Etsi

Koulutus
Tiedote

20 keinoa korkeakoulujärjestelmän korjaamiseksi, jotta Suomen kilpailukyky turvataan

Ammattitaitoinen työvoima on avain yritysten ja Suomen talouden menestykseen. Siksi Suomen korkeakoulujärjestelmä on uudistettava, vaatii Suomen Yrittäjät ja tarjoaa 20 keinoa uudistukseen.

– Emme menesty kansakuntana kansainvälisessä kilpailussa, jos osaaminen ja yrittäjyys eivät ole Suomessa maailman huippua, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat paljon ammattitaitoisia työntekijöitä. Yhä suuremmalta osalta työntekijöistä edellytetään korkeakoulutasoista osaamista. Myös yrittäjiltä vaaditaan jatkuvasti enemmän.

Suomen Yrittäjät esittää 20 keinoa korjata tilanne tänään julkaistussa Yrittäjämyönteinen korkeakoulutus 2025 -asiakirjassa.

 1. Korkeakoulutusta ohjaa yksi lainsäädäntö. Kaikki korkeakoulut ovat yliopistoja.
 2. Yliopistoilla on selkeät, huolella rakennetut profiilit, jotka painottavat tutkimusta, tutkimusta soveltavaa työelämälähtöisyyttä tai näiden yhdistelmiä. Yliopistoja on nykyistä vähemmän, mutta ne toimivat eri puolilla maata. 
 3. Yliopistojen perustehtävät ovat tutkimus, koulutus ja profiiliensa mukainen vaikuttavuus.
 4. Yliopistot antavat opetusta useilla kielillä.
 5. Yksityisiä yliopistoja voi perustaa. Ne voivat myydä kansallisia tutkintoja sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
 6. Julkisesti rahoitetuilla yliopistoilla on lukukausimaksu. Opintotuki- ja stipendijärjestelmin varmistetaan kaikkien taloudellinen mahdollisuus opintoihin.
 7. Korkeakoulutukseen valinta tapahtuu ensisijaisesti toisen asteen todistusten perusteella. Pääsykokeista pääasiassa luovutaan. Avoimissa korkeakouluopinnoissa tai täydennyskoulutuksessa suoritetut opinnot avaavat väylän tutkinto-opintoihin. 
 8. Yliopistokeskusten ylläpidosta vastaavat alueen yliopistot, kunnat ja elinkeinoelämä.
 9. Yliopistolla on yksi tai useampi kansainvälisen luokan tutkimusyksikkö.
 10. Korkeakoulut ovat kansainvälisesti vetovoimaisia.
 11. Innovaatioiden kaupallistamista tehostetaan yksityistämällä kaupallistamispalvelut.
 12. Yliopistojen palvelut yrityksille toimivat alueellisesti yhden luukun periaatteella.
 13. Tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyö on tiivistä.
 14. On kehitetty järjestelmä, joka mahdollistaa tutkijoiden lyhytaikaisen työskentelyn pk-yrityksissä ja yrittäjien työskentelyn tutkimushankkeissa.
 15. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettelyt ovat käytössä. Toisen yliopiston antamat opinnot hyväksytään toisen tutkinnoissa.
 16. Tutkinnot on laadittu osaamisperusteisesti.
 17. Opiskelijat saavat perustiedot ja käytännön kokemuksia yrittäjyydestä.
 18. Opiskelijat suorittavat harjoittelun tai vaihdon ulkomailla.
 19. Ulkomaalaisille tutkinnon suorittaneille tarjotaan automaattisesti työlupa.
 20. Korkea-asteen elinikäisen oppimisen palvelutarjonta on laajaa ja palvelut ovat helposti yrittäjien saatavilla.


Yrittäjämyönteinen korkeakoulutus 2025 -asiakirja luettavissa tästä linkistä.

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,
johtaja Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät, p. 050 344 2554,