Etsi

Tiedote

Asikkalan kuntajohto yrittäjyysvalmennuksessa

Asikkala pitää huolta yrittäjyysmyönteisyydestään valmentamalla johtavat viranhaltijansa. Kuntajohdon valmensi Suomen Yrittäjät yhteistyössä Päijät-Hämeen ja Asikkalan Yrittäjien kanssa.

Kaikki kunnat ovat strategiatasolla yrittäjyysmyönteisiä, mutta teot erottavat jyvät akanoista. Yrityksetkin ovat kuntalaisia, ja ne luovat työpaikkoja.  

– Yrittäjyysajatteluun valmentava koulutus viranhaltijoille on avainjuttu sujuvaan kuntalaisten palveluun. Oppia yrittäjyysvalmennuksessa otetaan myös muiden kuntien käytännöistä, Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka sanoo. 

Jotta kunta toimisi elinvoimaa tukien, viranhaltijoiden pitää ymmärtää, miten yritykset toimivat ja millä perusteella ne tekevät liiketaloudellisia päätöksiä. Kaupungin päätökset vaikuttavat yrityksiin, ja päätösten viipymisellä vasta vaikutuksia onkin. 

– Vaikutukset yrityksiin on tärkeää tunnistaa. Siinä tarvitaan useampikin silmäpari. Siksi Yrittäjäjärjestö on hyvä kumppani kunnalle elinvoimatyössä, Asikkalan Yrittäjien puheenjohtaja Katja Riihilahti sanoo. 

Mitä enemmän kunnassa on yrityksiä, sitä enemmän siellä on tuottavuutta, työpaikkoja sekä elinvoimaa. Näitä saadaan esimerkiksi ryhdikkäällä maankäyttö- ja kaavoituspolitiikalla, sekä järjestämällä kaupungin palvelut markkinoita avaavalla ja tervettä kilpailua ruokkivalla tavalla. Asikkalan kuntajohdon valmennus painottui kaavoitukseen ja rakentamishankkeisiin. 

Johdonmukainen maapolitiikka houkuttelee yrityksiä 

Kaavoitus ja maapolitiikka sekä rakentamisen valvonta ovat kunnan tärkeimpiä tehtäviä. 

– Yritysten investointihalukkuuteen vaikuttaa se, onko sijoittumiskunnan maapolitiikka yritysmyönteistä. Tonttien saatavuus sekä jouhevat kaavoitus- ja lupaprosessit vaikuttavat myös, Suomen Yrittäjien elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin sanoo. 

Yrittäjyysmyönteisyyttä mitataan kuntien välisissä vertailuissa. Asikkalalaiset yrittäjät pääsevät arvioimaan kuntaansa tänä keväänä Suomen Yrittäjien toteuttamassa Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä. Kysely toteutettiin viimeksi 2018 nimellä Elinkeinopoliittinen mittaristo. Silloin Asikkalan elinkeinopolitiikka arvioitiin kouluarvosana-asteikolla 6,6. Koko maan keskiarvo tuolloin oli 6,7.