Etsi

Tiedote

Ajankohtaista yrittäjille EU:ssa

Suomen Yrittäjät vaikuttaa suomalaisyritysten puolesta vahvasti Euroopan unionissa. Tästä voit lukea Brysselin-toimiston tuoreet kuulumiset. Kannattaa pysyä kärryillä!

Esillä helmikuussa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) käsitteli helmikuun täysistunnossaan muun muassa julkisten hankintojen pakettia, henkilautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidistandardeja, kyberturvallisuutta, tavarakauppaa ja datan vapaata liikkuvuutta koskevia lausuntoja. 

Sovun löytäminen liikkuvuuspaketista on kysymysmerkki

EU:n liikkuvuuspaketin viime toukokuussa julkaistun ykkösvaiheen aloitteiden käsittely tiivistyy tiivistymistään. Euroopan parlamentin ensimmäisiin lausuntoluonnoksiin tehtävät muutosesitykset on jätettävä tällä viikolla. Läppärit sauhuavat ja kyniä teroitellaan kiivaasti, kun Brysselin lobbariarmeija syytää ehdotuksiaan toivoen, että mepit nappaisivat niistä kiinni ja veisivät viestit viralliseen käsittelyyn.

Samanaikaisesti Bulgaria johtaa neuvoston orkesteria ja pyrkii kehittämään kompromissiratkaisuja jäsenmaiden kannalta kinkkisimpiin kiistakapuloihin. Kuten odotettua, hankalimmat teemat liittyvät kabotaasiliikennöinnin avaamiseen sekä samasta työstä, samassa paikassa, sama palkka -periaatteen ulottamiseen kabotaasi- ja kansainvälisiin maantiekuljetuksiin.

Mainittujen säädösten sekä erityisesti myös uudistettavana olevien ajo- ja lepoaikasääntöjen tehokkaampaan valvontaan tarkoitettu uuden sukupolven älykäs ajopiirturi on sekin osoittautumassa odotettua hankalammaksi hankkeeksi. Eikä suinkaan vähiten sen takia, että vaikka vimpain pitäisi asentaa uusiin hyötyajoneuvoihin keväästä 2019 lukien, povaavat ajoneuvoteollisuuden edustajat Brysselissä jo julkisesti hankkeen viivästyvän vielä vuositolkulla…

Tehokkaampaa EU:ta, ehdottaa Euroopan komissio

Tehot tappiin EU-instituutioissa! Komissio on antanut EU-maiden päämiehille pureskeltavaa ideoiksi EU:n toiminnan tehostamisesta. Aikaa komission mietteille on perjantaihin saakka, jolloin epävirallinen EU-huippukokous kokoontuu keskustelemaan tulevasta monivuotisesta EU-budjetista, EU:n institutionaalisista rakenteista sekä komission nimittämismenettelystä.  Komissio ehdottaa muun muassa nykyisen kärkiehdokasmenettelyn jatkamista. Siinä jokainen puolue saa asettaa kärkiehdokkaansa komission puheenjohtajaksi sekä komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuuksien yhdistämistä. Komission kannattama ylikansallinen EU-vaalipiiri on sen sijaan ammuttu alas ainakin Euroopan parlamentissa. Komissio pyrkii myös jatkamaan käynnistämiään kansalaiskeskusteluja jäsenmaissa, ennen kevään 2019 parlamenttivaaleja on niitä tarkoitus järjestää vielä 500.

Saksan isot askeleet päästöjen vähentämiseksi

Saksa yhdessä kahdeksan muun jäsenmaan kanssa on saanut komissiolta huomautuksen hiilen ja typen oksidipäästöjen turhan hitaasta vähentämisestä. Mikäli asioihin ei tartuta selvällä ja pikaisella muutossuunnitelmalla, voi komissio haastaa maat oikeuteen. Näin ollen Saksa ilmoittikin alkuviikosta, että osana muutossuunnitelmaansa loppuvuodesta viidessä saksalaiskaupungissa alkaa ilmaisen julkisen liikenteen pilottihankkeet. Automaana tunnetulle Saksalle kyseessä onkin melkoinen harppaus ja näitä tuloksia on kenties myös hieman hankalampi suhmuroida jälkikäteen!

Blame Brussels -no more!

Euroopan oikeusasiamiehen mukaan jäsenmaita edustavan neuvoston neuvottelut eivät ole tarpeeksi avoimia. Demokratiavajeen vähentämiseksi ja EU-kansalaisten luottamuksen lisäämiseksi EU on pyrkinyt jo vuosia avaamaan neuvottelukabinettiensa ovia ja lisäämään prosessiensa läpinäkyvyyttä.

Oikeusasiamiehen mukaan avoimuusasiassa neuvoston toimet kuitenkin laahaavat pahasti jäljessä; useiden dokumenttien jakelua rajoitetaan joko kokonaan tai osittain, tai ne saa käsiinsä vain ranskaksi. Lisäksi jäsenmaiden kantoja ei taltioida eivätkä valmisteluasiakirjat ole julkisia.

Oikeusasiamiehen mukaan käytäntöjä tulee muuttaa, jotta EU-kansalaiset tietäisivät tosiasiassa mistä asioista on neuvoteltu ja millaisella kansallisella neuvottelumandaatilla. Näin kenties vähentyisi myös Brysselin syyttely ja populismi, kun kansallisten parlamenttien tulisi ottaa enemmän vastuuta omista toimistaan.

Brexit-juna puskuttaa kohti ero- ja siirtymävaiheen sopimuksia

Ison-Britannian Brexit-erosopimuksen arvellaan saavan juridisen muotonsa helmikuun lopussa, kun viime vuoden lopussa EU:n ja Ison-Britannian välillä sovitut eron periaatteet saadaan aseteltua paperille. Tämän jälkeen pyrkimyksenä olisi saada siirtymävaiheen sopimus kasaan ennen maaliskuun lopussa kokoontuvaa huippukokousta.

Euroopan unionin neuvoston Brexit-työryhmä on parhaillaan työn touhussa sopimustekstien draftaamisessa. EU on vaatimassa Isolta-Britannialta täysimääräistä EU:n sisämarkkinasääntöjen ja tullimääräyksien noudattamista siirtymävaiheen aikana, jonka odotetaan kestävän maaliskuusta 2019 vuoden 2020 loppuun saakka. Mikäli Iso-Britannia ei sääntöjä noudata, voi se normaaliin tapaan joutua komission rikkomusmenettelyprosessin kohteeksi. Samaan aikaan kun neuvottelupöydillä luonnostellaan kuumeisesti ero- ja siirtymävaiheen sopimusratkaisuja, valmistaudutaan maassa jo kampanjoimaan kevään ja kesän aikana EU-erosopimuksen puoltamista ja kaatamista vastaan - muun muassa rokin ja rollin keinoin…

Termiapua tarjolla

Niille, jotka työssään kirjoittelevat EU-asioista ja joutuvat joskus hämilleen EU-termistöistä tai muista kirjoitusmuodollisuuksista, on apu lähellä. Verkko-opas ”Toimielinten yhteiset tekstinlaadinnan ohjeet” tarjoaa apua mm. maista käytettävien lyhenteiden sekä toimielinten nimien käyttöön perinteisiä kielenhuollon kysymyksiä tietenkään unohtamatta.