Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Tutkimus: Nuoret ja miehet näkevät eniten syrjintää työpaikoilla – vähiten sitä on pienillä työpaikoilla

Työpaikoilla esiintyy työelämässä olevien mukaan eniten ikään liittyvää syrjintää. Eniten sitä näkevä miehet ja nuoret, käy ilmi Työelämägallupista. – Suomalaisilla työpaikoilla tapahtuu ihmisten kokemusten perusteella paljon syrjintää. Tämä on vakava asia, johon pitää saada korjaus, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Kantar TNS kysyi Suomen Yrittäjien toimeksiannosta työelämässä olevilta heidän kokemuksiaan syrjinnästä työpaikalla. Kyselyyn vastasi 1061 työelämässä olevaa. 

Työpaikoilla esiintyy työllisten arvioiden mukaan eniten (16 %) ikään liittyvää syrjintää. Seuraavaksi eniten on havaittu terveydentilaan (12 %) ja osa-aikaisuuteen (12 %) sekä sukupuoleen (11 %) liittyvää syrjintää. Vähiten on tunnistettu seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon tai ammattiliiton jäsenyyteen kytkeytyvää syrjintää (kaikkia 7 %). 

– Nämä kertovat, että työpaikoilla ei ole kaikki kunnossa. Asiaan pitää puuttua, Pentikäinen summaa.

Nuoret havaitsevat erityisesti osa-aikaisuuteen, etniseen taustaan ja uskontoon liittyvää syrjintää

Nuorimmat, 18–29-vuotiaat vastaajat ovat havainneet lähes systemaattisesti enemmän työpaikalla esiintyviä syrjinnän eri muotoja. Ero muihin ikäryhmiin on suurin osa-aikaisuuteen, etniseen taustaan ja uskontoon liittyvässä syrjinnässä.

– On erittäin huolestuttavaa, että nuoret kokevat selvästi eniten syrjintää, Pentikäinen sanoo.  

Miehet ovat naisia herkempiä näkemään omalla työpaikallaan esiintyvää syrjintää. Poikkeuksen tekee sukupuoleen ja osa-aikaisuuteen liittyvä syrjintä, jossa miesten ja naisten tulokset eivät poikkea juurikaan toisistaan. 

– On yllättävää, että miehet havaitsevat syrjintää selvästi enemmän kuin naiset. Erot ovat yllättävän suuria. Tämä herättää kysymyksiä, Pentikäinen pohtii.

Pienimmillä, alle 10 työntekijän työpaikoilla esiintyy arvioiden mukaan vähemmän syrjinnän eri muotoja kuin henkilömäärältään suuremmilla työpaikoilla. Syrjinnän kokeminen näyttäisi olevan yleisintä 10–49 työntekijä ja erityisesti 50–100 työntekijän työpaikoilla.

– Pieni työpaikka on hyvä työyhteisö. Samaa kertoo vuosittain työ- ja elinkeinoministeriön teettämä Työolobarometri. 

Näin kysyttiin

  • Työelämägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.
  • Vastaajia oli 1061. Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia.
  • Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. 
  • Tutkimuksen kohderyhmä poimittu valtakunnallisesta Forum -nettipaneelista. 
  • Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 %-yksikköä 50 prosentin tulostasolla.
  • Kysely tehtiin 30.12.2020–6.1.2021

Lisätietoja:

Tutustu Työelämägallupiin syrjinnästä.
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,