Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Otimme kantaa: arvonlisä- , varainsiirto- ja kiinteistöverolait, kausityölaki ja ympäristönsuojelulaki

Suomen Yrittäjien asiantuntijat käyvät kuultavina eduskunnan valiokunnissa ja antavat kirjallisia lausuntoja jo siinä vaiheessa, kun hallituksen lakiesityksiä vasta suunnitellaan. Tässä poimintoja tuoreimmista lausunnoista, aiheina muun muassa arvonlisäverolaki, varainsiirtoverolaki, kiinteistöverolaki, kausityölaki ja ympäristönsuojelulaki.

Lausunto yhtenäistä arvonlisäveroaluetta koskevista komission ehdotuksista >>

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon kannanotoksi ”Laskutuspalveluyritysten matkakustannusten korvaukset ennakkoperinnässä ja tuloverotuksessa” >>

Lausunto valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 >>

Lausunto koskien perusteettomia maarajoituksia >>

Lausunto valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osasta Jaettu ymmärrys työn muutoksesta; luku 3: Toimeentulon muutos >>

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kausityölain soveltamisesta >>

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamiseksi >>

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta >>

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta >>

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 30 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta >> 

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vuoden 2018 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta >>

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta >>

Lausunto hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 121/2017 vp) >>

Lausunto hallituksen esityksestä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 124/2017 vp) >>

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmistä ja kuluttajansuojalain muuttamisesta >>

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista ym. >>

Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä: sidosryhmäkuuleminen perusväylänpidosta, korjausvelasta ja rahoitusmalleista >>

Lausunto Euroopan komission ehdotuksesta maantieliikenteen valvontadirektiivin muutoksesta ja lähetettyjen työntekijöiden sääntelystä >>

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta >>

Lausunto valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta (osa 1), jaettu ymmärrys työn murroksesta >>

 

Lue kaikki Suomen Yrittäjien antamat lausunnot tästä >>