Etsi

Tiedote

Neljä keinoa tukea koulutusammattilaisten osaamisen kehittymistä 

Opettajilla ja koulutuksen johdolla on oltava riittävät tiedot ja taidot uudesta oppimisteknologiasta, työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta sekä toiminnallisesta yrittäjyysopetuksesta. Tämä vaatii opettajien ja johdon perus- ja täydennyskoulutuksen resurssien ja laadun vahvistamista, linjaa Suomen Yrittäjät.

– Kun oppimisen ympäristöt ja välineet monipuolistuvat, on opettajuudenkin uudistuttava. Uuden aikakauden osaaminen ei rakennu ilman asiansa osaavia opettajia, rehtoreita ja koulutuksen kehittäjiä, sanoo Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä.

Ihmiset kehittävät osaamistaan yhä erilaisemmissa oppimisen ympäristöissä ja myös aikuisena. Koulutus laajenee yhä enemmän oppilaitosten ulkopuolelle, työpaikoille ja verkkoympäristöihin, arkeen ja harrastuksiin. Oppimiseen, sen seurantaan ja henkilökohtaistamiseen kehittyy entistä älykkäämpiä työkaluja. Yrittäjyyspedagogiikan asema vahvistuu.

– Oppimisen huippuosaajien tarve lisääntyy ennen kaikkea yrityksissä, joiden merkitys niin nuorten kuin kokeneempien tekijöiden oppimisen paikkoina kasvaa. Koulutusalan ja työelämän ammattilaisten kuten yrittäjien yhteispeliä on tiivistettävä, Suomen Yrittäjien koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen sanoo.

Suomen Yrittäjät esittää Osaamisen ekosysteemi 2025: Kohti jatkuvan oppimisen järjestelmää -ohjelmassaan neljää koulutusalan ammattilaisten kehittymistä tukevaa toimenpidettä: 

  1. Varmistetaan, että jokaisella opettajalla ja koulutuksen johtajalla on riittävät tiedot ja taidot uudesta oppimisteknologiasta ja -analytiikasta, oppilaitosten ulkopuolisten oppimisympäristöjen muotoilusta sekä toiminnallisesta yrittäjyyspedagogiikasta. Tämä vaatii opettajien ja johdon perus- ja täydennyskoulutuksen resursoinnin ja laadun vahvistamista sekä opettajankoulutuksen järjestäjien ohjaamista. 
  2. Päivitetään opettajien ja johdon kannustinjärjestelmä vastaamaan jatkuvan oppimisen periaatetta siten, että se motivoi opettajia ja johtoa kehittämään itseään jatkuvasti ja pitämään yllä ammatillista pätevyyttä. 
  3. Luodaan osana opettajien ja johdon kannustinjärjestelmää jokaiselle opettajalle henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma, joka päivittyy läpi työuran. 
  4. Lisätään erityisesti ammatillisten ja korkea-asteen opettajien ja johdon mahdollisuuksia ja kannusteita ylläpitää omaa ammattitaitoaan ja työelämäosaamistaan esimerkiksi säännöllisillä työelämäjaksoilla.

– Lukuisat opettajat ja koulutusjohtajat näyttävät jo nyt esimerkkiä ja päivittävät jatkuvasti asiantuntijuuttaan. Samaa on edellytettävä myös muilta alan ihmisiltä. He tarvitsevat lisää kannustusta ja ohjausta mutta myös oma-aloitteisuutta, Vartiainen toteaa.  

Koulutusjohdon foorumi kokoaa yhteen yli 200 koulutusjohtajaa ja yrittäjää

Suomen Yrittäjät järjestää tänään ystävänpäivänä Helsingin Bio Rexissä Koulutusjohdon foorumin. Tilaisuus kerää yhteen reilu 200 koulutuksen johto-, opetus- ja kehittämistehtävissä toimivaa sekä oppilaitosyhteistyöstä ja oppimisesta kiinnostunutta yrittäjää ja yrittäjyyden ystävää.

Foorumin teemana on oppilaitosten ja yritysten osaamisyhteistyö. www.koulutusjohto.fi

Tutustu Suomen Yrittäjien Osaamisen ekosysteemi 2025: Kohti jatkuvan oppimisen järjestelmää -ohjelmaan.

 

Lisätietoja: 

Koulutusjohdon foorumi

digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät, 045 129 6791, joonas.mikkila @ yrittajat.fi
koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen, Suomen Yrittäjät, p. 044 985 5005, marja.vartiainen @ yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 383 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 60 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.