Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Työttömyysturvan porrastuksella vahva kannatus työelämässä

Enemmistö (59 %) työllisistä on sitä mieltä, että työttömyysturvaa pitäisi porrastaa siten, että se kannustaisi enemmän työn vastaanottamiseen, käy ilmi Työelämägallupista. – Toivon, että tämä kannustaa hallitusta työttömyysturvan uudistamiseen budjettiriihessä, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Työttömyysturvan porrastamista kannattaa siis 59 prosenttia työllisistä (palkansaajat, lomautetut, työttömät ja yrittäjät). Sitä vastustaa 26 prosenttia työllisistä. Tilanne oli samankaltainen tammikuussa 2021 tehdyssä Työelämägallupissa.

– Ihmiset tietävät, että työttömyysturvan porrastus on tutkitusti tehokas keino lisätä työllisyyttä. Keinoa ei voi olla käyttämättä, kun hallitus tekee työllisyystoimiaan, Pentikäinen sanoo.

– On kiinnostavaa, että myös ammattiliittojen jäsenet tukevat vahvasti ansioturvan porrastamista, hän lisää.

Tieto käy ilmi Työelämägallupista, jonka Kantar teki Suomen Yrittäjien pyynnöstä. Siihen vastasi 1002 työllistä. 

Yleinen ansioturva saa enemmän kannatusta kuin vastustusta

Työllisistä 42 prosenttia pitää hyvänä yleistä ansioturvaa, joka antaisi ansiosidonnaisen turvan myös niille, jotka eivät ole työttömyyskassojen jäseniä. Hieman yli kolmannes (35 %) pitää ideaa huonona.

Nyt Suomessa pitää kuulua työttömyyskassaan, jotta voi työttömäksi jäädessään saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Kaikki työntekijät kuitenkin maksavat työttömyysvakuutusmaksua, mutta eivät siis saa maksulle mitään vastinetta, jos eivät ole työttömyyskassan jäseniä.   

– Tilanne on epäoikeudenmukainen. Koronakriisi on koetellut erityisesti sellaisia työntekijöitä, joilta puuttuu ansioturva ja joiden työmarkkina-asema on haurain. Heistä moni on nuori. Jokaisen ansioturvan rahoittajan pitää saada turvaa. Asia pitää korjata viimeistään seuraavan vaalikauden alussa, Pentikäinen vaatii. 

Näin kysyttiin

  • Työelämägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. 
  • Kyselyyn vastasi 1002 työllistä eli palkansaajaa, lomautettua, työtöntä ja yrittäjää. 
  • Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia.
  • Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. 
  • Tutkimuksen kohderyhmä poimittu valtakunnallisesta Forum -nettipaneelista. 
  • Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 %-yksikköä 50 prosentin tulostasolla.Kysely tehtiin 26.5. 2021–2.6.2021

Lisätietoja:

Tutustu Työelämägallupin tuloksiin ansioturvasta

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,