollut ristiriitaisia tietoja yrittäjävähennyksen vaikutuksista. Verohallinnon tietojen mukaan Suomessa on noin 176 000 elinkeinoharjoittajaa – toiminimiä, avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä. Niistä 77 prosentilla vuotuinen verotettava tuotto on alle 30 000 euroa. 30 000 euron tuloilla yrittäjävähennys vastaisi käytännössä noin 600 euron verokevennystä.

– Vaikka kevennys ei ole suuri, se on tärkeä signaali yrittäjyyden kannustamiseen myös muissa kuin osakeyhtiöissä, Pentikäinen sanoo. 

Prosenttiperusteinen vähennys tarkoittaa, että mitä isommat tulot, sitä isompi luonnollisesti myös vähennys. Suurituloisempia, yli 100 000 euron tuloilla toimivia yrityksiä on yrittäjävähennyksen piirissä noin 5000. Näillä yrittäjävähennys merkitsee noin 2000–6000 euron kevennystä yrityksen nettovaroista riippuen. 

Toiminimet, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ovat jääneet jälkeen kannustavasta verokehityksestä. Vuonna 2014 tuli voimaan yhteisöveroalennus, jossa yhteisövero laski 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Yhteisövero koskee vain osakeyhtiöitä kun taas viime hallituskaudella tehdyt pääomaveron kiristykset koskevat kaikkia yritysmuotoja. Muut yritysmuodot jäivät siis verotuksellisesti huonompaan asemaan. Noin puolet Suomen pienistä ja keskisuurista yrityksistä on muita kuin osakeyhtiöitä. Verokannusteita tarvitaan kuitenkin kaikille yritysmuodoille.

– On tärkeää, että pienten yritysten yleisesti käyttämät yritysmuodot säilyvät edelleen kilpailukykyisenä toimintamuotona. Etenkin uusien aloittavien yritysten tulisi voida harjoittaa toimintaansa joustavasti nykyisissä pienyritysmuodoissa, Pentikäinen sanoo. 

Suomen Yrittäjät esitti yrittäjävähennyksen käyttöönottoa tavoiteohjelmassaan vuosille 2015–2019.


Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,
johtaja Anna Lundén, Suomen Yrittäjät, p. 050 544 3928,
ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät, p. 050 434 5952,