Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Suomen Yrittäjät ei kannata kansallisen yritysvastuulain säätämistä – Kansallinen lainsäädäntö heikentää suomalaista kilpailukykyä ja lisää yritysten hallinnollista taakkaa

Suomen Yrittäjät ei näe työ- ja elinkeinoministeriön kaavailemaa kansallista yritysvastuulakia tehokkaana ratkaisuna ongelmaan, joka pitää sisällään ihmisoikeuksien toteutumisen tai ympäristöön kohdistuvien haittavaikutusten arvioimista liiketoiminnassa. Mikäli yritysvastuun osalta halutaan luoda velvoittavaa sääntelyä, tulee se toteuttaa EU-tasolla. Vain suomalaisia yrityksiä koskeva sääntely heikentää suomalaisten yritysten kilpailuasemaa eurooppalaisiin verrokkeihin verrattuna.

Huomio yritysvastuulakeja kohtaan on lisääntynyt eri maissa ja myös EU:ssa. Euroopan komissio julkaisi alkuvuodesta kattavan selvityksen yritysvastuusta. Selvityksen esittelytilaisuudessa annettiin viitteitä siitä, että EU-tason sääntelyn valmistelu saatetaan aloittaa hyvinkin pian.

Nyt myös työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut oikeudellisen selvityksen, jossa pohditaan kansallisen yritysvastuulain säätämistä. Suomen Yrittäjien asiantuntija Karoliina Katilan mukaan mahdollinen yrityksiä velvoittava sääntely tulisi toteuttaa kuitenkin nimenomaan EU-tasolla. 

– Vain suomalaisia yrityksiä koskeva, hallinnollista taakkaa ja yrityksille kustannuksia luova sääntely heikentää suomalaisten yritysten kilpailuaseman sen eurooppalaisiin verrokkeihin verrattuna. Ei ole myöskään kannattavaa tai järkevää ryhtyä kansallisesti päällekkäiseen työhön EU:n kanssa, Karoliina Katila sanoo.  

– On erittäin myönteistä, että yritysvastuulaista on hankittu kantaa ottamaton selvitys, jonka perusteella kuullaan sidosryhmiä. Ennen kuin mahdollisista lainsäädäntötoimista päätetään, tulisi kuitenkin laatia kattava vaikutustenarvio kansallisen lainsäädännön vaikuttavuudesta ja sääntelyn vaikutuksista yrityksille, Katila jatkaa. 

Yritykset panostavat jo vastuullisuuteen 

Monet suomalaiset yritykset edistävät vapaaehtoisesti omassa toiminnassaan vastuullista toimintaa koskevia periaatteita niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Myös kasvava osa pk-yrityksistä raportoi yritysvastuutyönsä edistymisestä. 

– Vastuullisuudesta on tullut myös pk-yrityksille keskeinen menestystekijä ja kilpailuetu. Pk-yritykset kuuluvat usein suurempien yritysten tuotantoketjuun. Vastuullisuutta koskevien periaatteiden noudattamista eivät siten edellytä pelkästään asiakkaat vaan myös isommat yritykset näiden liikekumppaneilta, Karoliina Katila summaa. 

 Yritysvastuulakia koskevan oikeudellisen selvityksen on tehnyt Ernst & Young Oy työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta. Selvitys avaa yritysvastuulain mahdollisia sääntelyvaihtoehtoja, soveltamisalaa sekä valvontaa ja sanktioita. Suomen Yrittäjät kuuluu yritys- ja yhteiskuntavastuun neuvottelukuntaan, joka on toiminut neuvoa antavana elimenä selvitykselle. Selvitys on luettavissa kokonaisuudessaan TEM:n sivuilla. 

Lisätiedot:

asiantuntija Karoliina Katila, Suomen Yrittäjät, 050 555 2433, karoliina.katila @ yrittajat.fi