Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Yrittäjät EU:n elvytyspaketista: Uudistusten ja investointien toteuttamisessa tärkeä hyödyntää yritysten osaamista 

Euroopan unionin elvytysvälineen tuet tulee kohdistaa Suomessa investointeihin ja uudistuksiin, jotka luovat uutta kasvua, työpaikkoja ja tukevat pk-yritysten siirtymää vihreään ja digitaaliseen talouteen, vaatii Suomen Yrittäjät.  

Euroopan unionin elvytysvälineen kansallinen valmistelu on käynnissä. Suomen Yrittäjien ehdotus Euroopan unionin elvytysvälineen kansalliseksi ohjelmaksi luo uutta kasvua, työpaikkoja ja tukevat pk-yritysten siirtymää vihreään ja digitaaliseen talouteen. 

– Uudistusten ja investointien toteuttamisessa on tärkeä hyödyntää laajasti yksityisen sektorin osaamista, jonka avulla voidaan varmistaa elvytystoimien tehokkuus ja vaikuttavuus, pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.  

Suomalaisyrityksillä merkittävä rooli hiilineutraalisuuden edistäjinä 

Rakennusten energiatehokkuutta tulee parantaa korjaamalla olemassa olevaa infrastruktuuria ja ottamalla käyttöön uutta vähähiilisyyttä edistävää teknologiaa.  

– Tässä suomalaisilla yrityksillä on korkean teknologian osaajina merkittävä rooli hiilineutraalisuuden edistäjinä, Kuismanen huomauttaa. 

Yrittäjien mukaan tukea tulee ohjata pienten ja keskisuurten yritysten vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta edistäviin hankkeisiin ja liiketoimintamalleihin esimerkiksi raaka-aineiden uusiokäyttöä sekä sivuvirtojen hyödyntämistä ja kierrätystä edistäviin investointeihin. Myös pk-yritysten energia- ja materiaalitehokkuutta parantavien investointien tukeminen on tärkeä elementti hiilineutraalisuuden edistämisessä. 

 – Liikenneinfrastruktuuria tulee parantaa ja uusia infrahankkeita tukea valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisesti. Lisäksi liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien latauspiste- ja jakeluverkostoa tulee laajentaa, Suomen Yrittäjien EU-asioiden asiantuntija Mira-Maria Kontkanen sanoo. 

Vientiä ja yritysten digitalisaatiota kannattaa tukea 

Yrittäjien mukaan kestävän elpymisen ja kasvun turvaamiseksi on monipuolistettava suomalaista vientiä tukemalla entistä vahvemmin palveluvientiä harjoittavia pk-yrityksiä tavaravientiä harjoittavien pk-yritysten ohella. 

Viranomaispalveluiden digitalisointia tulee jatkaa niin, että yritykset saisivat entistä suurempaa tehokkuushyötyä digitalisoidessaan esimerkiksi yrityksen taloushallintoa tai muita tukitoimintojaan. Digitalisoinnissa tulee kuitenkin ottaa huomioon yritysten mahdollisuus ja valmius niiden hyödyntämiseen. 

Koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaan tulee erityisesti panostaa, jotta Suomi saadaan korkeamman potentiaalisen kasvun uralle. Myös ammatillisen koulutuksen kehittämistä tukee tukea erityisesti työelämässä oppimisen, työpaikkaohjaajakoulutuksen sekä oppisopimusten paremman hyödyntämisen keinoin. 

Työllisyyttä voi parantaa monin keinoin 

Työvoiman tarpeen ja tarjonnan kohtaanto-ongelmaan vastaamiseen tulee etsiä ratkaisuja työvoiman liikkuvuutta ja osaamisen kehittämistä edistäviä aloitteita tukemalla. 

– Työvoiman liikkuvuutta voidaan tukea väljentämällä liikkuvuusavustuksen kriteereitä ja kohdentamalla sitä toimialoille tai tehtäviin, joissa on tarvetta lisätyövoimalle. Myös kohtuuhintaisen asuntotuotannon tukeminen on keino parantaa työvoiman liikkuvuutta, Kuismanen toteaa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistamisessa on vielä paljon tehtävää. Elvytyspaketin avulla tulee esimerkiksi luoda kansallinen sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvu- ja investointiohjelma sekä luoda palveluiden turvaamiseksi palvelusetelijärjestelmä. 


Lisätietoja:  

pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 0503560705, mika.kuismanen @ yrittajat.fi 
asiantuntija Mira-Maria Kontkanen, Suomen Yrittäjät, p. +32 497 394 802, mira-maria.kontkanen @ yrittajat.fi