Etsi

Tiedote

Ajankohtaista EU:ssa: maksuajat, maksukyvyttömyys ja eurovaalit

Suomen Yrittäjät vaikuttaa suomalaisyritysten puolesta vahvasti Euroopan unionissa. Pitkät maksuajat huolestuttavat Euroopan parlamentissa.

Maksuaikojen maksimipituuksia sääntelee EU-direktiivi, jonka tavoitteet eivät ole monelta osin vielä toteutuneet. Muun muassa Italiassa ja Kreikassa maksuajat ylittävät usein reilusti sen, mitä EU-direktiivi edellyttää.

Ongelmia ei esiinny pelkästään yritysten välisissä maksuissa, vaan monesti myös julkishallinnon toimijat epäonnistuvat maksuaikojen noudattamisessa.

Ongelma koskettaa erityisesti pieniä yrityksiä, joilla ei ole samanlaista maksureserviä kuin suuryrityksillä. Yhden toimijan maksuviivästys voi lisäksi johtaa maksuongelmiin koko hankintaketjussa, joka voi pahimmillaan johtaa yrityksen maksukyvyttömyyteen.

Parlamentille tilannetta arvioimaan kokoontuneet Euroopan komission, parlamentin ja sidosryhmien edustajat pohtivat nyt, mikä on oikea tapa ehkäistä maksuviivästyksiä Euroopassa, tuleeko se tehdä lainsäädäntömuutoksin vai pehmeämmin keinoin esimerkiksi maksukulttuuria ja asenteita muuttamalla. Komissio on toistaiseksi tyytynyt tutkimaan direktiivin implementointia jäsenmaissa, kun parlamentti on valmistelemassa aiheesta mietintöä italialaismeppi Laura Comin johdolla. 

Ongelma on tuttu Suomessakin. Suomen Yrittäjät teki loppuvuodesta 2013 oikeusministeriölle aloitteen maksuehtolain muuttamisesta niin, että kaupallisten sopimusten maksuajat saisivat olla korkeintaan 30 päivää. Samoihin aikoihin eduskunnassa tehtiin suunnilleen saman sisältöinen lakialoite, jonka allekirjoitti yli sata kansanedustajaa.

Vaikuttaminen kannatti, ja keväällä 2015 astui voimaan laki, jolla pyritään rajoittamaan yritysten välisiä maksuaikoja 30 päivään. Mutta työtä riittää, sillä nyt on taas jäsenyrittäjltä alkanut tulla viestiä maksuaikojen pitenemisestä.

Miten estää maksukyvyttömyys?

Eurochambersin järjestämä keskustelutilaisuus pureutui pk-yrityksille suunnattuihin varhaisen vaiheen maksukyvyttömyysvaroitusmekanismeihin, joilla pyritään tunnistamaan ja auttamaan talousvaikeuksissa olevia yrityksiä ajoissa. Tapahtuman keskeisintä antia oli Tanskan edustajien esittelemä koneoppimiseen eli tekoälyyn tukeutuva malli, joka tunnistaa vaikeuksissa olevat yritykset julkisesti tarjolla olevan datan perusteella.

Näin apua tarvitsevat yritykset pystytään tunnistamaan tehokkaammin ja heille voidaan tarjota apua ja neuvoja tarpeeksi ajoissa, jotta lisäongelmilta ja konkurssilta vältyttäisiin. Tällä hetkellä keskeisin ongelma on nimenomaan yritysten tavoittaminen siinä vaiheessa, kun maksuvaikeuden olisivat vielä selätettävissä, joten seuraamme Tanskan ja muiden maiden mallien kehittymistä silmä tarkkana. 

Suomen Yrittäjät julkistaa lähiviikkoina esityksensä siitä, miten talousvaikeuksiin joutuneita yrittäjiä kannattaisi auttaa ja mitä tehdä, että vaikeudet voisi estää ennalta. 

Eurovaalit keväällä – vaikutamme jo yrittäjen puolesta!

Ensi toukokuun eurovaaleissa valtaan taas uusi euroopan parlamentti. Suomessa EU-vaalipäivä on 26.5.2019. Valmistautuminen Eurovaaleihin polkaistiin käyntiin kunnolla EurActiven ja AmChamEUn järjestämällä paneelikeskustelulla ”EP Elections 2019- Europe´s future at stake?”. Piinapenkissä panelisteina toimivat tämän hetkiset Euroopan parlamentin puolueiden puheenjohtajat. Keskeisiksi kysymyksiksi nousivat maahanmuutto, turvallisuus sekä EU:n yhtenäisyys Ison-Britannian EU-eron brexitin jälkeen.

Suomen Yrittäjien eurovaaliohjelma on jo hyvällä mallilla. Siihen kerätään pääviestit siitä, mitä Euroopassa kannattaa tehdä, jotta yritykset pärjäävät mahdollisimman hyvin.