Etsi

Tiedote

Ehdotukset työttömyysturvan muutoksiksi kannatettavia

Suomen Yrittäjien mukaan työttömyysturvalainsäädäntöä kannattaa muuttaa tänään julkistetun selvityksen pohjalta.

Nyt työtön ei välttämättä uskalla ryhtyä yrittäjäksi, koska hän saattaa menettää työttömyysturvan. Lisäksi välillä palkansaajana ja välillä yrittäjänä työskentelevä saattaa jäädä ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa, kun töitä ei ole.

Siksi oikeus- ja työministeri Jari Lindström nimeämät selvityshenkilöt työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä ja johtaja Maria Löfgren Akavasta esittävät muutoksia työttömyysturvaan. Tavoite on, ettei työttömyysturvajärjestelmä asettaisi esteitä itsensä työllistämiselle yrittäjänä.

Selvityshenkilöt esittävät, että kun työtön perustaa yrityksen, toiminta katsottaisiin neljän kuukauden ajan sivutoimiseksi.

– Tämä muutos kannattaisi toteuttaa. Yrittäjäuran alussa on vaikeaa arvioida, kuinka paljon työtä ja tuloja on, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula muistuttaa.

– Esitys selkiyttää nykytilaa ja mahdollistaa sen, että työtön uskaltaa aloittaa yritystoiminnan ilman pelkoa työttömyysturvan menettämisestä.

Lisäksi selvityshenkilöt esittävät yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa työttömyysvakuutukseen. Yhdistelmävakuutus pohjautuisi mahdollisimman pitkälti nykyisiin palkansaajan ja yrittäjän työttömyysvakuutusta koskeviin säännöksiin.

– Ajatus on hyvä, mutta yksityiskohdat edellyttävät vielä jatkoselvittelyä. Muun muassa on arvioitava se, minkä suuruinen alaraja työssäoloehtoa kerryttäville työtuloille on tarkoituksenmukainen, Makkula sanoo.

Yrittäjäkäsite yhdenmukaistettava

Suomen Yrittäjien mukaan myös yrittäjäkäsite työttömyysturvassa pitää yhdenmukaistaa muun sosiaalivakuutuslainsäädännön kanssa siten, ettei yrittäjän perheenjäsentä enää tulkittaisi yrittäjäksi.

– Erityisesti ne perheenjäsenet, jotka eivät omista yrityksestä mitään, mieltävät itsensä työntekijöiksi eivätkä yrittäjäksi. He myös ovat muun lainsäädännön silmissä työntekijöitä, joten työttömyysturvassa heidän yrittäjästatuksensa on poikkeus, Makkula sanoo.

Suomen Yrittäjät on tehnyt asiasta aloitteen ministeriölle.

 

Lisätietoja:
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472,