Vakuutukset

Yrittäjälle ainoa pakollinen vakuutus on Yrittäjän eläkelakiin perustuva YEL-vakuutus, jolla vakuutat itsesi vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Vakuutukseen sisältyy myös perhe-eläke, joka tuo turvaa yrittäjän omaisille.

Et voi korvata YEL-vakuutusta muilla, vapaaehtoisilla, vakuutuksilla. YEL-vakuutusmaksu on kokonaan verovähennyskelpoinen.

Nainen sohvalla

Oletko yksinyrittäjä? Ota nämä vakuutukset haltuun.

Kaupallinen yhteistyö: Fennia.

Lue lisää yksinyrittäjän vakuutuksista

Fennian vakuutukset yrittäjille

Lisätietoa vakuutuksista, kuten korvauksista ja niihin liittyvistä rajoituksista, suojeluohjeista ja vakuutusmaksuista, saat Fennian sivuilta.

Tutustu Fennian vakuutuspalveluihin

Toimialakohtaiset pakolliset vakuutukset

Vakuutusten ottamiseen ei ole aukottomia ja yleispäteviä vastauksia. Riippuu yrityksesi toimialasta, yritysmuodosta, riskihalukkuudestasi, terveydentilastasi ja muiden muuttujien vaikutuksista tilanteessasi.

Joillakin toimialoilla on pakollisia vakuutuksia, jotka on otettava edellytyksenä alalla toimimiselle. Näitä ovat esimerkiksi potilasvakuutus, ympäristövahinkovakuutus ja yrityksen liikennevakuutus, jos yritykselläsi on ajoneuvoja tai perävaunuja.

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus on pakollinen, lakisääteinen vakuutus, joka on oltava kaikilla liikenteeseen käytettävillä moottoriajoneuvoilla ja perävaunuilla. Vapaaehtoiset vakuutukset korvaavat joitakin sellaisia vahinkoja, joita lakisääteinen liikennevakuutus ei korvaa.

Liikennevakuutus korvaa vakuutetun moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä ulkopuolisille aiheutuneita esine- ja henkilövahinkoja siten kuin liikennevakuutus- ja vahingonkorvauslaissa säädetään. Lisäksi se korvaa liikennevakuutetussa ajoneuvossa olleiden henkilövahinkoja, mutta ei itse ajoneuvolle tai siinä olleelle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja.

Vapaaehtoiset ajoneuvovakuutukset korvaavat vakuutetulle ajoneuvolle itselleen sattuneita esinevahinkoja vakuussopimuksen ja -ehtojen mukaan. Ajoneuvon esinevakuutuksia ovat esimerkiksi kolari-, palo-, varkaus-, ilkivalta-, hirvivahinko- ja lasivakuutus. Esinevakuutusten antamaa turvaa voidaan täydentää muun muassa keskeytys-, oikeusturva- ja autopalveluvakuutuksin.

Vapaaehtoiset vakuutukset

On kuitenkin tilanteita, joissa muidenkin vakuutuksien ottaminen voi olla kannattavaa. Esimerkiksi oikeusturva- ja vastuuvakuutukset voivat olla kannattavia suurelle osalle yrittäjiä. Myös yrittäjän tapaturmavakuutus voi olla hyödyksi tapaturmaisen loukkaantumisen varalta. Yrityksen omaisuusvakuutus ja keskeytysvakuutus voivat myös olla harkitsemisen arvoisia vakuutuksia.

Keskeytysvakuutukset korvaavat vakuutusehtojen mukaisesti liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneita menetyksiä, esimerkiksi menetettyä liiketoiminnan tuottoa ja vahingosta aiheutuneita ylimääräisiä kuluja.

Normaali keskeytysvakuutus korvaa, kun oman yrityksen toiminta keskeytyy yrityksen oman omaisuuden tai toimipaikan vahingoittumisen vuoksi. Jos yritys on riippuvainen toisen yrityksen toiminnasta (toimii esimerkiksi yhden alihankkijana), kannattaa harkita myös riippuvuuskeskeytysvakuutusta.

Kiinteistövakuutukset on tarkoitettu asuin-, toimisto- ja liikekiinteistöille. Ne koostuvat omaisuusvakuutuksista ja toiminnan vakuutuksista.

Omaisuusvakuutukset kattavat kiinteistölle aiheutuneita esinevahinkoja, kuten esimerkiksi tulipalosta, vesijohtovuodosta ja talotekniikan rikkoutumisesta aiheutuneita vahinkoja.

Toiminnan vakuutuksia ovat kiinteistön vastuuvakuutus, kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus ja kiinteistön oikeusturvavakuutus.

Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutetulle lakimiesavun käytöstä riita- ja rikosasioissa sekä riitaisissa hakemusasioissa aiheutuneita asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, kun asia liittyy vakuutettuun toimintaan ja se voidaan käsitellä yleisessä alioikeudessa (käräjäoikeus).

Omaisuusvakuutukset korvaavat vakuutusehtojensa mukaisia suoranaisia esinevahinkoja. Lisäksi ne voivat korvata ehdoissa mainittuja muita kuluja.

Vakuutusta otettaessa kannattaa aina selvittää vakuutuksen kattavuus, jotta se vastaa yrityksen tarpeita, sillä omaisuusvakuutukset ovat kattavuudeltaan hyvin erilaisia. Vakuutustapahtuma voi olla esimerkiksi tulipalo, vesijohtovuoto, murto, myrsky, rikkoutuminen tms.

Vastuuvakuutukset korvaavat vahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa.

Toiminnan vastuuvakuutus kattaa sitä korvausvelvollisuutta, joka lain mukaan voi aiheutua yritykselle sen toimialaan kuuluvasta toiminnasta.

Tuotevastuuvakuutus kattaa sitä korvausvelvollisuutta, joka lain mukaan voi aiheutua yritykselle sen valmistaman tai maahantuoman tuotteen aiheuttamista vahingoista. Joitakin erityistoimialoja, kuten konsultointia ja huolintaa sekä toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuta varten on oma erillinen vastuuvakuutuksensa.

Hyödynnä jäsenedut

Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Työeläkevakuuttamisen palvelut

Fennia
Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Vakuutukset

Työnantajan lakisääteiset vakuutukset

Työnantajana yrityksesi on huolehdittava työnantajavakuutuksista, kuten lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja työntekijän eläkevakuutuksesta (TyEL) sekä työntekijän ryhmähenkivakuutuksesta. Itsellesi yrittäjänä voit ottaa vapaaehtoisen henkivakuutuksen.

Olet velvollinen ottamaan TyEL-vakuutuksen, kun työntekijä on 17–67-vuotias, työtä tehdään työsuhteessa ja palkka on vähintään noin 60 euroa kuukaudessa.

TyEL-maksun suuruus määräytyy työntekijän eläkelain perusteella ja on tietty prosenttiosuus palkoista. Yrittäjänä sinun täytyy pidättää osuus työntekijän palkasta ja tilittää se vakuutusyhtiölle.

Työnantajamaksut ja vakuutukset

Työnantajamaksut ovat työnantajalle pakollisia palkan oheiskustannuksia. Vakuutusmaksujen määrään tai maksuvelvoitteeseen voi vaikuttaa työntekijän ikä, työsuhteen kesto tai palkan määrä. Lue lisää pakollisista työnantajamaksuista ja niiden ehdoista.

Työnantajamaksut ja vakuutukset

Työnantajamaksut määrät

Työnantajamaksujen määrät vaihtelevat vuosittain. Löydät kuluvan vuoden maksujen määrät kätevästi yhdeltä sivulta.

Työnantajamaksujen määrät