Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Työelämägallup: Luottamusvaltuutettu on selvästi suositumpi työpaikkasopijaksi kuin luottamusmies

63 prosenttia työllisistä haluaa, että työpaikoilla pitäisi olla sopimisen vapaus työehdoista, jos sekä työnantaja että työntekijä sitä yhdessä haluavat. Luottamusvaltuutettu on suosituin vaihtoehto sopijaksi.  – Viesti hallitukselle on selvä: paikallista sopimista on lisättävä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Kantar TNS kysyi Suomen Yrittäjien toimeksiannosta työelämässä olevilta mielipiteitä työpaikkasopimisesta. Kyselyyn vastasi 1061 työelämässä olevaa. 

63 prosenttia vastaajista haluaa, että työehdoista pitäisi voida sopia työpaikalla, jos sekä työntekijät että työnantaja niin haluavat. 19 prosenttia vastaajista on eri mieltä. 18 prosenttia ei osaa arvioida asiaa. 

Työelämässä olevat haluaisivat sopia työpaikoilla palkoista, korvauksista ja lisistä (49 %), työajoista (46 %), sekä lomien ja vapaiden ajankohdista (44 %) enemmän kuin nyt. Lähes kolmannes (31 %) haluaisi sopia monipaikkatyön käytännöistä.

– Työelämässä olevat haluavat laajalti sopimisen vapautta. Sitä haluavat kaiken ikäiset kaikenlaisilla työpaikoilla. Tässä ei ole mitään epäselvää, Pentikäinen sanoo. 

Ammattiliiton jäsenyys ei saa antaa erityisasemaa

Jos työpaikalla sovittaisiin paikallisesti, suosituin työllisten puolesta sopija on koko henkilökunnan valitsema luottamusvaltuutettu (38 %). Toiseksi suosituin vaihtoehto olisi, että koko henkilöstö olisi yhdessä sopimassa (29 %). Liiton jäsenten valitsemaa luottamusmiestä kannattaisi 20 prosenttia työllisistä. – Pitää rakentaa malli, jossa sopiminen on laajalti mahdollista myös koko henkilöstöä edustavan luottamusvaltuutetun kanssa. Luottamusvaltuutettu on merkittävästi luottamusmiestä halutumpi sopimisen osapuoli työpaikoilla, työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

– On tärkeä huomata, että luottamusvaltuutetun kannatus on vahvinta suurilla työpaikoilla. Pienillä taas halutaan sopia koko porukan voimin, hän toteaa. 

Suuri enemmistö (74 %) työelämässä olevista haluaa, että kaikki työntekijät ovat sopimisessa samanarvoisia riippumatta ammattiliiton jäsenyydestä. Eri mieltä asiasta on vain 14 prosenttia vastaajista. Erimielisiä on eri ikäryhmistä eniten yli 55-vuotiaiden joukossa.

–  Myös liittojen jäsenet nostavat luottamusvaltuutetun luottamusmiehen edelle työpaikan sopimisosapuolena. Työelämässä olevat puolustavat ihmisten yhdenvertaisuutta sopimiseen riippumatta siitä, ovatko ihmiset liiton jäseniä tai eivät.

Työllisyystyöryhmissä pian päätösten aika

Työelämägallupin tulokset ovat hyvin ajankohtaisia: hallitus asetti useita työryhmiä pohtimaan keinoja työllisyyden parantamiseksi. Yksi niistä käsittelee työpaikkasopimista. Työryhmän pitää saada ehdotuksensa valmiiksi 1.3. mennessä. 

Yrittäjät on pitkään vaatinut työpaikkasopimisen laajentamista lainsäädännöllä. 

Näin kysyttiin

  • Työelämägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Vastaajia oli 1061. 
  • Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. 
  • Tutkimuksen kohderyhmä poimittu valtakunnallisesta Forum -nettipaneelista. 
  • Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 %-yksikköä 50 prosentin tulostasolla.
  • Kysely tehtiin 30.12.2020–6.1.2021

Lisätietoja:

Tutustu Työelämägallupiin sopimisesta

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472,