Etsi

Tiedote

Valinnanvapaus on viittä vaille valmis

– Uusi valinnanvapauslakiesitys on kohtalaisen hyvä. On pk-yrittäjien ja kaikkien suomalaisten etu, että sote-uudistus saataisiin sen myötä vihdoin valmiiksi, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Hallituksen esitys valinnanvapauslainsäädäännöksi annettiin eduskunnalle tänään. Suomen Yrittäjien mukaan lakiesitys mahdollistaa hyvin pk-yrittäjyyden sosiaali- ja terveysalalla tulevaisuudessa. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin sääntely on lakiesityksessä pääosin kohdillaan. 

Sote-keskusten kohdalta löytyy vielä yksityiskohta, joka on korjattava: lakiesityksen mukaan sote-keskuksessa sosiaaliohjausta ja -neuvontaa antavan henkilön on oltava palvelussuhteessa sote-keskukseen. 

– Tarkoittaako tämä, että sosiaalialan ammattihenkilö ei voi toimia ammatinharjoittaja-yrittäjänä osana sote-keskusta samoin kuin esimerkiksi lääkäri voi? Miksi tällainen ero? Suomen Yrittäjien elinkeinoasioidenpäällikkö Susanna Kallama kysyy.

Vaatimus palvelusuhteesta vaikeuttaisi merkittävästi pk-yrittäjien mahdollisuuksia pyörittää sote-keskusta. Valinnanvapauskokeilujen perusteella tiedetään, että esimerkiksi sote-keskus, jossa toimii kolme lääkäriä, ei vielä työllistäisi kokopäiväisesti sosiaalialan ammattihenkilöä.

– Nyt kansanedustajien pitää kysyä itseltään haluavatko he, että Suomen syntyy ihmisläheisiä pk-yrittäjä vetoisia sote-keskuksia vai ei? Jos vastaus on kyllä, pitää eduskunnan yksinkertaisesti poistaa vaatimus pakollisesta työsuhteesta, Kallama toteaa.

 

Järjestäjälle vahvempi ote 

– Valinnanvapauslaki luo hyvän kehikon erilaisten tuottajien toiminnalle. Ratkaisevaa on, miten tulevat maakuntapäättäjät lakia toteuttavat, Mikael Pentikäinen painottaa.

Tavoitteena on, että maakunnat hyödyntävät yrittäjyyttä ja monituottajamallia niin, että palvelujen saatavuus ja laatu paranevat. 
 
– Lain henki on selkeä. Eduskunnan pitää vielä kirjoittaa tämä auki maakuntalakiin: maakunnan järjestämisvastuuseen pitää lisätä vastuu palvelumarkkinoiden toimivuudesta, Pentikäinen vaatii.
 
– Tämä vahvistaisi maakunnan roolia palvelujen järjestäjänä ja varmistaisi, että maakunnat toimivat lain hengen mukaisesti omissa päätöksissään. 

Nykypäättäjien mahdollistettava, että toimijoita on

Jotta valinnanvapaus oikeasti toimii, pitää olla mistä valita.
 
–  Jos halutaan, että valinnanvapauden astuessa voimaan sote-alalla on pieniä yrityksiä, nykypäättäjien pitää antaa niille mahdollisuus pärjätä. 
 
On valittava, kilpailutetaanko pk-yritykset hengiltä vai annetaanko niille mahdollisuus menestyä käyttämällä palveluseteliä. Iso sote-yritys voi myydä tappiolla vähän aikaa, kun se tietää, että markkina avautuu kohta. Pieni ei voi, pienyrittäjä elää suoraan työstään, Susanna Kallama konkretisoi. 
  
Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,
elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama, Suomen Yrittäjät, p. 040 587 2445,