Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Yrittäjät: Sote-ehdotus "iso pettymys, mutta ei yllätys"

– Hallituksen sote-esitys on iso pettymys mutta ei yllätys. Sosiaali- ja terveyspalvelu -yrittäjillä olisi paljon annettavaa sote-uudistuksessa. Tätä osaamista ja työvoimaa ei nyt haluta käyttää, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala toteaa hallituksen sote-linjauksista.

Hallitus kertoi tänään siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus etenee. Suomen Yrittäjät on pettynyt hallituksen linjauksiin mutta ei yllättynyt. 

– Hallituksen kaikki keskeiset linjaukset summattuna johtavat siihen, että yrittäjien osuutta palvelun tuottajina halutaan vähentää, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.   

Suomen Yrittäjät edustaa 3500 sote-alan jäsenyritystä. Lisäksi järjestön piirissä on kymmenen sote-alan toimialajärjestöä. 

Järjestäminen ja tuottaminen pitäisi erottaa 

Uudistus ei sisällä järjestämisen ja tuottamisen erottamista. Jo pelkästään tämä on pettymys yksityisille palvelutuottajille.  

– Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen olisi tuonut kaikki tuottajat omistuspohjasta riippumatta samalla viivalle. En usko, että linjaus on palveluiden käyttäjienkään toive, sillä suomalaiset haluavat itse valita keneltä sote-palveluita hankkivat. Vain kilpailu jalostaa, sotessakin.  

Esityksessä korostetaan nyt, että sote-maakunnalla on oltava järjestämisvastuunsa toteuttamisen edellyttämä riittävä oma tuotanto.  

– On hämmentävä vaade, jos maakuntia edellytetään pitämään varmuuden vuoksi tuplatuotantoa vedoten perustuslakivaliokunnan lausuntoihin, Kujala sanoo.  

Kujalan mukaan on kyse uudesta esityksestä ja väite, jossa painotetaan aiempia perustuslakivaliokunnan kirjauksia, vaikuttaa poliittisen tahtotilan perustelulta.    

– Perustusvaliokunnan lausunnot ovat aina yhden lakiehdotuksen tulkintaa. Vanhat lausunnot antavat raameja, mutta eivät kerro yksiselitteisesti, mikä on oikein ja mikä ei. Ainakaan niistä ei pidä vetää yhtä suoraa johtopäätöstä. 15.6 julkistettavassa hallituksen esityksessä on oltava tarkka analyysi niiden lausuntojen tulkinnasta, joilla näitä esityksiä perustellaan.  

Sote-maakunnan palvelustrategiassa on oltava yrittäjyydelle sija 

Myönteistä on, että sote-maakuntien on laadittava palvelustrategia. Yrittäjät on tätä esittänyt, ja palvelustrategiassa pitää olla pk-yrittäjyydelle sija. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakkaille pitää antaa subjektiivinen oikeus palveluseteliin. Tämä oikeus pitää kirjata soten järjestämislakiin. Kun asiakas voi valita, syntyy monituottajamalli: 

– Tehokkuuden turvaamiseksi sote-maakunnalle pitää lailla asettaa velvoite laskea tuotantonsa kustannukset yhtenäisellä valtakunnallisella laskentamallilla. Vain siten voidaan verrata palveluntuotannon tehokkuutta maakuntien kesken, ja arvostaa palveluseteli oikein, Kujala vaatii. 

Maakuntavero kiristäisi työn verotusta 

Kuntavero ja maakuntavero kohdistuisivat kummatkin täysimääräisesti työhön. Maakunnan verotusoikeuteen sisältyy riski talouskasvun ja työllisyyden kannalta haitallisesta ansiotuloverotuksen kiristymisestä. Maakuntavero myös lisäisi julkisen- ja aluetalouden suhdanneherkkyyttä ja vaikeuttaa julkisen talouden kokonaisuuden hallintaa.  

– Vain harvassa Euroopan maassa on alueellisella tasolla aito verotusoikeus, Kujala sanoo.  

Jos rahoitus perustuisi kokonaan tai pääosin maakunnan verotusoikeuteen, tarvitaan monimutkainen tasausjärjestelmä. Tällöin ongelmat, jotka ovat olleet kuntien valtionosuusjärjestelmässä, siirtyisivät myös maakuntatasolle. 


Lisätietoja: 
varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät, p. 0400 567 925, anssi.kujala @ yrittajat.fi 
elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin, Suomen Yrittäjät, p. 050 550 3488, satu.grekin @ yrittajat.fi 

Tutustu Yrittäjien sote-ohjelmaan