Etsi

Emergency banner

Tiedote

Hyvä kuluttajasuhde on yrityksen ja kuluttajan yhteinen etu

Suomen Yrittäjät, Kaupan liitto ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) käynnistävät yrittäjän päivänä 5.9.2019 Hyvä kuluttajasuhde -kampanjan, jolla opastetaan kaupan alan pk-yrityksiä kuluttajansuojan perusasioista. Tavoitteena on lisätä myyjien tietoisuutta ja taitoja, jotta he osaavat toimia oikein kaupankäynnin eri vaiheissa. Lopputuloksena on hyvä kuluttajasuhde, joka lisää kuluttajien luottamusta yritykseen.

Sekä myyjillä että kuluttajilla on kaupankäynnissä omat oikeutensa ja velvollisuutensa. KKV:n vuonna 2018 julkaistu selvitys kuluttajansuojan tunnettuudesta kuitenkin osoitti, että kummallakin osapuolella on aukkoja kuluttajansuojan tuntemuksessa. Epätietoisuutta voi olla esimerkiksi siitä, milloin tuotteen voi palauttaa, miten tuotteessa oleva virhe hyvitetään ja mitä takuun päättyminen merkitsee.

Väärinkäsitysten ja turhien kiistojen ehkäisemiseksi KKV, Kaupan liitto ja Suomen Yrittäjät viestivät syksyn 2019 aikana tehostetusti kuluttajansuojan perusasioista kaupan alan pk-yrityksille. Myyjille tuotetaan vinkkejä, testejä ja muita sisältöjä, joita he voivat hyödyntää kaupankäynnin eri vaiheissa. Tavoitteena on hyvä kuluttajasuhde, jossa sekä myyjän että kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet toteutuvat tasapuolisesti. Myyjän ei siis esimerkiksi tarvitse olla mieliksi kuluttajalle, joka esittää kohtuuttomia vaatimuksia.

– On sekä kuluttajan että yrityksen yhteinen etu, että yritykset tuntevat ja osaavat kuluttajansuojan perusperiaatteet. Kuluttajansuojan huomiointi lisää yrityksen luotettavuutta kuluttajien silmissä. Yhteisten periaatteiden noudattaminen sujuvoittaa myös ongelmatilanteiden ratkaisua, KKV:n ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen toteaa.

– Suomalainen kuluttajansuoja ei ulotu EU:n ulkopuolisiin maihin. Kotimaiselle kaupalle kuluttajansuojan sujuva toteutus voikin toimia kilpailuvalttina EU:n ulkopuolisten verkkokauppojen kanssa kilpailtaessa, Kaupan liiton johtava asiantuntija Janne Koivisto toteaa.

– Kuluttajansuojalainsäädäntö on hyvin iso ja yksityiskohtainen paketti. Tämän kampanjan avulla yrittäjä ja mahdolliset työntekijät saavat siitä helposti olennaisen tiedon, jotta kauppa käy sujuvasti, Suomen Yrittäjien yrityslainsäädännön asiantuntija Marjut Viding sanoo.

Kampanjan sisällöt julkaistaan KKV:n verkkosivuilla, ja Kaupan liitto ja Suomen Yrittäjät jakavat niitä myös omissa kanavissaan. Ensimmäinen vinkki koskee kuluttajaneuvontaa: myös yritykset voivat kysyä kuluttajariitoihin neuvoja KKV:n kuluttajaoikeusneuvojilta. Kampanjaa voi seurata myös Twitterissä ja Instagramissa #kuluttajasuhde.


Lisätietoja:

Suomen Yrittäjät:
Marjut Viding, asiantuntija, yrityslainsäädäntö, p. 09 2292 2945, marjut.viding(at)yrittajat.fi
Tiina Toivonen, lainsäädäntöasioiden päällikkö, p. 09 2292 2917 tiina.toivonen(at)yrittajat.fi

KKV: Miina Ojajärvi, johtaja, p. 029 505 3155, miina.ojajarvi(at)kkv.fi

Kaupan liitto: Janne Koivisto, johtava asiantuntija, EU- ja kauppapolitiikka sekä yrityslainsäädäntö, p. 050 321 3639, janne.koivisto(at)kauppa.fi