Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Kokoomus selvä ykkönen yrittäjien parissa, keskustan kannatus vahvistunut

Kokoomus on kuntavaaleissa yrittäjien selkeä ykköspuolue, Yrittäjägallup kertoo. Kantansa kertoneista 47 prosenttia aikoo äänestää kokoomusta. Toiseksi suosituin on perussuomalaiset (19 %) ja kolmas keskusta (10 %), jonka kannatus on vahvistunut eniten edellisestä mittauksesta. “Hallituspuolueiden kannatus yrittäjien parissa on vaivoin neljännes”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi Kunnallisjohdon verkkoseminaarissa.

Kokoomuksen yrittäjäkannatus on pysynyt vakaasti yli 40 prosentissa. Myös perussuomalaisten yrittäjäkannatus on ollut tasaisesti viime vuodet noin viidenneksen. Keskustan yrittäjäkannatus on laskujakson jälkeen kääntynyt nousuun. Aiemmissa kyselyissä kysyttiin, mitä puoluetta äänestäisi eduskuntavaaleissa. Nyt kysyttiin siis äänestysaikeita kuntavaaleissa. 

– Arvelen, että tässä näkyy kuntavaalien luonne ja se, että keskustalla on paljon yrittäjäehdokkaita kunnissa eri puolilla maata, Pentikäinen kommentoi.

– Yrittäjiä on noin 300 000. He ovat aktiivisia äänestäjiä. Monen kanta on yhä auki, joten vaalityöhön kannattaa panostaa. 24 prosenttia yrittäjistä ei halua tai osaa kertoa kantaansa, hän lisää.

Liike Nyt viides yrittäjien keskuudessa

Vihreät on neljänneksi suosituin yrittäjien parissa (7 % kantansa kertoneista) ja Liike Nyt viides (5 %).

– Liike Nyt on ottanut paikkansa yrittäjien parissa. Yrittäjäehdokkaiden osuus on heillä suurin, 37 prosenttia ehdokaslistasta. Puheenjohtaja Hjallis Harkimo osaa yrittäjänä puhutella kollegoitaan, Pentikäinen arvioi.

Kokoomuksen kannatus korostuu yrityskoon kasvaessa, teollisuudessa ja Suomen Yrittäjien jäsenten parissa. Vihreiden kannatus on korkein yksinyrittäjien parissa ja palvelualoilla.

Vihreillä korostuu naisyrittäjien tuki

Kokoomus on selkeä ykkönen kaikkialla maassa. Alueelliset erot ovat suurimmat keskustalla, joka taistelee kakkospaikasta perussuomalaisten kanssa Pohjois- ja Itä-Suomessa. Vihreät ja Liike Nyt taistelevat kolmospaikasta Uudellamaalla.

Sukupuolierot ovat huomattavia erityisesti kokoomuksella ja perussuomalaisille, joiden kannattajien joukossa on enemmän miehiä. Vihreillä taas on selkeästi enemmän naisyrittäjätukijoita. Naiset eivät miehiä useammin halua tai osaa vielä kertoa kantaansa suosikkipuolueesta.Keskustan ja vihreiden tukijoiden joukossa korostuvat nuoremmat yrittäjät.

Yrittäjäehdokkaita on lähes 6500

Yrittäjiä on kuntavaaleissa ehdolla lähes 6500, mikä on yhdeksän prosenttia enemmän kuin 2017 kuntavaaleissa. Eniten on kasvanut perussuomalaisten yrittäjäehdokkaiden määrä.

Kokoomuksen listoilla on Yrittäjien päivitettyjen ehdokastietojen mukaan 1797 yrittäjää, keskustalla 1670 ja perussuomalaisilla 1106. (Tilanne 19.5., luvut saattavat vielä tarkentua.) Yrittäjien osuus on suurin Liike Nyt:illä (37 prosenttia), kokoomuksella (28 prosenttia) ja keskustalla (24 prosenttia). 

Viime vaaleissa valituista valtuutetuista noin 23 prosenttia oli yrittäjiä. Näissä vaaleissa yrittäjien osuus ehdokkaista on 18 prosenttia, mikä on hieman enemmän kuin 2017.

Kunnallisjohdon seminaarissa puhutaan elinkeinopalveluista ja hankinnoista

Suomen Yrittäjillä on käynnissä 3.–4.6. Kunnallisjohdon verkkoseminaari, jonka ensimmäiseen päivään osallistui kuntavaaliehdokkaita ja toiseen päivään kuntien virkajohtoa. Tilaisuudessa käsiteltiin muun muassa yrittäjille tarjottavia palveluita, julkisia hankintoja ja alkavan vaalikauden haasteita.

Osana yrittäjien kuntavaalikampanjaa kaikki ehdokkaat voivat tehdä Yrittäjyyslupauksen

Kuntavaikuttaminen on yrittäjäjärjestössä valittu strategiseksi hankkeeksi vuosille 2021–2023. Työn tarkoituksena on vahvistaa entisestään yrittäjien ja kuntien yhteistyötä.

Näin kysyttiin 

  • Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. 
  • Kyselyyn vastasi 1013 pk-yrityksen edustajaa.  
  • Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta. 
  • Yrittäjägallup ei ole Suomen Yrittäjien jäsenkysely, vaan otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä. 
  • Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.  
  • Tiedot kerättiin 6.5.–14.5.2021. 


Lisätietoja:  

Yrittäjägallupin tulokset yrittäjien äänestysaikeista.

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,