Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Verojen maksujärjestelyihin helpotuksia – huojennettua maksujärjestelyä voi hakea elokuun loppuun saakka

Verojen maksujärjestelyihin tulee koronakriisin vuoksi helpotuksia samaan tapaan kuin viime vuonna. Huojennettua maksujärjestelyä voi hakea 31.8.2021 saakka. Jos huojennettua maksujärjestelyä on tarpeen hakea vuoden 2020 tuloveroille, verovelvollisen voi olla tarpeen hakea lisäennakkoa verotuksen päättymisajankohdasta riippuen.

Huojennetun maksujärjestelyn kohteena olevalle verolle laskettavaa viivästyskorkoa alennetaan 7 prosentista 2,5 prosenttiin. Vastaavaa korkokantaa sovellettiin viime vuonna tehtyihin Verohallinnon huojennettuihin maksujärjestelyihin. 

Huojennettua maksujärjestelyä voivat hakea myös ne verovelvolliset, joilla on voimassa oleva maksujärjestely. Tässä yhteydessä uuteen maksujärjestelyyn voidaan lisätä myös sellaisia veroja, jotka eivät ole olleet aikaisemmassa maksuohjelmassa mukana. Uusi maksujärjestely voidaan tehdä enintään kahden vuoden pituiseksi.  

– On todella hienoa, että huojennettu maksujärjestely otetaan käyttöön uudelleen. Tämä on merkittävä asia etenkin pitkittyneestä koronatilanteesta pahiten kärsineille yrityksille, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Jukka-Pekka Hellman sanoo. 

Veron palautusten käyttö estyy vuoden loppuun asti 

Veronpalautuksia ei väliaikaisesti käytetä huojennetun maksujärjestelyn kohteena olevan veron suoritukseksi. Palautusten käyttö estyy väliaikaisesti vuoden 2021 loppuun asti. Sen jälkeen palautuksia voidaan käyttää normaalisti myös maksujärjestelyssä olevan veron suoritukseksi.  

Verotuksen joustavan valmistumisen vuoksi mätkyjen eräpäivä ei ole kaikille sama 

Verotuksen joustavan valmistumisen johdosta verovuoden 2020 tuloveron perusteella määrättävä jäännösvero eli mätkyt erääntyy eri verovelvollisilla eri aikaan. Niillä verovelvollisilla, joiden verotus päättyy touko- ja kesäkuussa 2021, erääntyy jäännösveron ensimmäinen erä heinä- ja elokuussa 2021. Tällainen jäännösvero voidaan ottaa huojennettuun maksujärjestelyyn.

Niiden verovelvollisten, joiden verotus päättyy esimerkiksi syyskuussa 2021 tai sen jälkeen, jäännösveron ensimmäinen erä erääntyy aikaisintaan marraskuussa, jolloin jäännösveroa ei voida ottaa huojennettuun maksujärjestelyyn.  

Jäännösveron määrään voi vaikuttaa hakemalla lisäennakkoa 

Verovelvollinen voi vaikuttaa tulevan jäännösveron määrään hakemalla Verohallinnolta lisäennakkoa, sillä ennakkoverojen määrä pienentää syntyvän jäännösveron määrää. Lisäennakkoa voi hakea verotuksen päättymiseen asti. Lisäennakkohakemuksen perusteella määrätty ennakkovero voidaan ottaa huojennettuun maksujärjestelyyn muiden verojen tavoin, jos hakemus lisäennakosta on tehty ennen huojennetun maksujärjestelyn hakemista ja huojennettua maksujärjestelyä haetaan viimeistään 31.8.2021.   

Verovelvollisten, joiden verotus päättyy esimerkiksi syyskuussa 2021 ja joille on tulossa maksettavaksi jäännösveroa, tulee hakea lisäennakkoa, jos verovelvollisella on koronakriisin aiheuttamien maksuvaikeuksien vuoksi tarve hakea vuoden 2020 tuloveroille huojennettua maksujärjestelyä. Lisäennakon hakemisen lisäksi verovelvollisen tulee hakea huojennettua maksujärjestelyä 31.8.2021 mennessä. 

Lainsäädäntövaiheessa Suomen Yrittäjät vaati esityksen sattumanvaraisesti syrjivän luonteen korjaamista  

Suomen Yrittäjillä on huoli siitä, että laki on vaarassa asettaa verovelvolliset eriarvoiseen asemaan verotuksen päättymisajankohdan perusteella.  

– Sääntely asettaa joillekin maksuvaikeuksissa oleville verovelvollisille aktiivisen toimimisvelvoitteen, ja kun otetaan huomioon, että verovelvollisilta edellytetään valveutuneisuutta asian suhteen, riski väliinputoajista kasvaa, Jukka-Pekka Hellman sanoo. 

Jos verovelvollisen verotus päättyy esimerkiksi syyskuussa tai sen jälkeen, eikä verovelvollinen ole huomannut hakea ajoissa lisäennakkoa, jää maksuvaikeuksissa olevalle verovelvolliselle vaihtoehdoksi hakea jäännösverolle tavallista maksujärjestelyä 7 prosentin viivästyskorolla. Maksujärjestelyn saaminen ei ole kuitenkaan varmaa, sillä normaalitilanteessa aiempi voimassa oleva maksujärjestely on estänyt uuden maksujärjestelyn hakemisen.  

– Kun kyse on kaikille yrityksille saman koronavuoden 2020 tuloveroista, ei tällaista lopputulosta voida pitää lain tarkoituksen mukaisena, kun sääntelyllä pyritään auttamaan muutoin elinkelpoisia yrityksiä selviytymään koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien yli, Hellman huomauttaa. 

Suomen Yrittäjät toi esille näkemyksensä ehdotuksen sattumanvaraisesti verovelvollisia syrjivästä luonteesta jo lainsäädäntövaiheessa. Yrittäjät vaati esityksen muuttamista siten, että huojennettua maksujärjestelyä olisi tullut voida hakea vuoden 2020 tuloverolle veron eräpäivästä ja verotuksen valmistumisen ajankohdasta riippumatta. Huojennettu maksujärjestely olisi voitu ottaa käyttöön myös siten, että verovelvollisten välinen yhdenvertaisuus olisi toteutunut ilman, että sääntely olisi asettanut sattumanvaraisesti joitain verovelvollisia koskettavaa samankaltaista toimimisvelvoitetta.  

– Tämä olisi saavutettu esimerkiksi jatkamalla lain voimassaoloa vuoden 2021 loppuun, jolloin kaikkien verovelvollisten vuoden 2020 verotus olisi ehtinyt valmistua lain voimassaoloaikana, Hellman sanoo. 


Lisätietoja:  
veroasiantuntija Jukka-Pekka Hellman, Suomen Yrittäjät, p. 040 8450614,