Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Yrittäjät: Paikallisen sopimisen tilanne suuri lässähdys

Hallituksen asettama paikallisen sopimisen työryhmä ei saanut aikaan yhteistä esitystä. ”Tämä on iso pettymys ja suuri lässähdys. Töitä on tehty koko vaalikausi, mutta mitään ei ole saatu toistaiseksi aikaan”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi.

– Tilanne on odotettu mutta valitettava, sillä Suomen yritykset tarvitsevat työpaikkasopimista pystyäkseen menestymään kilpailussa. Se olisi tärkeää työpaikkojen ja kasvun kannalta, ja varsinkin nyt, kun joudutaan hoitamaan koronan aiheuttamia vahinkoja. Hallituksen on lisättävä painetta, jotta työryhmässä päästään kunnolla eteenpäin, hän sanoo.

Yrittäjät on ajanut yhdessä Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kanssa mallia, jossa poistettaisiin kaikki laissa olevat sopimisen kiellot järjestäytymättömiltä, yleissitovaa työehtosopimusta noudattavilta yrityksiltä ja varmistettaisiin, että paikallinen sopiminen on mahdollista kaikissa yrityksissä riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon vai ei, tai siitä, millainen työntekijöiden edustusjärjestelmä yrityksessä on. Sopimisen pitäisi siten olla mahdollista myös yrityksissä, joissa ei ole luottamusmiestä. 

– Tämä toteuttaisi yrittäjien ja työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun ja eduskunnan ponnessa esittämän tahdon. Se olisi demokraattinen malli, työmarkkinajohtaja Janne Makkula toteaa.

Kaikkien työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet turvattava

Eduskunta antoi viime vaalikaudella lausuman, jonka mukaan työntekijöiden edustusjärjestelmiä ja edustajien valtuuksia on selkiytettävä tavalla, joka varmistaa työntekijöiden oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet. Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut lausumaan muistiota, jota ryhmä on käsitellyt.

–  Muistiossa on aineksia jatkovalmisteluun. On perusteltua jatkaa työtä, jotta asiaa voidaan edistää tulevaisuudessa, toivottavasti mahdollisimman pian, Makkula sanoo.

Yrittäjät ei kuitenkaan hyväksy sellaisia malleja, jotka laajentaisivat työehtosopimusten yleissitovuutta ja estäisivät sopimista yrityksissä, joissa ei ole luottamusmiestä. 

– Työryhmässä on käynyt selväksi, että luottamusmiehiä on korkeintaan noin 10 prosentissa työnantajayrityksiä. Jos luottamusmiesjärjestelmä tuotaisiin lakisääteisesti järjestäytymättömään kenttään, heikennettäisiin ja jopa syrjäytettäisiin samalla kaikkien järjestäytymättömien ja johonkin muuhun kuin työehtosopimuksen neuvotelleeseen liittoon kuuluvien työntekijöiden oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet omalla työpaikalla, Makkula toteaa.

Työryhmässä esillä ollut malli olisi tuonut luottamusmiespakon

Työryhmässä on ollut keskusteluissa kaksivaiheinen malli, joka oli lähellä viime vaalikaudella esitettyä niin sanottua kilpailukykysopimusmallia. Se olisi tarkoittanut luottamusmiespakkoa yleissitovaan kenttään.

– Tässä mallissa kirkko oli keskellä Hakaniemeä, ei keskellä kylää, Pentikäinen luonnehtii.

Ensi vaiheessa olisi ollut suositus työehtosopimusosapuolille lisätä työehtosopimuksissa paikallisen sopimisen liikkumatilaa ja varsinkin mikroyrityksissä. Toisessa vaiheessa olisi poistettu sopimisen kiellot ja vahvistettu luottamusmiesjärjestelmää yleissitovassa kentässä.

–  Emme usko suosituksiin. Suositus ei olisi asiallisesti tarkoittanut mitään. Niihin ei voi vaikuttaa hallitus eikä työryhmä. Tässä olisi suositusten varjolla tuotu luottamusmiespakko yleissitovaan kenttään, Pentikäinen sanoo.

Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,
työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472,