Etsi

Tiedote

Yrittäjägallup: Puolet yrittäjistä vähentäisi yritystukia

48 prosenttia pk-yrittäjistä on sitä mieltä, että yritystukia pitää vähentää nykyisestä, kertoo Yrittäjägallup.

Sipilän hallitus yritti karsia yritystukia, mutta asiaa valmistellut parlamentaarinen työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen viime vuoden puolella.

Asiaa on kysytty nyt myös suoraan pk-yrittäjiltä. Tukia pitää vähentää nykyisestä, vastasi 48 prosenttia tuoreeseen Yrittäjägallupiin vastanneista yrittäjistä. 37 prosenttia vastaajista ei vähentäisi tukia ja 15 prosenttia ei osannut sanoa. Yrittäjägallupin teki Kantar TNS Suomen Yrittäjien pyynnöstä. Kyselyyn vastasi 1009 yrittäjää.

– Yritystukien karsiminen on vaikeaa. Osa tuista on kansantalouden kannalta perusteltuja. Tällaisia ovat muun muassa tutkimus- ja tuotekehityspanostukset ja osa uusiutuvan energian käyttöä lisäävistä tuista. Osa tuista on taas historian jäänteitä ja selvästi tehottomia sekä markkinoiden toimintaa vääristäviä, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

Suomen Yrittäjien edustaja oli mukana asiantuntijajäsenenä parlamentaarisessa yritystukityöryhmässä.

– Seuraavan hallituksen tulisi laatia ohjelma seuraavan sukupolven yritystukijärjestelmälle. Uudessa yritystukikehikossa esimerkiksi T&K- panostuksia voitaisiin entisestään lisätä ja nykyisiä tehottomia tukia asteittain purkaa, Kuismanen toteaa.

– Suomen Yrittäjät on järjestelmällisesti vaatinut yritystukijärjestelmän uusimista suuntaan joka edesauttaa koko kansantalouden kasvua ja luo reilut edellytykset yritysten väliselle kilpailulle, Kuismanen toteaa.

Yrityksen koko näyttäisi vaikuttavan haluun leikata yritystukia. Vähintään kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä 57 prosenttia olisi valmiita vähentämään tukia. Myös maantieteellinen sijainti vaikuttaa, sillä pääkaupunkiseudulla toimivat yritykset suhtautuvat yritystukiin nihkeimmin. Toimialakohtaiset erot ovat varsin pieniä. Rakennusalan yrittäjistä 55 prosenttia vähentäisi tukia.

Näin kysyttiin

  • Suomen Yrittäjien Kantar TNS -tutkimusyhtiöllä teettämään Yrittäjägallupiin vastasi 1009 yrittäjää, Suomen Yrittäjien jäsenien lisäksi Gallup Forum -yrittäjäpanelisteja sekä LeadDesk-yritystietokannasta poimittuja yrittäjiä.  
  • Yhdistetty, eri lähteistä kerätty aineisto vastaa henkilöluokan ja toimialan perusteella varsin hyvin perusjoukkoaan ja näin tulokset voi yleistää edustamaan suomalaisia pk-yrityksiä.
  • Tiedot kerättiin joulukuun 2018 toisella ja kolmannella viikolla.
  • Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 % -yksikköä.

 

Lisätietoja

Yrittäjägallup: Yritystuet

pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 0503560705, mika.kuismanen @ yrittajat.fi