Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Koulutus
Tiedote

Lukiouudistuksen askelmerkit tarjoavat mahdollisuuden kelpo loikkaan

– On erinomaista, että uusi laki ohjaa lukioita vahvempaan yhteistyöhön yritysten, työelämän ja korkeakoulujen kanssa. Se parantaa lukiolaisten valmiuksia jatko-opintoihin ja työelämään. Myös kansainvälisyyden ja yrittäjyyden korostaminen on tärkeää, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi esitystä uudeksi lukiolaiksi.

Suomen Yrittäjät pitää hallituksen tänään antamaa esitystä uudeksi lukiolaiksi oikeansuuntaisena ja uudistuksen tiukat aikaraamit huomioiden hyvänä alkuna lukiokoulutuksen laajempaan uudistukseen. Lain päivitys käynnistettiin viime syksynä, ja sen on tarkoitus tulla eduskuntaan jo kevään aikana.  
 
Uusi laki muun muassa toisi lukioihin opintopisteet oppiainekohtaisten kurssien tilalle. Lisäksi koulut rakentaisivat opintojaksot oppiaineista tai niiden yhdistelmistä. Laki vahvistaisi myös lukiolaisten mahdollisuuksia suorittaa opintoja korkeakouluista sekä tutustua työ- ja elinkeinoelämään. 

Yrittäjäjärjestö kannattaa lämpimästi esitystä siitä, että lukion olisi järjestettävä opetus siten, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan. 
 
– Tiukkarajaiselle oppiainejaolle perustuva kurssimuotoinen lukio on tullut kunniakkaasti tiensä päähän. Nyt on aika siirtyä eteenpäin kohti oppimisympäristöiltään ja -muodoiltaan avoimempaa ja opiskelijalle ja koulutuksen järjestäjälle joustavampaa lukiota, Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä painottaa. 
 
– Uudistuksen edetessä on tärkeä varmistaa, että tavoitteena olleet lukiokoulutuksen ketteröittäminen ja yksilöllistäminen oikeasti toteutuvat. Lukioiden ja lukiolaisten kehityshakuista yrittäjyyshenkeä ei pidä suitsia. 

Yrittäjyyslukioiden oppeja otettava käyttöön muuallakin 

Yrittäjäjärjestö kiittää lakiesitystä siitä, että se laajentaisi erityistä osaamista ja harrastuneisuutta osoittavat lukiodiplomit taito- ja taideaineista myös muihin oppiaineryhmiin. Samalla laki ohjaisi nykyistä selvemmin lukioita tunnistamaan ja tunnustamaan opiskelijan muualta hankimaa osaamista ja tukemaan opiskelijaa henkilökohtaisessa opinto- ja urasuunnittelussa.     

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti jo viime syksynä, että ensimmäistä kertaa kaksi lukiota saa yrittäjyyden erityisen tehtävän. Ylöjärven ja Lauttasaareen yhteiskoulun lukioiden vuosia jatkunut työ yrittäjyyden edistämisessä saa näin virallisen statuksen. Yrittäjyyslukiot aloittavat toimintansa ensi syksynä. Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että yrittäjyyslukioiden menetelmiä ja käytänteitä otetaan laajasti käyttöön kaikissa lukioissa.      
 
– Osaamisperusteisuus ja tekemällä oppiminen eli oppijaa aktivoiva yrittäjämäinen pedagogiikka ovat myös yleissivistävän koulutuksen tulevaisuutta. Lukio ei saa jämähtää pelkäksi peruskoulun kolmivuotiseksi jatkoajaksi, vaan sen on tarjottava nuorelle mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä omille vahvuuksilleen rakentaen ja monipuolisia oppimismuotoja hyödyntäen, Mikkilä korostaa.  
 
Lain hyväksymisen jälkeen päivitetään lukioasetus sisältäen lukion tuntijaon ja tavoitteet, minkä jälkeen Opetushallitus aloittaa lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun. Uusi opetussuunnitelma on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2021. Suomen Yrittäjät vaikuttaa lukiolain uudistamista valmistelevassa opetus- ja kulttuuriministeriön seurantaryhmässä. 


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,
digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät, 045 129 6791,