Etsi

Tiedote

Yrittäjät puoliväliriihestä: Isot päätökset jäivät puuttumaan

Suomen Yrittäjien mukaan hallituksen puoliväliriihipäätökset eivät riitä vauhdittamaan talouskasvua. Mukana on kuitenkin useita yksittäisille yrittäjille tärkeitä uudistuksia.

Suomen Yrittäjien mukaan olennaista olisi tehdä uudistuksia, jotka auttaisivat nopeampaan kasvuun.

– Ei ole järkevää talouspolitiikkaa toivoa ennustettua nopeampaa tai esimerkiksi kahden prosentin talouskasvua, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

Vaikka talous kasvaisikin kahden prosentin vuosivauhdilla, se ei Kuismasen mukaan ratkaise Suomen talouden ongelmia keskipitkällä aikavälillä. Julkinen talous pysyy alijäämäisenä ja julkinen velka suhteessa kokonaistuotantoon jatkaa kasvuaan.

– Jotta julkinen talous olisi kestävällä pohjalla, julkisyhteisöjen rahoitusaseman tulisi olla selkeästi ylijäämäisen ensi vuosikymmenen alussa. Näin ei käy, eivätkä puoliväliriihessä tehdyt päätökset merkittävästi edesauta tavoitteen saavuttamisessa, Kuismanen sanoo.

Merkittävät työmarkkinareformit jäivät tekemättä

Suomen Yrittäjien mukaan työmarkkinoiden toimimattomuus on Suomen kansantalouden suurin yksittäinen ongelma. Työmarkkinauudistusten puuttuminen olikin yrittäjäjärjestölle suuri pettymys.

– Hallituksen olisi pitänyt toteuttaa oma ohjelmansa eikä antaa periksi. Tällä on kova hinta kasvun ja julkisen talouden tasapainon näkökulmasta, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja, yrittäjä Jyrki Mäkynen toteaa.

Hallitus päätti työllisyyden edistämiseksi 15 toimenpiteestä.

– Uudistukset ovat tervetulleita, mutta ne ovat kokonaisuuden kannalta aivan liian pieniä kääntääkseen työmarkkinoiden kehityssuunnan, pääekonomisti Kuismanen sanoo.

– Olennaiset päätökset, kuten henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen ja paikallisen sopimisen edesauttaminen jäivät tekemättä. Ne olisivat vaikuttaneet merkittävästi työllisyyteen.

Hyvää on, että työn vastaanottamiseen ja yrittäjyyteen kannustetaan alentamalla päivähoitomaksuja ja toteuttamalla selvityshenkilöiden ehdotus työttömän mahdollisuudesta aloittaa yrittäjänä.

Yrittäjän sairastumisen omavastuun muutos tervetullut

Yrittäjien sairauspäivärahan omavastuu lyhenee neljästä päivästä yhteen päivään. Suomen Yrittäjät ajoi muutosta pitkään ja teki asiasta aloitteen sosiaali- ja terveysministeriölle vuoden 2015 lopussa.

Suomen Yrittäjien syksyllä 2016 jäsenistölleen tekemän kyselyn yrittäjävastaajista lähes 70 prosenttia sairaslomaa pitäneistä ei hakenut sairauden ajalta sairauspäivärahaa. Suurimpana syynä tähän oli sairausloman alle neljän päivän kesto, eli oikeutta etuuteen ei ehtinyt syntyä. Omavastuun lyhentäminen on siten tärkeä muutos ja auttaa erityisesti yksinyrittäjiä. Muutos mahdollistaa nykyistä useammalle yrittäjälle sairasloman pitämisen.

Omavastuuajan lyhentäminen on tarkoitus rahoittaa nostamalla yrittäjien sairasvakuutusmaksua. Korotus näkyisi keskimääräisellä 23000 euron YEL-työtulolla yrittäjän kukkarossa vajaan 5 euron lisämenona per kuukausi. Päivärahaa sairauden ajalta samalla työtulolla saa noin 54 euroa päivässä.

– Myönteinen asia yrittäjien sairauspäivärahan omavastuun lyhentäminen yhteen päivään, vaikka yrittäjät sen itse rahoittavatkin. Yrittäjäjärjestö on ajanut pitkään muutosta. Se tuo yrittäjille turvaa ja on tärkeä askel eteenpäin, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen toteaa.

