Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Etsi

Tiedote

Yrittäjägallup: Yrittäjät eivät usko, että sote-uudistuksesta on hyötyä yrityksille  

Vain 13 prosenttia yrittäjistä uskoo sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta olevan hyötyä yrityksille. Vain 12 prosenttia yrittäjistä uskoo, että tällä kertaa hallitus onnistuu uudistuksessa.  

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus on yksi hallituksen suurimmista haasteista. Uudistus vaikuttaa myös yrittäjiin: sekä lähes 20 000 alan yrittäjään että kaikkiin muiden alojen yrittäjiin ja heidän läheisiinsä sote-asiakkaina.  

Yrittäjät tuntevat sote-uudistuksen valmistelutilanteen huonosti: 76 prosenttia ei tiedä, mitä hallitus aikoo uudistuksessa tehdä, kertoo Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä Yrittäjägallup. 13 prosenttia ei osannut sanoa ja 11 prosenttia kertoi tietävänsä. Parhaiten kartalla olivat etelä- ja länsisuomalaiset yrittäjät, heikoimmin itä- ja pohjoissuomalaiset.  

Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala arvelee, että myös muut kuin yrittäjät ovat epätietoisia asiasta.  

– Hallitus tuntuu käsittelevän uudistustermin alla myös muun muassa hoitajamitoitusta ja hoitotakuuta, jotka eivät sinänsä ole rakenteellisia uudistuksia. Tämä myös sekoittaa. 

Kujala toivoo, että uudistuksesta ja sen tavoitteista viestittäisiin suoraan nyt kaikille alan toimijoille, erityisesti pienille omistajavetoisille sote-yrityksille. Suomessa on yli 18 000 sote-alan yritystä.   

Hoitajamitoitusratkaisu kiristää suhtautumista 

Tammikuussa tehdyn gallupin mukaan 13 prosenttia yrittäjistä uskoo, että uudistuksesta on hyötyä yrityksille. 53 prosenttia ei osannut sanoa ja 33 prosenttia ei usko, että uudistuksesta olisi yrityksille hyötyä.  

– Tämän epäuskon taustalla on varmasti nämä puheet, jossa yrityksiä ja niiden henkilöstöä palveluiden tuottajina jopa vähätellään. Jos käytetään ilmaisua ”markkinamalli on haudattu”, kuulostaa se siltä, että yrityksiä ei tarvita. Ilman laajaa yritysjoukkoa hyvinvointipalveluitten palveluketju kuitenkin romahtaisi, Kujala sanoo.   

Ajankohtaisessa hoitajamitoituksessa Kujalan mukaan on selvää, että hallitus heikentää palveluiden käyttäjien valintaoikeutta ja siirretään rahoitusta julkisen terveydenhuollon tukemiseen.  

– Hoitajamitoituksen parantaminen on tietenkin kannatettavaa. Nyt se kuitenkin rahoitetaan yksityistä palvelutuotantoa karsimalla, vaikeuttamalla ihmisten pääsyä hoitoon ja kuntien kustannuspaineita lisäämällä. Selkä käännetään yksityisille. Tämä ei ainakaan paranna suhtautumista.  

Harva yrittäjä uskoo hallituksen onnistuvan 

Yrittäjistä vain 12 prosenttia uskoo hallituksen onnistuvan uudistuksen toteuttamisessa. Reilusti yli puolet (55 %) ei usko hallituksen onnistuvan. Epätietoisia on 33 prosenttia. Kujalan mukaan epäusko on ymmärrettävää, kun uudistusta yritetään viidettä hallituskautta.  

– Epäuskosta kertoo myös se, että kunnat ja kuntayhtymät eivät enää odota hallituksen ratkaisuja. Näissä ratkaisuissa pitäisi olla maltillinen eikä pyrkiä helppoihin ratkaisuihin, Kujala toteaa.  

– Kestävä ratkaisu tehdään silloin kun järjestämisvastuussa oleva kunta huolehtii laadusta tervettä kilpailua edistämällä. Hölmöin ratkaisu tehdään silloin kun omalla tuotannolla tai muin keinoin suljetaan markkinat. Vieroksun myös julkisen sektorin pyrkimyksiä välttää hankintalain käyttöä, Kujala sanoo. 

Suomen Yrittäjät ajaa monituottajamallia, jossa kaikki palveluntuottajat kilpailevat hinnalla ja laadulla. Se on suomalaisten veronmaksajien ja palveluiden käyttäjien etu.  

Näin kysyttiin   

  • Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.    
  • Kyselyyn vastasi yli 1051 pk-yrityksen edustajaa.   
  • Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta.   
  • Tiedot kerättiin tammikuun 2020 kahden ensimmäisen viikon aikana. 


Lisätietoja:

Yrittäjägallup sote

varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, tai 0400 567 925

Suomen Yrittäjät julkaisi pe 7.2 sote-linjaukset, jotka löydät täältä