Etsi

Tiedote

Ajankohtaista EU:ssa: yrityssaneeraus, digitalisaatio, kiertotalous, lähetetyt työntekijät

Suomen Yrittäjät vaikuttaa suomalaisyritysten puolesta vahvasti Euroopan unionissa. Tästä voit lukea Brysselin-toimiston tuoreet kuulumiset. Juuri nyt ajankohtaista ovat muun muassa yrityssaneeraus, digitalisaatio, kiertotalous ja lähetetyt työntekijät.

Yrityssaneeraukset Euroopassa olivat viime viikolla vahvasti esillä Euroopan parlametissa. Europarlamentaarikko Othmar Karasin isännöimä tilaisuus pureutui komission viime vuonna antamaan lainsäädäntöehdotukseen, jolla pyritään luomaan yhteiset minimireunaehdot varhaisen vaiheen yrityssaneerausta helpottamaan ja yrittäjän maksukyvyttömyyden jälkeistä uutta alkua mahdollistamaan.

EU:ssa on edelleen jäsenmaita, jossa yrityssaneerausmahdollisuutta ei ole laisinkaan ja puolestaan niissä maissa, joissa saneeraus on mahdollinen, on se usein liian kallis ja raskas menettely pk-yrityksille hyödynnettäväksi. Lisää työtä tulisi myös tehdä yritysten taloudellisten vaikeuksien tunnistamiseksi riittävän ajoissa. Tähän apua ollaan etsimässä muun muassa EU-rahoitteisen EarlyWarningEurope-projektin avulla.

Lähetettyjen työntekijöiden asema esillä

Lähetettyjen työntekijöiden asema maantiekuljetusalalla oli jälleen pöydällä, tällä kertaa Puolan pysyvässä edustustossa.

Mielenkiintoisimmat näkökannat tarjosivat lähetettyjen direktiivin soveltamiseen perehtynyt ekonomisti Erik van der Marel European Centre for International Political Economy -tutkimuskeskuksesta. Hänen mukaansa ”direktiivin soveltamisalaan osuisi vain 0,9 % maantiekuljetusalan kokonaistyövoimasta, ja yleisesti ottaen eri tasoiset palkat lisäävät kilpailua ja pitävät talouden rattaat pyörimässä. Soveltaminen aiheuttaisi enemmän haittaa, kuin hyötyä lisäämällä yritysten hallinnollista taakkaa toimien näin yrityksen kasvun esteinä”.

Rattaat jatkavat pyörimistään myös parlamentissa, jossa raportoijien mietintöluonnoksiin liittyvät muutosehdotukset tuli jättää viime viikolla. 

Parhaat kiertotalousvinkit yrityksille

EU:n kiertotalouskonferenssi Circular Economy Stakeholder Conference -tapahtumassa sukellettiin syvällisemmin kiertotalousilmiön sisimpään. Osallistujille tarjoiltiin ensimmäiset makupalat viime vuonna muodostettuun European Circular Economy Platform -portaaliin kootuista parhaista käytänteistä, tutkimuksista ja käytännön kiertotalousvinkeistä.

Tässä makupalana kaupan päälle Irlannin Green Economy Foundation-järjestön vetäjän, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ETSK:n jäsenen Cillian Lohanin TEDx teemasta ”Mitä on kiertotalous”.

Digivero tulee

DigitalEuropen järjestämä vuosittainen Masters of Digital konferenssi pureutui digitalouden tulevaisuuden haasteisiin. Kuinka EU-lainsäädännön tulisi rakentua, jotta se tukisi digimarkkinoiden kehitystä ja innovaatioita eikä rajoittaisi niitä liiaksi - malliin ”not just single market, but simple market”?

EU:n talouskomissaari Pierre Moscovici korosti puheessaan digiveron tulevan, kysymys on tällä hetkellä vain ajankohdasta. Komissio julkaisee näillä näkymin verouudistusehdotuksensa ensi kuussa.

Viimeisen seitsemän vuoden aikana suurimpien digiyritysten kokonaisvuositulot ovat kasvaneet keskimäärin 14 prosenttia verrattuna muiden alojen suurimpien yritysten 0,2 prosentin kasvuun.

Tapahtumassa keskusteltiin myös keinoälystä ja erityisesti siihen liitetyistä uskomuksista joiden mukaan kyse on vihamielisistä roboteista, jotka vievät ihmisten työt. Todellisuudessa tulisikin puhua enemmän koneoppimisesta, joka mahdollistaa esimerkiksi lääketieteen alalla merkittäviä parannuksia.

Äänestyksissä mm. yritysverosuunnitelma, kaupan kuluttajasopimukset ja sähköinen palvelukortti

Parlamentissa kokoontuivat viime viikolla valiokunnat. Tärkeitä äänestyksiä käytiin tavaroiden kaupan kuluttajasopimuksista, sähköisestä palvelukortista sekä yrityksille, kansalaisille relevanttia tietoa tarjoavasta eurooppalaisesta verkkoyhteyspisteestä (Single Digital Gateway) sekä eurooppalaisesta yritysverosuunnitelmasta.

Kultaa Suomelle!

DigitalEuropen vuoden 2018 pk-yrittäjäpalkinnon voitti suomalaisyritys Air FAAS, joka vuokraa tehdastiloja AirB&B-tyylisesti niitä tarvitseville. Myös European Start Up Mobility-kilpailun palkinto tuli Suomeen, Whimille ja Maas Globalille!