Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Saman toimialan yritysten yhteistyön riski nousemassa – Yrittäjät esittää ennakollista kilpailuneuvontaa

Suomen Yrittäjät esittää, että yrityksille otetaan käyttöön tehokas kilpailuneuvonta, jotta yrittäjät tietävät, että toimivat varmasti kilpailulain mukaisesti. 

Kilpailulain muutosta on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä. Lakia pitää muuttaa, koska kilpailuviranomaisten toimivaltuuksia sääntelevän direktiivin keinot on annettava jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten käyttöön viimeistään helmikuussa 2021. 

– On hyvä, että kilpailua vaalitaan ja sen häiriöitä voidaan poistaa tehokkaasti, Suomen Yrittäjien elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin sanoo. 

Työryhmän esitys lähti lausuntokierrokselle tänään. Grekin kuului työryhmään. 

Yritykset tarvitsevat ennakollista neuvontaa kilpailuasioihin

Ilman kallista asiantuntija-apua ei nykyisin pysty ennalta varmistumaan, onko aiottu liiketoiminta saman alan yritysten kanssa sallittua vai ei. Tämä on ongelma pienille yrityksille ja esimerkiksi niiden yhdistyksille. 

– Esitämme, että yrityksille luodaan tehokas neuvonta. Sitä tarvitaan, jotta riskejä voidaan kohtuullistaa ja arvioida ennalta, onko toiminta kilpailulain mukaista, Grekin vaatii. 

Yritykset esittelisivät yhteistyönsä kilpailuviranomaiselle, ja viranomaisella olisi kuukausi aikaa huomauttaa kilpailuriskistä. Jos viranomainen ei reagoi, yritykset voisivat toimia vilpittömin mielin kuvaamallaan tavalla. Puuttumattomuus olisi voimassa määräajan, esimerkiksi kaksi vuotta. Tehokasta neuvontaa on käytössä esimerkiksi Australiassa, Ranskassa, Irlannissa sekä Singaporessa.

Kiristyvät sakot vähentävät haluja toimialojen yhteisiin hankkeisiin

Julkiset hankkijat toivovat pk-yrityksiltä yhteistarjouksia. Yritykset eivät uskalla tehdä niitä, sillä tulojen ja urakan jakamisen yritysten kesken pelätään olevan kiellettyä kilpailun rajoittamista. Yhteistarjoukset tapahtuisivat täysin yritysten riskillä. Rangaistukset ovat jo nyt kovia, jopa 10 prosenttia liikevaihdosta.

Lakimuutos vaikeuttaa saman toimialan yritysten yhteistä järjestötoimintaa, vaikuttamista ja verkostoitumista. Jos tällaisessa yhteenliittymässä tapahtuisi kiellettyä kilpailunrajoittamista, rangaistukset kiristyvät rajusti, ja niistä voisi joutua vastuuseen kuka tahansa yhteenliittymän jäsen. Seuraamusmaksun laskennassa huomioidaan jatkossa yhteenliittymän oman liikevaihdon lisäksi myös sen jäsenten maailmanlaajuinen liikevaihto. 

– Yhteenliittymät, kuten saman toimialan yritysten yhdistykset, tekevät yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeää työtä esimerkiksi innovaatioiden ja suomalaisen kilpailukyvyn eteen. Koronakriisissä yritysten järjestöjen tärkeys ja merkitys on jo näkynyt tiedonvälittäjänä yritykselle ja ratkaisujen tarjoajana yhteiskunnalle, Grekin muistuttaa.

Kriisissä ei olisi varaa siihen, että taloudellista toimintaa jää toteutumatta. 

– Kilpailusäännöistä onkin nyt peruutettu EU:ssa, jotta esimerkiksi yritysten terveysteknologinen osaaminen valjastetaan koronaviruksen aiheuttaman taudin nujertamiseen, Grekin toteaa.

 

Lisätietoja: 

elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin, Suomen Yrittäjät, p. 050 550 3488, satu.grekin @ yrittajat.fi