Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Kysely: Alle kolmannes yrittäjistä tyytyväisiä työehtosopimuksiinsa 

Alle kolmannes yrittäjistä on tyytyväisiä alansa työehtosopimuksiin. 84 prosenttia yrittäjistä on sitä mieltä, että työpaikoilla pitäisi olla oikeus sopia toisin kuin työehtosopimuksessa, jos siihen on tarvetta, kertoo tuore Yrittäjägallup.  

Syksyllä käynnistyvät neuvottelut uusista työehtosopimuksista. Suomen Yrittäjät kysyi yrittäjiltä työehtosopimuksista. Kantar TNS:n tekemään Yrittäjägallupiin vastasi 1078 yrittäjää.  

Vain 2 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että pienten ja keskisuurten yritysten ääni kuuluu riittävästi, kun työehtosopimuksista neuvotellaan. 88 prosentin mielestä ääni ei kuulu tarpeeksi, ja 10 prosenttia ei osannut sanoa.  

– Työehtosopimuksia tekevät työnantaja- ja työntekijäliittojen edustajat. Sopimukset koskevat laajalti yleissitovuuden vuoksi myös järjestäytymättömiä yrityksiä. Niiltä ei kuitenkaan yleensä kysytä, mitä nämä ajattelevat sopimuksista, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen avaa syytä kyselyn tekemiselle.  

Tes ei anna riittävästi tilaa paikalliseen sopimiseen 

Työehtosopimuksia noudattavilta vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat oman alansa työehtosopimukseen. Tyytyväisiä oli alle kolmannes vastaajista: erittäin tyytyväisiä kaksi ja tyytyväisiä 26 prosenttia. Tyytymättömiä oli 17 prosenttia ja erittäin tyytymättömiä viisi prosenttia vastaajista. 42 prosenttia suhtautui tes:iin neutraalisti, yhdeksän prosenttia ei osannut sanoa.  

58 prosenttia työehtosopimuksia noudattavista vastaajista oli sitä mieltä, että työehtosopimus ei anna tarpeeksi mahdollisuuksia sopia paikallisesti. Puolet on sitä mieltä, että työehtosopimus ei anna riittäviä mahdollisuuksia työaikajoustoihin.  

– Työehtosopimus, jossa on vain vähän yrityskohtaista liikkumatilaa ei sovi nykymaailmaan, jossa yrityksillä on erilaiset kilpailutilanteet ja tarve palvella asiakkaita, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo. 

– Siksi pitää luoda järjestelmä, jossa on lakisääteinen toisin sopimisen oikeus. Se tarkoittaa, että yrityksissä voidaan tarvittaessa sopia toisin kuin työehtosopimukseen on kirjattu.  

Samaa mieltä oli 84 prosenttia kyselyn vastaajista.  

Lähes 90 prosenttia kaipaa lisää yrityskohtaisuutta työehdoista sopimiseen 

Kysymys ”Mikä on mielestäsi paras tapa sopia yrityksesi työehdoista” paljastaa, että lähes 90 prosenttia vastaajista kaipaa paikallisen sopimisen mahdollisuutta: 45 prosenttia vastaajista kannatti vaihtoehtoa ”paikallisesti työnantajan ja työntekijöiden välillä” ja 43 prosenttia vaihtoetoa ”raamit keskitetysti, mutta yksityiskohdat paikallisesti”. Keskitettyä sopimista työnantaja- ja työntekijäliittojen kesken kannatti vain kuusi prosenttia vastaajista. 

65 prosenttia yrittäjistä haluaa kaikki sopimaan 

Yrittäjiltä kysyttiin myös, pitäisikö työpaikoilla luoda malli, jossa kaikki työntekijät voisivat joko suoraan tai valitsemansa edustajan kautta osallistua työpaikkasopimiseen riippumatta järjestäytymisestä. 65 prosenttia kannatti ajastusta, 16 prosenttia vastusti, ja 19 prosenttia ei osannut sanoa. 

Näin kysyttiin 

  • Suomen Yrittäjien Kantar TNS -tutkimusyhtiöllä teettämään Yrittäjägallupiin vastasi 1078 yrittäjää, Suomen Yrittäjien jäsenien lisäksi Gallup Forum -yrittäjäpanelisteja sekä LeadDesk-yritystietokannasta poimittuja yrittäjiä.    
  • Yhdistetty, eri lähteistä kerätty aineisto vastaa henkilöluokan ja toimialan perusteella varsin hyvin perusjoukkoaan ja näin tulokset voi yleistää edustamaan suomalaisia työnantajayrityksiä. 
  • Tiedot kerättiin toukokuun 2019 ensimmäisellä ja toisella viikolla.  
  • Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 % -yksikköä. 

 

Lisätietoja: 

Tutustu Yrittäjägallupin tuloksiin tarkemmin tästä

Lue lisää Mikael Pentikäisen kommentteja kyselystä hänen blogistaan Nykyinen tes-järjestelmä ei toimi.

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen @ yrittajat.fi 

työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula @ yrittajat.fi