Etsi

Emergency banner

Yrittäjyys
Tiedote

Yrittäjyysstrategiassa paljon erinomaisia avauksia 

Erinomainen selvitys, jossa on myös uusia aloitteita. Strategia tunnistaa hyvin yrittäjyyden kasvavan merkityksen ja ehdottaa sitä tukevia uudistuksia. Näin arvioi Suomen Yrittäjät tuoretta yrittäjyysstrategiaa.

– Meille käy kansakuntana huonosti, jos emme määrätietoisesti vahvista yrittäjyyden edellytyksiä, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.  

– Tämä on hyvä pohja laajemmalle uudistukselle kohti kasvua ja parempaa työllisyyttä. Työtä on paljon tekemättä. 

Oikeustieteen lisensiaatti Jussi Järventauksen ja yrittäjä Henrietta Kekäläisen ehdotus yrittäjyyden edistämisen strategiseksi toimenpideohjelmaksi vuosille 2018–2028 julkistettiin 3.10.2018.  

Parannusta pienyrittäjälle epäreiluihin pelisääntöihin 

Selvityshenkilöt esittävät, että hallituksen johdolla valmisteltaisiin reilun työelämän agenda, jossa työntekijän kokeman reiluuden nostetaan tasavertaisesti esille työantajayrittäjän kokema reiluus ja jaksaminen.

Siksi kannattaisi käynnistää vuosittainen tutkimus, jossa tarkastellaan työnantajayrittäjän jaksamista muun muassa työnantajavelvoitteiden toteuttamisessa.  

Työntekijäpuolelta Työolobarometri tehdään vuosittain. Siitä käy vuosi toisensa jälkeen ilmi, että pienissä yrityksissä on parhaat työolot.  

– Työpaikat syntyvät uusiin ja pieniin yrityksiin. Siksi on tärkeää, että yrittäjät kokevat työelämän pelisäännöt reiluiksi, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.  

– Tällä hetkellä lainsäädännössä on elementtejä, jotka lisäävät epäreiluuden kokemusta. Se on vakava työllistämisen este ja heikentää yrittäjän jaksamista. Tähän pitää kiinnittää voimakkaasti huomiota. Tästä ovat vastuussa päättäjät, työnantajaleiri ja ammattiyhdistysliikekin, Makkula sanoo.  

Kantar TNS:n tekemän Yrittäjägallupin mukaan 44 prosenttia yrittäjistä tekee yli 50-tuntista työviikkoa, kahdeksan prosenttia jopa yli 70-tuntista työviikkoa. Työnantajayrittäjillä viikko oli hieman yllättäen selvästi pidempi kuin yksinyrittäjillä, mikä selittynee osin työnantajavelvoitteista johtuvista töistä.  

Sopimista työpaikoille 

Järventaus ja Kekäläinen ehdottavat, että alle kymmenen henkilön yrityksissä työntekijät ja työnantaja voisivat lain nojalla sopia asioista toisin kuin työehtosopimuksissa lukee. Jos sopimukseen ei päästäisi, noudatettaisiin työehtosopimusta.  

Ehdotus on Suomen Yrittäjien mukaan tärkeä askel kohti parempaa työllisyyttä ja joustavia sekä työpaikan yhteistyöhön perustuvia reiluja työmarkkinoita.  

– Tavoitetta kohti voitaisiin heti liikkua poistamalla epäreilut, järjestäytymättömiä yrityksiä koskevat työlakien sopimiskiellot, joita on peräti 45, Janne Makkula sanoo.  

Kunnat pois markkinoilta 

Selvityshenkilöt puuttuvat vahvasti kuntien toimintaan markkinoilla.  

– On erittäin tärkeää, että kunnat alkavat vetäytyä markkinoilta, joilla on yksityisiä vaihtoehtoja. Ei ole veronmaksajien tehtävä ottaa liiketoiminnallista riskiä kunnan kautta ja sotkea markkinoita. Tämä on asia, johon pitää voimakkaasti puuttua eri puolilla maata, Mikael Pentikäinen sanoo. 

Uusia veroavauksia 

Selvityshenkilöt toteavat, että yrittäjien verotuksen kehittämisessä tulisi korostaa riskin ottamisen ja yritysten kokoluokan kasvattamisen tärkeyttä.  

– Selvityshenkilöiden näkemykset siitä, että yrityksissä yrittäjä ja muut omistajat tarkastelevat yhtiön ja osingon verotusta kokonaisuutena ja se, että verotuksen tulee myös kannustaa osaamisintensiivisiä ja aloittavia yrittäjiä, ovat tervetulleita. Valitettavan usein nämä näkökohdat jäävät ilman huomiota, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo. 

Kuismasen mielestä myös ehdotus alkuvaiheen kasvuyritysten osakekannustinmallista on ehdottomasti selvittämisen veroinen.  

Työllistämistä helpotettava 

Selvityshenkilöt tukevat voimakkaasti irtisanomissuojan keventämistä pienissä yrityksissä.  

–  He korostavat aivan oikein, että työllistämisen riskin alentaminen hyödyttää käytännössä eniten vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. Heitä ovat muun muassa vähäisemmällä työkokemuksella ja koulutuksella työtä hakevat henkilöt ja pitkään työttömänä olleet, Mikael Pentikäinen toteaa. 

Aihe on akuutti: samaan aikaan yrittäjyysstrategian julkistuksen kanssa Suomessa on menossa poliittinen lakko. Lakolla ammattiyhdistysliike vastustaa hallituksen aietta helpottaa henkilöperusteista irtisanomista mikroyrityksissä. Hallitus haluaa näin helpottaa työllistämistä.  

Suomen Yrittäjät kannustaa tulevaa hallitusta toteuttamaan selvityksen tärkeimmät esitykset.  

Lisätietoja:  
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,  
pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 0503560705,  
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472,