Etsi

Tiedote

Sosiaaliturvaa ja työmarkkinoita on uudistettava

– Suomi tarvitsee sosiaaliturvauudistuksen, joka purkaa byrokratialoukkuja, kannustaa työllistymiseen ja osaamisen kehittämiseen. Uudistuksen valmistelu pitää aloittaa heti vaalikauden alussa ja se on vaiheistettava, sillä kyseessä on iso kokonaisuus, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula kommentoi Toimi-hankkeen loppuraporttia.

Perusturvan ja toimeliaisuuden hankkeen (Toimi-hanke) loppuraportti julkistettiin tänään. Hanke ei esitä yksittäistä mallia, jonka pohjalta sosiaaliturvajärjestelmää olisi uudistettava. Loppuraportissa kuitenkin nostetaan esiin yleisiä suuntaviivoja, joiden pohjalta uudistusta voidaan seuraavalla hallituskaudella lähteä toteuttamaan. Näitä ovat esimerkiksi nykyistä selkeämpi ja ymmärrettävämpi sosiaaliturva. Lisäksi sosiaaliturvan on tuettava yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa, joka on sopusoinnussa julkisen talouden kanssa.

Hankkeen loppuraportissa todetaan, että väestön ikärakenteen muutos, jota syntyvyyden aleneminen jyrkentää, edellyttää työllisyysasteen nostamista kestävyysvajeen kattamiseksi.

– Työllisyysaste on Suomessa edelleen liian matala kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Tulevalla vuosikymmenellä pitäisi päästä lähelle 80 prosenttia. Työttömyys on pahin köyhyyden syy ja hyvinvoinnin uhka, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen ei yksin riitä, vaan samalla on uudistettava työmarkkinoita.

– Keskeisintä on, että kaiken työ- ja sosiaalilainsäädännön kehittämisen strateginen tavoite on työllistymisen ja työllistämisen helpottaminen sekä työllisyysasteen nostaminen, Pentikäinen linjaa.

Työttömyysturvajärjestelmä tasa-arvoiseksi

Hankkeessa ei otettu kantaa ansiosidonnaisen turvan kehittämiseen.

– Kun kokonaisuutta uudistetaan, ansioturvaa ei voi jättää ulkopuolelle. Työllisyysasteen nostaminen edellyttää, että ansioturvaa porrastetaan ja kestoa lyhennetään, Janne Makkula sanoo.

– Lisäksi nykyinen työttömyysturvajärjestelmä kohtelee vakuutuksesta maksavia eriarvoisesti. Myös työttömyyskassoihin kuulumattomat maksavat työttömyysvakuutusmaksuja, mutta eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Tämä epäkohta on korjattava ja toteutettava yhdenvertaisuutta lisäävä ansioturvan uudistus, Makkula vaatii.

Mikä Toimi-hanke?

Toimi-hankkeen tehtävänä oli tukea poliittisia toimijoita ja eduskuntavaaleihin 2019 valmistautuvia puolueita perusturvaa uudistavien näkemysten muodostamisessa sekä tehdä tarvittaessa ehdotuksia useammasta vaihtoehdosta tai mallista, joiden pohjalta perusturvan kokonaisuutta voidaan uudistaa.

Suomen Yrittäjät oli mukana hankkeen parlamentaarisessa seurantaryhmässä muiden etujärjestöjen ja puolueiden kanssa.

 

Lisätietoja:

valtioneuvoston tiedote Toimi-hankkeen loppuraportista
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen @ yrittajat.fi
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula @ yrittajat.fi