Etsi

Emergency banner

Tiedote

​Yrittäjien viesti budjettineuvotteluihin: Rakenteellisia uudistuksia pitää edistää nyt

Valtiontaloutta pitää tasapainottaa kunnianhimoisemmin kuin nyt on tapahtumassa. Tasapainotus vaatii rakenneuudistuksia, jotka parantavat työllisyyttä, Suomen Yrittäjät vaatii ennen hallituksn budjettineuvotteluja.

Työllisyyden kohentaminnen kärkeen

Nykyinen kasvu perustuu pitkälti suhdanteisiin. Ehdotettu budjetti ei katkaise velkaantumista eikä nosta kansantalouden tuotantopotentiaalia.

– Kasvu on kiihtynyt, mikä on yrittäjien kannalta hyvä asia. Pitää kuitenkin nähdä, että se koskee kovin eri tavalla eri toimialoja ja yrityksiä. Nyt olisi olennaista saada julkisen talouden alijäämää supistettua, jotta kestämme tulevat talouskriisit ja ikääntymisen tuomat lisämenot, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo ja toivoo hallituksen tarttuvan näihin talousarvioneuvotteluissaan keskiviikkona ja torstaina.   

– Työllisyyden parantamisen pitäisi olla tällä hetkellä hallituksen keskeisin tavoite, koska korkeampi työllisyys ratkoo myös alijäämäongelmaa. Työmarkkinoiden vanhat rakenteet ovat kasvun ja työllisyyden paranemisen esteenä. Niitä on kerta kaikkiaan pystyttävä korjaamaan, Mäkynen sanoo.

Suomen Yrittäjien hallituksen työvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan Helsingissä tiistaina.

Verotukia ja menoja karsittava, jotta velkaantuminen taittuu nopeammin

Suomen Yrittäjien työvaliokunta vaatii kannanotossaan, että Julkisia verotukia ja menoja on karsittava sillä perusteella, miten ne vaikuttavat taloudellisesti.

Yritystukiremontti tulee tehdä kokonaisuudistuksena eikä osittaisena ja sattumanvaraisena, ja siten, että yritykset pystyvät ennakoimaan muutoksia riittävän ajoissa. Jotkut yritystuet ovat vastakin tarpeen.

Perhevapaauudistus tarpeen – yrittäjät paremmin huomioon

Lisäksi Suomen Yrittäjät vaatii perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että tilapäisestä hoitovapaasta ja raskauden aikaisista lyhyistä sairauspoissaoloista aiheutuvat kustannukset korvataan yrityksille verovaroista. Myös yrittäjän mahdollisuutta pitää perhevapaa pitää parantaa.

Arvonlisäverollisen toiminnan raja ja liukuvan huojennuksen raja nostettava

Mittaville veronalennuksille ei ole tilaa. On kuitenkin huolehdittava, että verotuksen taso ei nouse. Verotuksen rakenteessa tulisi liikkua suuntaan, jossa välitöntä verotusta voitaisiin alentaa. Hallituksen tulee kuitenkin nostaa arvonlisäverollisen toiminnan raja 20 000 euroon ja liukuvan huojennuksen raja 50 000 euroon. Tämä kannustaisi pienyrittäjyyteen, joka kasvaa, koska työmarkkinoilla ei ole kyetty toteuttaman riittäviä joustoja.

Luovutusvoitto- ja varainsiirtoveron muutoksilla apua omistajanvaihdoksiin

Seuraavan kymmenen vuoden kuluessa omistajanvaihdostilanteeseen tulee noin 60 000 yritystä, joissa työskentelee noin 250 000 henkilöä. Omistajanvaihdosten onnistuminen on siis ratkaisevan tärkeää työpaikkojen säilyttämiseksi. Luovutusvoittoverotuksessa tulee ottaa käyttöön sama maksuperiaate kuin muussakin henkilöverotuksessa: maksut ja verot toteutuvat samana vuonna ja yritysvarallisuuden omistajanvaihdosten varainsiirtoveron ajankohta tulee muuttaa maksuperusteiseksi.

Sääntelyn järkeistämistä jatkettava

Yrittäjille raskaimpia sääntelyn osa-alueita ovat verotukseen, taloushallintoon, työnantajatoimintaan ja ympäristön käyttöön liittyvät kysymykset. Hallituksen tulee asettaa tavoitteeksi sääntelystä yrityksille aiheutuvien kulujen vähentäminen neljänneksellä seuraavien viiden vuoden aikana.

 

Lue koko kannanotto tästä.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Jyrki Mäkynen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 364 791,
pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 0503560705,