Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Etsi

Tiedote

Yrittäjät selkeyttää päätöksentekoa 

Suomen Yrittäjien hallinto muuttuu. Liittokokous päätti, että Suomen Yrittäjien hallitus pienenee ja kokoontuu nykyistä tiiviimmin. Näin se voi paremmin reagoida ajankohtaisiin tapahtumiin. Järjestödemokratiaa vahvistetaan valtuustolla, jossa on nykyistä laajempi jäsenjärjestöjen edustus. 

Suomen Yrittäjien liittokokous päätti Lahdessa 18.10., että Yrittäjien hallintoa virtaviivaistetaan, jotta yrittäjien näkökulmia saadaan esiin nopeammin ja voidaan reagoida julkiseen keskusteluun paremmin.  

Sääntömuutosta on käsitelty perusteellisesti ja laajasti. Oleellisin muutos on nykyisen hallituksen koon pienentäminen yli neljästäkymmenestä 11 jäseneen, liittokokouksen muuttaminen vuoden sijasta kahden vuoden välein pidettäväksi ja uuden nykyistä hallitusta selvästi laajemman valtuuston perustaminen uudeksi toimielimeksi.  

Liittokokous tekee suurimmat päätökset jatkossakin 

Jatkossakin päätösvaltaa käyttää liittokokous. Se valitsee Suomen Yrittäjien puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Liittokokous myös valitsee valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

Valtuustolla liittokokouksien välillä paljon valtaa 

Uutena yrittäjäjärjestön hallinnossa aloittaa valtuusto. Valtuustopaikat määräytyvät jäsenjärjestöjen jäsenmäärän perusteella. 

– Järjestöillä tarkoitetaan siis Suomen Yrittäjien aluejärjestöjä ja toimialajärjestöjä, järjestöjohtaja Hanna Hietala kertoo.  

Suomen Yrittäjiin kuuluu 20 aluejärjestöä ja 60 toimialajärjestöä. 

Jäsenjärjestöt saavat valtuustopaikan jokaista alkavaa 2000 kohden, poikkeuksena alle 500 jäsenen yhdistykset, joilla ei ole omaa valtuustopaikkaa.  Niiden jäsenmäärät lasketaan yhteen – aluejärjestöjen ja toimialajärjestöjen jäsenet erikseen – ja ne saavat nimetä yhden valtuutetun jokaista alkavaa 2000 jäsentä kohden.  

– Eli jos on esimerkiksi 15 alle 500 jäsenen toimialajärjestöä ja niiden yhteinen jäsenmäärä on 4376, he saavat 3 edustajaa ja päättävät itse, keitä edustajat ovat.  

Valtuusto pitää joka vuosi kaksi varsinaista kokousta sekä liittokokousvuosina vaalikokouksen liittokokouksen jälkeen. Liittokokous valitsee hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, valtuusto valitsee muut hallituksen jäsenet.  

Valtuustolla on liittokokouksen väliaikana päätösvalta kaikissa keskusliiton asioissa paitsi keskusliiton sääntöjen muutosta, keskusliiton purkamista sekä valtuuston jäsenten vaalia koskevissa asioissa sekä muissa liittokokoukselle määrätyissä asioissa. 

Toimeenpanovalta on Suomen Yrittäjien hallituksella 

Liittokokouksen ja valtuuston päätösten toimeenpanosta vastaa Suomen Yrittäjien hallitus. Siihen kuuluu puheenjohtajana Suomen Yrittäjien puheenjohtaja, varapuheenjohtajina Suomen Yrittäjien kaksi varapuheenjohtajaa sekä valtuuston valitsemat muut kahdeksan hallituksen jäsentä.  

Uudistus voimaan vuoden kuluttua 

Uudistus tulee voimaan vuoden kuluttua, kun Jyväskylässä 16.10.2020 pidettävä liittokokous tekee ensimmäiset uusien sääntöjen mukaiset valinnat. 


Lisätietoja:
järjestöjohtaja Hanna Hietala, Suomen Yrittäjät, p. 041 544 9500, hanna.hietala @ yrittajat.fi