Yrittäjien viesti puoliväliriiheen: Yrittäjän sairausajan toimeentulo turvattava | Yrittajat.fi

Etsi

Tiedote

Yrittäjien viesti puoliväliriiheen: Yrittäjän sairausajan toimeentulo turvattava

Yrittäjän mahdollisuutta jäädä sairauslomalle kannattaisi edistää niin, että yrittäjän omavastuuaika sairauspäivärahassa lyhennetään sairastumispäivään. Suomen Yrittäjät suosittelee, että hallitus voisi päättää asiasta puolivälitarkastelussaan ensi viikon alussa.

Yrittäjä on aina työkyvyttömyytensä ensimmäiset neljä päivää omalla vastuulla poissa työstä ja ilman toimeentuloa, sillä sairauspäivärahaa maksetaan vasta viidennestä päivästä. Tämä on johtanut siihen, että yrittäjät tekevät usein töitä sairaanakin, sen sijaan että hoitaisivat terveyttään.  

Asia nousi selkeästi esiin Suomen Yrittäjien kyselystä viime syksynä. Kyselyyn vastanneista yrittäjistä noin 72 prosenttia kertoi olleensa sairaana töissä viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja heistä joka viides jopa yli 10 päivää.

– Yrittäjällä on suuri riski, että sairaus pitkittyy ja jopa terveys menee, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– Yrittäjien tilannetta voisi parantaa nopeasti lyhentämällä yrittäjän omavastuuaikaa sairauspäivärahassa sairastumispäivään. 

Muutoksesta aiheutuvat lisäkustannukset sairausvakuutusjärjestelmälle olisivat enimmillään noin 10 miljoonaa euroa. Muutos vähentäisi riskiä yrittäjien työkyvyttömyysjaksojen pitkittymisestä ja työkyvyn menettämisestä.

Suomen Yrittäjät muistuttaa, että työllisyyden parantamiseksi on välttämätöntä lisätä työpaikkasopimisen mahdollisuuksia ja helpottaa työllistämistä pieniin yrityksiin helpottamalla henkilöperusteista irtisanomista. 

– Oletettavissa olevalla talouskasvulla työttömyysastetta ei saada alennetuksi riittäväksi, joten työmarkkinoiden rakenteita on uudistettava, Pentikäinen toteaa.

8 muuta keinoa työllisyyden parantamiseen

Yrittäjän sairaslomamahdollisuuden parantamisen lisäksi Suomen Yrittäjät tarjoaa hallitukselle kahdeksan muuta keinoa työllisyyden ja talouskasvun parantamiseksi:

  1. Julkisen talouden sopeuttamista tulee jatkaa
  2. Yritysrahoitusta on syytä monipuolistaa
  3. Liikenneverkkoa on kehitettävä
  4. Yritysten riskinottohalua ja -kykyä on lisättävä veromuutoksin
  5. Paikallisessa sopimisessa pitää päästä eteenpäin
  6. Omistajanvaihdoksia on edistettävä ja synnytettävä yritysmarkkinoita
  7. Kasvuyrittäjyyttä ja pk-yritysten kansainvälistymistä on tuettava
  8. Sääntelyä on järkeistettävä kunnianhimoisemmin

Lue koko kannanotto Näillä lääkkeillä työllisyys saadaan ylös

Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,
pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 0503560705,
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472,
työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät, p. 050 502 0111,