Etsi

Tiedote

Ajankohtaista EU:ssa: sisämarkkinat, investoinnit ja ajopiirturit

Suomen Yrittäjät vaikuttaa suomalaisyritysten puolesta vahvasti Euroopan unionissa. Tästä voit lukea Brysselin-toimiston tuoreet kuulumiset. Juuri nyt ajankohtaista ovat sisämarkkinat, EU:n investointiohjelma, ajopiirturit ja liikennemuotojen yhteensovittaminen.

Komission katse sisämarkkinoissa

Viime viikolla Euroopan komissiossa tehtiin pienten ja keskisuurten yritysten kannalta tärkeitä ulostuloja. Sisämarkkinatiedonanto pureutuu Euroopan unionin sisämarkkinoiden tilanteeseen ja ehdottaa sisämarkkinoiden tiivistämistä edelleen palveluiden, tuotteiden, verotuksen sekä verkkotoimien aloilla.

Komissio on lisäksi laatinut toimintasuunnitelman eurooppalaisen standardointijärjestelmän kehittämisestä, jotta järjestelmä voisi selvitä nopean teknologisen kehityksen sekä talouden uusien suuntausten ja kasvumallien tuomista haasteista. Komissio haluaa lisätä järjestelmän yhteensopivuutta kansainvälisen ja maailmanlaajuisen standardoinnin kanssa.

EU:n investointiohjelma auttoi palauttamaan investoinnit kestävälle tasolle

Tiedonanto EU:n investointiohjelmasta julkaistiin myös viime viikolla. Se tarkastelee Euroopan investointiohjelman tuloksia; kuinka ohjelma on auttanut palauttamaan investoinnit jälleen kestävälle tasolle Euroopassa. Investointiohjelman kerrotaan ylittäneen kaikki odotukset ja tavoitteet jotka sille asetettiin; toistaiseksi ohjelmalla on saatu liikkeelle 360 miljardin euron suuruiset investoinnit, joita myös pk-yritykset ovat päässeet hyödyntämään. 

SME Assembly seuraavaksi Suomessa

Itävallan Graz kutsui viime viikolla kokoon joukon eurooppalaisia päätöksentekijöitä sekä pk-yritysedustajia vuotuiseen SME Assemblyyn. Tämän vuoden Assemblyssä pohdittiin EU:n pk-yrityspolitiikkaa, jaettiin vuotuiset EEPA-palkinnot (European enterprise promotion awards) sekä julkistettiin tuore pk-yritysten vuosiraportti SME Performance Review. Raportti kertoo edelleen positiivista viestiä eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten tilanteesta, vaikkakin kauppapoliittisen ympäristön kiristyminen on lisännyt epävarmuutta pk-yrityksissä.

SME Assemblyn päätti loppupuheenvuorollaan Suomen pk-yrityslähettiläs Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hän toivotti vieraat ensi vuonna tervetulleeksi SME Assemblyn 2019 isäntäkaupunkiin Helsinkiin 25. - 27.11.2019. Suomen EU-puheenjohtajuuskausi ja sen aikana Helsingissä järjestettävä SME Assembly on loistava mahdollisuus Suomelle ja suomalaistoimijoille tuoda esiin pk-yritysten keskeistä asemaa eurooppalaisissa talouksissa ja yhteiskunnissa!

Liikennemuotojen yhteensovittamisessa tekemistä

Eri liikennemuotojen yhteensovittaminen jouhevaksi kuljetusketjuksi helpottaisi tuntuvasti ympäri Eurooppaa matkailevien ihmisten elämää. Tällä hetkellä päänvaivaa aiheuttavat erilaiset varaussysteemit, aikataulujen yhteensopimattomuus sekä mahdollisista myöhästymisistä johtuvat dominoketjun lailla etenevät ongelmat. Mikäli jokin osa usealla eri matkavälineellä suoritettavista matkoista ei pysykään aikataulussa, kuka vastaa matkan uudelleen järjestelyistä ja mahdollisista korvauksista. Digitalisaatio, eri alustaratkaisujen yhteensopivuus sekä käyttäjälähtökohtainen lähestymistapa ovat avainasemassa kehitettäessä Euroopan-laajuisia ratkaisuja. Suomi on näissäkin hyvänä esimerkkinä viemässä kehitystä eteenpäin. 

Komissiolta pyydetään lisäaikaa ajopiirtureiden käyttöönottoon

Kesäkuussa 2019 kaikissa EU-maissa rekisteröitävissä uusissa raskaan kaluston ajoneuvoissa täytyy olla älykäs ajopiirturi. Aikaraja huolettaa ajopiirtureiden valmistajia. Uusien kuljettajakorttien tyyppihyväksyntää vaativa kehitysprosessi on vielä kesken. Lisäksi niiden sekä uusien älykkäiden ajopiirtureiden keskinäinen yhteensopivuus ja markkinoille saanti laajassa määrin vie arvioiden mukaan enemmän aikaa kuin Euroopan komission asettama aikaraja sallisi. Lisähaasteen tiukoille aikarajoille tuovat mahdolliset asennusohjelmistojen päivitykset, ajopiirtureita asentavien työpajojen valmistautuminen sekä uusien piirtureiden käyttöön tarvittava koulutus. Komissiolta toivotaan lisää siirtymäaikaa.