Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Ammatillinen koulutus uudistuu – työelämän nopea muutos huomioitu hyvin

​Ammatillisesta koulutuksesta on tulossa paljon joustavampi ja yrityslähtöisempi, jos hallituksen esitys ammatillisen koulutuksen uudistukseksi hyväksytään. Koulutussopimus auttaa yrityksiä kouluttamaan ja työllistämään nuoria.

Hallitus antoi tänään esityksen ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistamisesta. Uudistuksessa kootaan koko ammatillinen koulutus yhden lainsäädännön alle.  

– Uudistus on välttämätön. Ammatillinen koulutus tarvitsee päivityksen vastaamaan työelämän nopeaa muutosta, johtaja Veli-Matti Lamppu Suomen Yrittäjistä toteaa. 

Uudistuksessa vähennetään ammatillisten tutkintojen määrää, mutta samalla lisätään opiskelijan ja työelämän tarpeesta lähtevää valinnaisuutta. 

Koulutuksen järjestämisessä siirrytään tasavertaisiin tapoihin suorittaa tutkinto tai sen osia: oppilaitoksessa opiskellen, koulutussopimuksella tai oppisopimuskoulutuksella. Suoritustapoja yhdistellään opiskelijan ja työnantajan tarpeen mukaisesti. Suomen Yrittäjät on ajanut koulutussopimusta pitkään.

– Tavoitteena on lisätä oleellisesti ammatillisen koulutuksen joustavuutta ja tehokkuutta. Opiskelija suorittaa opintoja yksilöllisesti tutkinnon osa kerrallaan hänelle sopivalla tavalla. Jo olemassa oleva osaaminen hyväksi luetaan tutkintoon.  

Työpaikalle nimetään työpaikkaohjaaja tukemaan opiskelijaa työtehtävissä ja oppimisessa. Tutkinto ja tutkinnon osat suoritetaan aina näyttöinä. Näytöt pyritään tekemään oikeissa työtilanteissa. 

– Työpaikalle oppijan ottaminen yritykseen on yrittäjälle vapaaehtoista ja opiskelijan voi itse valita. Koulutuksenjärjestäjä vastaa opintojen etenemisestä sekä opintoihin liittyvästä ohjauksesta, Lamppu korostaa. 

Koulutuksen rahoituksessa siirrytään tuloksellisuutta painottavaan rahoitusmalliin. 

– Suomen Yrittäjät ajoi tätä mallia, koska se lisää koulutuksen järjestäjän vastuuta siitä, että koulutetaan ammatteihin, joilla työllistyy, Lamppu sanoo.  

Hallituksen esitys menee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Laki on tarkoitus hyväksyä kesään mennessä. 

Lisätietoja: 
johtaja Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät, p. 050 344 2554,