Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Yrittäjät: Elpymispaketti pitää hyväksyä, rahan käyttöön tiukka valvonta   

– Eduskunnan tulee hyväksyä päätös EU:n elpymispakettiin osallistumisesta. Samalla hallituksen pitää varmistaa, että elpymispaketin rahat myös käytetään EU:n uudistumista ja kilpailukykyä vahvistaviin kohteisiin, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen vaatii.   

EU:n elpymispaketti on eduskunnan käsittelyssä. Suomen Yrittäjien mielestä eduskunnan tulee hyväksyä päätös pakettiin osallistumisesta.

– Neuvoteltu sopimus tuo mukanaan EU:n laajuisia vastuita, joihin on osaltaan syytä suhtautua kriittisesti. Samalla pitää muistaa, että tärkein päätös elpymispaketin kohdalla ei ole sen hyväksyminen tai hylkääminen, vaan se, mitä rahalla saadaan aikaan ja mihin ne kohdennetaan, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoo.

Salmisen mukaan maiden suunnitelmille ja varojen käytön seurannalle pitää asettaa poikkeuksellisen kovia vaatimuksia. Vain näin EU säilyy kansalaisten ja yritysten silmissä uskottavana, vastuullisena ja omia sääntöjään noudattavana yhteisönä.

– Jos rahat käytetään – kuten tavoite on – EU-maiden kasvuun, jäykkien rakenteiden joustavoittamiseen ja yritysten uusiutumiseen, voidaan paketilla saavuttaa tuloksia, jotka kiistatta hyödyttävät myös Suomea ja Suomen taloutta, Salminen arvioi.

– Mutta jos rahat käytetään ylisuureksi paisuneiden julkisten sektorien juoksevien kulujen kattamiseen tai ylivelkaantuneiden talouksien tekohengittämiseen, on paketti epäonnistunut.

Kansantalouden uudistuminen, vihreä siirtymä ja koronan jälkeiseen kasvuun pääsy tärkeitä

Suomeen elpymispaketista kohdentuvien varojen käyttöä tulee Salmisen mukaan arvioida myös sen pohjalta, kuinka ne edistävät yritysten ja koko kansantalouden uudistumista, vihreää siirtymää ja kykyä päästä kiinni koronapandemian jälkeiseen talouskasvuun ja markkinoiden uusjakoon.

– Elvytysvarojen käyttäminen esimerkiksi yksityistä palvelutarjontaa syrjäyttävän sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen rahoittamiseen olisi vastuutonta velkarahan käyttöä suomalaisilta päättäjiltä, Salminen sanoo.

Suomen Yrittäjät näkee, että Suomen tulee muiden EU-maiden mukana osallistua elpymispaketin toteuttamiseen, mutta huomattavasti suunniteltua tarkemmalla koordinaatiolla ja seurannalla varojen käytöstä niin EU-tasolla kuin Suomessakin.

Salminen muistuttaa, että paketti voi oikein toteutettuna myös vahvistaa Euroopan unionin globaalia kilpailukykyä ja EU:ta poliittisesti. 

 

Lisätietoja: 
puheenjohtaja Petri Salminen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 608812,