Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Etsi

Tiedote

Yrittäjyyden merkityksen kasvu huomioitava koulutusselonteossa

– Yrittäjyyden merkitys jatkaa kasvuaan myös 2020-luvulla. Marinin hallituksen on huomioitava tämä koulutuspoliittisessa selonteossaan. Sen on valaistava tietä kohti yhä yrittäjälähtöisempää koulutusta, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen vaatii Koulutusjohdon foorumissa.  

Yrittäjäjärjestö esittää, että koulutusselonteko sisältää ainakin seuraavat yrittäjälähtöisen osaamispolitiikan linjaukset:    

  1. Yrittäjyyskasvatus vahvistuu: Varmistetaan toiminnallista yrittäjyyspedagogiikkaa vahvistamalla, että jokainen oppilas ja opiskelija kasvaa yrittäjämäiseen asenteeseen. Yrittäjyyskasvatus rakentaa työelämä- ja yrittäjätaitoja, kohentaa oppimismotivaatiota sekä synnyttää ja ylläpitää yritystoimintaa.  
  2. Yrittäjän oppiminen jatkuu läpi elämän: Parannetaan uransa eri vaiheissa olevien yrittäjien mahdollisuuksia kehittää ammatillista ja liiketoiminnallista osaamistaan heille räätälöidyin palveluin. Mitä osaavampia yrittäjät ovat, sitä kilpailukykyisempiä ovat yritykset.   
  3. Pienyritysten ja oppilaitosten yhteistyö syvenee: Vahvistetaan pienyrityksissä tapahtuvan kouluttamisen ja kehittämisen resursseja ja käytäntöjä. Kun yritysten ja oppilaitosten yhteispeli toimii, nuoret kiinnittyvät työmarkkinoille, aikuiset kehittävät taitojaan ja liiketoiminnan tuotteet ja prosessit edistyvät.   

– Työelämä muuttuu kaiken aikaa entistä pienyritys- ja yrittäjäpainotteisemmaksi. Tämän tosiasian on näyttävä myös koulutuksen kehittämisessä. Yrittäjyyttä ja sen tuntemusta tarvitaan yhä enemmän kaikilla tasoilla aina lainvalmistelijoista opettajiin ja päiväkodeista korkeakouluihin, Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä muistuttaa. ¨

Koulutusjohdon foorumi kokoaa koulutusasiantuntijat ja yrittäjät

Uudet työpaikat ovat syntyneet 2000-luvulla pääasiassa pieniin yrityksiin. Toisin sanoen yhä useampi suomalainen työskentelee yrittäjävetoisissa yrityksissä. Samaan aikaan yksinyrittäjien määrä on kasvanut 60 000:lla. Heitä on koko yrittäjäkunnasta jo noin kaksi kolmasosaa, liki parisataa tuhatta.  

Lisäksi nuorten ja opiskelijoiden suhde yrittäjyyteen on vahvistunut viime vuosina huomattavasti. Yhä useampi haluaisi toimia yrittäjänä, mutta koulujen ja oppilaitosten antamat yrittäjyysvalmiudet koetaan kehnoiksi. 

– Yrittäjyyden nousu asettaa koulutukselle monia haasteita, mutta tarjoaa samalla myös uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi yrittäjyyskasvatus eheyttää lasten ja nuorten polkua koulusta työelämään, Mäkynen sanoo.    

Suomen Yrittäjien osaamispoliittinen ohjelma Osaamisen ekosysteemi 2025 – Kohti jatkuvan oppimisen järjestelmää piirtää järjestön vision koulutuksen tulevaisuudesta.

Suomen Yrittäjät järjestää tänään Vantaan tiedekeskus Heurekassa Koulutusjohdon foorumin. Siellä kohtaa yli 200 koulutuskentän johtajaa ja asiantuntijaa sekä koulutuksesta kiinnostunutta yrittäjää. Jo kolmannen kerran toteutettavan foorumin aiheena oli yritysten ja oppilaitosten yhteistyö.

Lisätiedot: 
puheenjohtaja Jyrki Mäkynen, 0400 364 791, jyrki.makynen @ yrittajat.fi  
digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä, 045 129 6791,  joonas.mikkila @ yrittajat.fi