Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Yrittäjien eläkejärjestelmää korjattava, koska yrittäjät eivät luota siihen

Yrittäjän eläkejärjestelmää (YEL) pitää korjata siten, että järjestelmän uskottavuus ja luotettavuus yrittäjien eli järjestelmän rahoittajien silmissä paranee.

Mikä YEL?

Yrittäjän eläkelain eli YEL:n mukaan Suomessa asuvan ja toimivan yrittäjän on vakuutettava itsensä vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Yksi vakuutus koskee saman henkilön kaikkea yritystoimintaa. Vakuutukseen sisältyy myös yrittäjän omaisille turvaa tuova perhe-eläke. 

18 - 67-vuotiaan yrittäjän pitää ottaa YEL-vakuutus, kun hän on toiminut yrittäjänä vähintään neljä kuukautta ja yrittäjän työtulo eli työpanoksen arvo yltää vähintään vuosittain vahvistettuun vuosityötuloon (8 063,57 €/2021). 

Kun yrittäjä ottaa YEL-vakuutuksen, samalla vahvistetaan vuosittaisen työtulon taso. Työtulon pitää olla se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjätoimintaa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö. Yrityksen voitolla tai yrittäjän verotettavalla tulolla ei ole tässä merkitystä. Yrittäjän ilmoittama vuosityötulo vaikuttaa eläkkeiden lisäksi laajalti kaikkeen yrittäjän lakisääteisen toimeentuloturvan tasoon.

Mikä on ongelma YEL:issä?

Yrittäjät kuitenkin alivakuuttavat itsensä sekä lain edellyttämään tasoon että myös todellisiin tuloihin nähden.  Eli he maksavat eläkettä liian vähän. 

Miksi näin?

Siksi, että vain neljäsosa yrittäjistä uskoo saavansa aikanaan vakuutusmaksuaan vastaavaa eläkettä. Yrittäjät kokevat YEL-vakuutusmaksut kohtuuttomiksi yleisesti, mutta myös suhteessa niillä saataviin etuuksiin. Yrittäjät kokevat järjestelmän jäykäksi erilaisiin yritystoiminnan ja elämän tilanteisiin.

Mihin ongelma johtaa?

Matalalla YEL-työtulolla olevien henkilöiden turva sairauden, vanhemmuuden ja työttömyyden varalta on heikoissa kantimissa. Erityisesti pitkäaikaissairaus tai vakava tapaturma saattaa aiheuttaa sen, että henkilön koko loppuelämän toimeentulo jää alhaiselle tasolle.

Yrittäjien luottamusta järjestelmään heikentää se, että he maksavat tuhansia euroja vuodessa ja saavat samansuuruisen päivärahaetuuden kuin henkilö, joka ei ole osallistunut järjestelmän rahoittamiseen lainkaan.

Yrittäjien ratkaisu: tarvitaan neljä muutosta YEL:iin

Yrittäjän eläkejärjestelmää (YEL) pitää korjata siten, että järjestelmän uskottavuus ja luotettavuus yrittäjien eli järjestelmän rahoittajien silmissä paranee. Järjestelmää on joustavoitettava lisäämällä yrittäjän vapautta ja vastuuta oman turvansa järjestämisestä. Järjestelmää tulee muutenkin kehittää yksinkertaisemmaksi. 

  1. Yrittäjän eläkelain mukaisen pakollisen vakuuttamisen alaraja tulee nostaa nykyiseltä tasolta (8 063,57/2021) vähintään yrittäjän ansiosidonnaisen työttömyysturvan alarajalle (13 247/2021), jotta yrittäjä saa oikeuden työuran aikaiseen ansioihin sidottuun sosiaaliturvaan heti, kun joutuu ottamaan YEL-vakuutuksen. Tällöin aina kun yrittäjä on pakollisen vakuutuksen piirissä, hän tietää myös saavansa vakuutusmaksuillaan korkeampaa turvaa kuin ilman niitä. 
  2. Työtulo pitää muuttaa vuositulosta kuukausituloksi (13 247/2021/vuodessa = 1 104/2021/kuukaudessa), jotta se olisi yrittäjälle selkeä.
  3. Vakuuttamisvelvollisuuden täyttymisen pitää edelleen perustua yrittäjän työpanoksen arviointiin. Eläketurvakeskuksen tulee kehittää ohjeistusta ko. vakuuttamisvelvollisuuden alarajaan vaadittavasta työpanoksesta eri toimialoilla.
  4. Alle neljä kuukautta kestävän yritystoiminnan vakuuttaminen pitää sallia, jotta kaikki yritystoiminta on mahdollista vakuuttaa.

 

Lue Yrittäjien ratkaisua sosiaaliturvan kehittämiseksi.