Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Ajankohtaista EU:ssa: hiilidioksidipäästöt, uusiutuva energia, televiestintä, junamatkailu ja Brexit

Suomen Yrittäjät vaikuttaa suomalaisyritysten puolesta vahvasti Euroopan unionissa. Tästä voit lukea Brysselin-toimiston tuoreet kuulumiset. Juuri nyt ajankohtaista ovat muun muassa hiilidioksidipäästöt, uusiutuva energia, televiestintä, junamatkailu ja Brexit.

Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa europarlamentaarikot äänestivät viime viikolla muun muassa raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöstandardit. Parlamentin kanta mukaili pitkälti ENVI- ympäristövaliokunnan raporttiluonnosta ja linjasi näin tiukemmat päästöstandardirajat kuin komission alkuperäinen esitys oli.

Euroopan parlamentti antoi myös lopullisen hyväksyntänsä 2030 energiapaketille, jonka perusteella uusiutuvien energiamuotojen osuus energian kokonaiskulutuksesta olisi 32 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja energiatehokkuutta tulisi lisätä 32,5 prosenttia.

Europarlamentaarikot äänestivät lisäksi uusista televiestintäalan säännöistä, joilla asetetaan hintakatot EU:n sisäisille puheluille, nopeutetaan 5G-verkon käyttöönottoa sekä luodaan hätätilanteita varten hälytysjärjestelmä.

Lisäksi aiheena olivat myös junamatkustajien oikeudet, joita pyritään parantamaan tulevaisuudessa muun muassa lisäämällä tiedonkulkua matkustajille heidän oikeuksistaan, varmistamalla enemmän tukea liikuntarajoitteisille henkilöille, selkeyttämällä valituksien käsittelyä ja nostamalla korvaussummia matkustajille junien myöhästyessä.

Ison-Britannian ja EU-maiden välillä on yli neljä miljoonaa rajanylitystä rekoilla, ja niiden kuljettama tavaravolyymi on merkittävä molempien osapuolten kannalta. Mikäli Ison-Britannian EU-eron huonoimmat skenaariot toteutuisivat ja sopimuksettoman tilan myötä kaikki joutuisivat raja-ja tullimuodollisuuksien piiriin, halvaantuisi tavaraliikenne saarivaltion ja manner-Euroopan välillä. EU:n liikennejärjestöjen, mukaan lukien Suomen, edustajien ”Brexit Task-Force” tunnisti yhdeksän kohdan listalla, miten kohtuudella voitaisiin järjestää muiden muassa tullauskysymyksiä sekä kuljetusyritysten ja ammattikuljettajien lupa- ja todistusmenettelyjä. Samalla todettiin, että toivottavasti asia voitaisiin vielä ratkaista poliittisesti.

Torstaina 15.11. julkaistu sopimusluonnos Ison-Britannian EU-erosta olisi tuomassa brittien elinkeinoelämän, kuljetus- ja logistiikka-alan sekä maataloustuottajajärjestön kommenttien mukaan ainakin väliaikaisen mallin, jolla välttää kuljetuskatastrofi.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ETSK jalkautui viikolla jäsenmaihin. Komitean Diversity Europe-ryhmä, jossa Suomesta myös Suomen Yrittäjien ja Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MKT:n edustajat, suuntasi Euroopan Investointipankin vieraaksi Luxemburgiin. Siellä keskusteltiin Euroopan strategisen investointirahoitusohjelman ESIR/EFSI tuloksellisuudesta sekä uudesta InvestEU-ohjelmasta, joka kokoaa yhteen 14 aiemmin erillistä rahoitusohjelmaa mukaan lukien pk-ohjelma COSME. EIP:n johdolta tentattiin, saadaanko tällä tavoin selkeytettyä, virtaviivaistettua ja yksinkertaistettua EU-rahoituksen kiemuroita pk-yritysten näkökulmasta ja kyetäänkö samalla huojentamaan rahoitukseen aiemmin liittynyttä hallintotaakkaa ja -kustannuksia.

Oletko koskaan miettinyt mitä EU tekee puolestasi? Vastaukset on koottu yhdelle alustalle, josta voit helposti tarkistaa mitä päätöksiä EU:ssa on tehty ja kuinka nämä päätökset vaikuttavat arkipäiväiseen elämäämme.