Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Koulutus
Tiedote

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio hyvä – toteutus ei saa jäädä puolitiehen

​Suomen Yrittäjät pitää opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision tavoitteita hyvinä. Seuraavaksi on siirryttävä ripeästi tavoitteisiin aidosti vastaaviin toimenpiteisiin. - Nyt on aika tehdä rohkeita ja vaikeitakin päätöksiä, vaatii Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa Ehdotus Suomelle: Suomi 100+ ymmärretään hyvin muuttuvan globaalin toimintaympäristön tarpeet. Suomalaisten osaamis- ja innovaatiotasoa on nostettava, jotta Suomi pärjää myös tulevaisuudessa. Tavoitteeksi on asetettu muun muassa, että nuorista yli 50 prosenttia suorittaa korkeakoulututkinnon ja että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan suunnataan neljä prosenttia bruttokansantuotteesta. 

Suomen Yrittäjillä konkreettisia esityksiä tavoitteiden saavuttamiseen

– Julkaisimme syyskuussa Suomen Yrittäjien korkeakoulutuksen teesit Yrittäjämyönteinen korkeakoulutus 2025, joka on tavoitteiden suhteen linjassa opetusministeriön vision kanssa. Esitimme samalla myös konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Uskomme, että ne tarjoavat toimivia keinoja ministeriön vision käytännön toteutukseen, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa.  

Suomen Yrittäjät esittää muun muassa, että korkeakoulut siirtyvät yhtenäisen lainsäädännön piiriin, joka tarjoaa perustan huippuosaamiseen ja -tutkimukseen. Kaikki korkeakoulut olisivat tulevaisuudessa yliopistoja, joilla on selkeät ja huolella valitut profiilit, jotka painottavat tutkimusta, tutkimusta soveltavaa työelämälähtöisyyttä tai näiden yhdistelmiä. 

– Tämä tarkoittaa, että korkeakouluja on vähemmän mutta että ne toimivat verkostoissa, jotka takaavat valtakunnallisen saavutettavuuden, Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä täydentää.

Jotta korkeakoulutettujen osuus nousee yli 50 prosentin, on korkeakoulutuksen laatua, tarjontaa, rahoituspohjaa ja läpäisyä parannettava. Tähän Suomen Yrittäjät esittää ratkaisuiksi muun muassa kohtuullisia lukukausimaksuja, nykyistä nopeampaa sisäänottoa sekä uudenlaista elinikäisen oppimisen palvelukokonaisuutta. 

Suomen Yrittäjien mielestä korkeakoulun tutkimustulosten kaupallistamisesta ja eteenpäin viemisestä voisi vastata yksityinen yritys, ainakin osittain. Lisäksi korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja pk-yritysten yhteistyötä on tiivistettä esimerkiksi järjestelmällä, joka mahdollistaa tutkijoiden lyhytaikaisen työskentelyn pk-yrityksissä ja yrittäjien työskentelyn tutkimushankkeissa.

– Kansainvälistyminen ja yrittäjyys liikuttavat korkeakoulukenttää jo nyt olennaisesti. Käytännön toimenpiteinä esitämme, että kaikki opiskelijat saavat käytännön kokemuksia yrittäjyydestä sekä suorittavat kansainvälistymisjakson joko kotimaassa tai ulkomailla, Joonas Mikkilä lisää. 

Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,
digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät, 045 129 6791,