Työmarkkinavaltuuskunta

Työmarkkinavaltuuskunnan tehtävänä on seurata työehtosopimuspoliittista sekä työlainsäädännön kehitystä, osallistua ja vaikuttaa lainsäädännön ja muiden työmarkkinoihin vaikuttavien toimenpiteiden valmisteluun sekä valmistella hallitukselle työmarkkinapoliittisia kannanottoja, lausuntoja ja aloitteita.

Puheenjohtaja

JäsenetVarajäsenet
Miro Rissanen
Puuteollisuusyrittäjät
Janne Liias
Puuteollisuusyrittäjät
Veijo Hukkanen
Pirkanmaan Yrittäjät
Marja-Liisa Järvinen
Keski-Suomen Yrittäjät
Mikko Lindholm
Satakunnan Yrittäjät
Jukka Tiihonen
Helsingin Yrittäjät ry
Mika Väyrynen
Leipuriliitto
Antti Rantalainen
Uudenmaan Yrittäjät ry /Taloushallintoliitto
Elina Harju
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Annukka Kääriäinen
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin Yrittäjät
Julia Wilson-Hangasmaa
Päijät-Hämeen Yrittäjät
Jouni Suonpää
Päijät-Hämeen Yrittäjät
Pauliina Loisa
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Kimmo Nurmela
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Matti Peltola
Koneyrittäjien Liitto ry
Simo Jaakkola
Koneyrittäjien Liitto ry
Päivi Repo
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Antti Aho
Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
Kirsti Paloniemi
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Juha Lounatvuori
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Toimiston vastuuhenkilö
Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén
Hallituksen vastuuhenkilö
Jyrki Hakkarainen, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry