Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Yrittäjägallup: Määräaikaisten työsopimusten helpottaminen auttaisi työllistämään tehokkaimmin

Suurempi vapaus tehdä määräaikaisia työsopimuksia kannustaisi yrittäjiä eniten palkkaamaan lisää työntekijöitä, käy ilmi Yrittäjägallupista. – Koronakriisin exit-toimena kannattaisi ehdottomasti helpottaa määräaikaisia työsopimuksia. Se ei maksaisi mitään, mutta toisi todennäköisesti uusia työpaikkoja. Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoo. 

Kantarin Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemän Yrittäjägallupin mukaan yrittäjien mielestä tehokkainta olisi helpottaa määräaikaisten työsopimusten tekemistä (63 %) ja helpottaa henkilöperusteista irtisanomista alle 10 henkilön yrityksissä (61 %).   

– Näiden merkitys on selvästi kasvanut viime syksystä. Se kertoo siitä, että koronakriisin takia pitää olla joustavammat pelisäännöt, Petri Salminen sanoo. 

Seuraavaksi tärkeimmiksi keinoiksi nousivat runsaampi tarjonta palkkatuesta (59 %), paremmat mahdollisuudet sopia työehdoista yritystasolla (58 %) ja takaisinottovelvollisuuden poistaminen (57 %). Vaihtoehtoja sai valita useamman.

Työpaikkasopimisen liikkumatila ja takaisinottovelvoitteen poisto korostuvat yli kymmenen työllistävissä yrityksissä.  Varsinkin rakentamisessa ja isommissa yrityksissä normien keventäminen lisäisi työllistämishaluja.

“Jos on tahtoa, on keinoja helpottaa työllistämistä” – puoliväliriihessä tehtävä päätöksiä, jotka auttavat tarjoamaan työtä  

Hallitusohjelmassa hallitus on sitoutunut merkittävään työllisyysasteen parantamiseen. Jos tavoitteeseen aiotaan päästä, tarvitaan useita erillisiä, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille toimivia keinoina. Ensi viikon puoliväliriihessä hallituksen on tehtävä päätöksiä, jotka auttavat yrittäjiä tarjoamaan enemmän työtä. 

– Tutkimus osoittaa, jos on tahtoa, on keinoja helpottaa työllistämistä. Vastuulliset poliitikot eivät voi ohittaa näitä tuloksia, Salminen sanoo.

Yrittäjien ehdottamilla keinoilla hallituksen asettamaan työllisyystavoitteeseen pääsy olisi huomattavasti lähempänä. 

– Esitämme, että hallitus edistää puoliväliriihessään ainakin määräaikaisten sopimusten helpottamista ja työpaikkasopimista sekä mahdollistaa takaisinottovelvoitteen poistamisen paikallisesti sopimalla. 

Yrittäjät esittää hallitukselle kymmenen kohdan työllisyysohjelmaa kehysriiheen ja toimia yrittäjyyden edistämiseksi. 

Näin kysyttiin

  • Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.
  • Kyselyyn vastasi 1120 pk-yrityksen edustajaa.  
  • Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta.
  • Otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä.
  • Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.  
  • Tiedot kerättiin 19.3.–24.3.2021.   


Lisätietoja:  

Tutustu Yrittäjägallupin tuloksiin työllistämiskeinoista.   

Tutustu Suomen Yrittäjien puoliväliriihievästyksiin

puheenjohtaja Petri Salminen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 608812,
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,