Nollatuntisopimuksia koskevat linjaukset eivät saa vaikeuttaa työllistämistä

Hallitus linjasi yleisiä periaatteita niin sanotuille nollatuntisopimuksille. Nollatuntisopimuksia voi käyttää, kun se on osapuolten työsopimuksesta ilmenevän tahdon mukaista tai kun työvoiman tarve on ennakoimatonta tai epäsäännöllistä.

On paljon työtä, jossa ei ennalta tiedetä, paljonko työtunteja on tarjolla. Nollatuntisopimukset ovat työnantajalle yksi keino kattaa ennakoimattomia tai epäsäännöllisiä työvoimatarpeita. Työntekijöille nollatuntisopimus mahdollistaa esimerkiksi työn ja opiskelun tai lastenhoidon yhteensovittamisen.

Linjauksia valmistellaan eteenpäin työryhmässä, jossa Suomen Yrittäjät on mukana. Yrittäjäjärjestön mukaan on erittäin tärkeää, että lainsäädäntöä kehitetään tavalla, joka ei vaikeuta työllistämistä.

Uuden mahdollisuuden tarjoaminen tärkeää

Suomen Yrittäjien mielestä on erittäin tärkeää, että hallitus huomioi puoliväliriihessä yrittäjän maksukyvyttömyyteen liittyvät inhimilliset ja taloudelliset haasteet. Suomen Yrittäjät on jo pitkään ajanut maksukyvyttömyyslainsäädännön uudelleentarkastelua siten, että erityisesti pienempien yritysten olisi tosiasiallisesti mahdollisuus tervehdyttää elinkelpoista toimintaansa. Uudella lain takaamalla mahdollisuudella ja alulla taataan, että yrittäjä voi vapautua veloistaan ja muista epäonnistumisen leimoista kohtuullisessa ajassa ja päästä takaisin yhteiskunnan aktiiviseksi toimijaksi.

Lisävauhti tarpeen julkisten palvelujen digitalisointiin

Yrittäjäjärjestön mukaan on hyvä, että julkisten palvelujen digitalisoituminen toteutuu yli sektorirajojen asiakaslähtöisesti ja ripeästi. Esimerkkinä oikeansuuntaisesta linjauksesta on sitoutuminen kysymään asioita vain kerran silloin kun tieto jo on viranomaisilla. Toinen iso asia on, että hyödynnetään digitalisaatiokehityksessäkin yksityisiä palvelutuottajia, jolloin ratkaisujen tehokkuus, tuottavuus, ketteryys ja skaalattavuus kansainvälisille markkinoille varmistuu.

Osaamisen, innovaatioiden ja kansainvälistymisen lisärahoitus tervetullut

– On hyvä, että innovaatiojärjestelmää vahvistetaan ja koulutusta uudistetaan konkreettisesti. Korkeakoulutukseen suunnatut toimet ovat vähäisiä, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Antti Neimala toteaa.

Myös vientirahoituksen ja matkailun edistämisen lisäresurssit ovat kannatettavia.

– Yrittäjien näkökulmasta toimet ovat melko osuvia ja ne toteutetaan kuitenkin maltillisilla määrärahoilla. Innovaatiorahoituksessa on tehty kompromissi TEKESin ja Suomen Akatemian välillä. Painotus olisi voinut olla TEKES -lähtöisempi.

Liikenteeseen kaavaillut uudistukset järkeviä

Päätös ottaa raskaan liikenteen tienkäyttömaksu (vinjetti) käyttöön hallitusohjelman mukaisesti on Suomen Yrittäjien mukaan tervetullut päätös, kunhan pidetään huolta siitä, että se toteutetaan aikaperusteisen mallin mukaisesti.

Hallitus päätti suunnata lisärahoitusta edistämään vähäpäästöistä liikennettä kuten sähkö‐ ja kaasuautoilua, uusiutuvan energian tuotantoa, puurakentamista ja strategian tavoitteita edistäviä kokeiluja. Nämä ovat kannatettavia hankkeita, kunhan ne käytetään kustannustehokkaasti vuoden 2030 ei-päästökauppasektorin tavoitteiden saavuttamiseen.  

 

Lisätietoja:
puheenjohtaja Jyrki Mäkynen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 364 791,
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,
varatoimitusjohtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät, p. 040 173 7007,
pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 0503560705,
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472,