Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Kysely: Korona pakottanut matkailuyrittäjiä lomauttamaan ja vähentämään työntekijöitä – lomautusten 200 päivän sääntöä muutettava

Matkailuyritykset ovat joutuneet koronakriisissä lomauttamaan ja vähentämään työntekijöitä huomattavasti enemmän kuin muut yritykset, kertoo tuore kysely. – Työpaikkoja säilyisi enemmän, jos lomautuksen 200 päivän sääntöä muutettaisiin, neuvontalakimies Iivari Järvinen Suomen Yrittäjistä sanoo.  

Matkailuyritykset ovat kärsineet koronaviruksesta poikkeuksellisen paljon. Myynti on vähentynyt 92 prosentilla Suomen Yrittäjien kyselyyn vastanneista matkailuyrittäjistä. 55 prosentilla näistä myynti on vähentynyt todella rajusti, yli 50 prosenttia.  

Koko yrittäjäjoukossa myynti on viime aikoina vähentynyt 55 prosentilla, kertoo puolestaan Yrittäjien Kantarilla loka-marraskuussa teettämä Yrittäjägallup

– Matkailussa tilanne on siis vielä huomattavasti huonompi kuin muilla aloilla, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo. 

Myynnin romahdus on johtanut laajoihin lomautuksiin matkailualan yrityksissä: kyselyyn vastanneista matkailuyrityksistä 55 prosenttia oli joutunut lomauttamaan työntekijöitään, kaikista yrityksistä 22 prosenttia. 

Kyselyyn vastanneista matkailuyrityksistä yli puolet (53 %) on jo joutunut vähentämään henkilöstöään, kaikista yrityksistä henkilöstövähennyksiin on joutunut 19 prosenttia. Vähennyksistä rajuimpaan eli irtisanomisen jo joutunut turvautumaan 19 prosenttia matkailuyrityksistä, kaikista yrityksistä kahdeksan prosenttia. 

Yksi apukeino on lomautuksen 200 päivän säännön korjaus

Moni matkailuyritys on joutunut vielä ylimääräisiin vaikeuksiin niin sanotun lomautuksen 200 päivän säännön vuoksi: Jos lomautus on kestänyt yli 200 päivää, niin kuin nyt koronapandemian takia monissa yrityksissä on, lomautettu työntekijä voi irtisanoutua ilman irtisanomisaikaa. Työsuhde päättyy heti ja työntekijällä oikeus saada irtisanomisajan palkkansa samoin kuin hän saisi sen, jos työnantaja olisi irtisanonut hänet. Summa pitää maksaa heti. Sivukuluineen yhdelle irtisanotulle työntekijälle maksettava kertasumma voi olla lähellä 20 000 euroa. 

Seuraukset saattavat olla rajut. 

–  Mistä rahat maksamiseen, kun toiminta on pysähdyksissä? Yrityksen otettava lainaa, jos sitä vielä saa. Pahimmassa tapauksessa tulee konkurssi, ja yrityksen mahdolliset muut työntekijät menettävät työpaikkansa, Iivari Järvinen huomauttaa. 

–  200 päivän sääntöä ei suunniteltu globaalin pandemian varalle, vaan kitkemään pois tarpeettoman pitkäksi venytettyjä lomautuksia. Aika on koronakriisissä liian lyhyt. Se kannattaa pidentää 400 päivään tai poistaa kokonaan pandemian ajaksi. 

Koronapoikkeuksia jatkettava kesään saakka

Koronakriisin takia vaikeuksiin joutuneita yrityksiä ja niiden työntekijöitä voi auttaa myös muilla keinoin. Yrittäjät ehdottaa, että jatketaan konkurssilain väliaikaisia muutoksia, lyhennettyä lomautus- ja yt-neuvotteluprosessia ja yrittäjän mahdollisuutta saada työmarkkinatukea kesäkuun 2021 loppuun.

Näin kysyttiin

  • Suomen Yrittäjät kysyi koronakriisin vaikutuksista noin 1400 matkailualan jäsenyritykseltään.
  • Vastauksia saatiin yhteensä 264. 
  • Kysely tehtiin 10.–18.11. Webropol-kyselynä.  

Kyselyn vertailuaineistona on Yrittäjägallup, johon vastasi loka-marraskuun taitteessa 1097 yrittäjää eri aloilta. Vastaajina oli myös muita kuin Suomen Yrittäjien jäsenyrityksiä. 


Lisätietoja: 

Tutustu Suomen Yrittäijen matkailualan jäsenyrityksille tekemään kyselyyn

ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät, p. 050 434 5952, ontalakimies Iivari Järvinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 748 9464, iivari.jarvinen @ yrittajat.fi