Jätelaki uudistuu – pk-yritysten asema parantuu | Yrittajat.fi

Etsi

Tiedote

Jätelaki uudistuu – pk-yritysten asema parantuu

Ympäristöministeriön työryhmä esittää jätelakiin muutoksia, jotka parantaisivat jätehuollon markkinoiden toimivuutta ja pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä markkinoille.

Työryhmässä edustettuna ollut Suomen Yrittäjät kiittää pääosaa ehdotuksista.

Kriittisesti suhtaudutaan esitykseen, jonka mukaan muista toimialoista poiketen jätehuollon kuntaomisteisille osakeyhtiöille annettaisiin perusteeton etuoikeusasema.

Hallitusohjelma edellyttää lain muuttamista ja yrittäjyyden tukemista

Työryhmä esittää kunnan toissijaista jätehuoltoa koskevaa säännöstä muutettavaksi, kuten hallitusohjelma edellyttää. 

– Toimialan kannalta on tarpeen, että säännöstä tarkennetaan ja muutetaan selkeämmäksi. Yhteisten pelisääntöjen tarkentuessa myös muiden yksityisten yritysten jätehuolto tehostuu, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo.

Lisäksi työryhmä esittää, että vuoden 2017 loppuun mennessä tulee tehdä erilliset selvitykset sekä erillisen sähköisen markkinapaikan perustamisesta että kunnallisen jäteinfrastruktuurin avaamisesta yksityisten yritysten jätteille.

– Kannatamme näiden selvitysten tekemistä mutta edellytämme, että selvitysten perusteella lähdetään tosiasiallisesti toteuttamaan tehokkaita ratkaisumalleja, Tiina Toivonen sanoo.

Työryhmän enemmistö esittää, että kunnan vastuu yhdyskuntajätteistä ulotetaan asumisessa syntyvän jätteen lisäksi myös kunnan omaan jätteeseen. 

– Emme hyväksy kuntien vastuun lisäämistä. Nyt pitää päinvastoin lisätä toiminnan markkinaehtoisuutta.

Suomen Yrittäjät vastustaa esitystä suurten kuntayhtiöiden kilpailuedusta

Juuri voimaan tulleessa hankintalaissa määritellään tiukat edellytykset, joiden täyttyessä kuntayhtiö voi myydä hyödykkeitä omistamalleen kunnalle ilman kilpailutusta. 

Jätelakityöryhmä esittää, että jätehuollon toimialalla poikettaisiin hankintalain yleisesti kaikkia toimialoja koskevasta sidosyksikkösääntelystä. Esityksen mukaan raja olisi kymmenen prosenttia ilman euromääräistä rajaa eli merkittävästi väljempi kuin muuten.

– Emme kannata esitystä, jossa kuntayhtiö saa epäreilua kilpailuetua. On perusteltua että kaikkien muiden toimialojen ohella myös jätehuollossa olisi viiden prosentin ja 500 000 euron ulosmyyntiraja.

– Eduskunnan talousvaliokuntakin on todennut hankintalain käsittelyn yhteydessä, ettei hankintalain sidosyksikkömääritelmä estää kuntia järjestämästä lakisääteisiä jätehuollon velvollisuuksiaan, Toivonen muistuttaa.


Lisätietoja: 
lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät, p. 041 528 5679,